Fra guide til serviceeftersyn – MED-samarbejde i Viborg Kommune

Trænger jeres MED-system til et serviceeftersyn? Få inspiration og gode råd i Viborg Kommunes nye guide: MED-systemet er sat i verden for at sikre medarbejdernes MEDindflydelse og MEDbestemmelse, og det er også igennem MED-systemet, at det gode samarbejde sikres. Erfaringen er dog, at de gode intentioner bag MED-systemet ikke altid vedligeholdes. I Viborg Kommune er […]

Introduktion til “A new synthesis of public administration”

Denne artikel introducerer et nyt forskningsbaseret bud på, hvorledes man strategisk kan arbejde med at positionere og lede offentlige organisationers skabelse af velfærd. I 2006 indledte Jocelyne Bourgon(2) et nu næsten 10-årigt forskningsprojekt, der har involveret over 200 topledere, politikere og forskere fra bl.a. Australien, Canada, Holland, England, Brasilien, Singapore og New Zealand. Forskningsspørgsmålet var […]

Kalundborg kommune skaber bedre plads til ledelse

Hvis kerneopgaven skal løses effektivt, skal metode og løsning tilpasses konteksten, kerneopgaven foregår i. For det, som fungerer fint ét sted, er ikke nødvendigvis lige så godt et andet. Den frihed arbejder Kalundborg Kommune med i en ny ledelses- og styringsmodel. Ledere i offentlige institutioner kan opleve, at pladsen til ledelse er trang. Det kan […]

Hvad er leadership pipeline?

Og derfor bør din organisation arbejde med det Det er ikke en selvfølge, at organisationer har et fælles sprog om, hvad god ledelse er. Mangler I sådant et fælles fundament i jeres organisation, kan det forhindre medarbejderne  i at tale sammen på tværs af niveauer og afdelinger og i at nå sine mål. Leadership Pipeline er […]

Sådan styrker du din ledelseskæde med Leadership Pipeline – Artikel

Fire gode råd til at skabe en stærk ledelseskæde Grundtanken i Leadership Pipeline er, at god ledelse afhænger af, hvad du er leder for. Fordi ledelsesopgaven er forskellig på tværs af niveauer i organisationen, vil succeskriterierne for god ledelse også være det. Leadership Pipeline er et brugbart værktøj til at afklare, hvad der er hvert […]

Fra idé til praksis – fokus på ledelse af implementering

Du har prøvet det før. Nye tiltag eller forandringer i din institution eller organisation skal gennemføres, og det er dit ansvar, at det lykkes. Hvad er kriterierne for dit valg af tilgange? Er du overhovedet klar over, at der er flere tilgange at vælge imellem – eller hiver du altid samme tilgang og greb op […]

Leadership Pipeline – Forbigående ledelsesmode eller solid viden?

Leadership Pipeline modellen – Claus Elmholdt har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor lærings-, ledelses- og organisationspsykologi, dels som forsker på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet og dels som partner i konsulenthuset Udviklingskonsulenterne og nu LEAD – enter next level. Aktuelle forskningsinteresser er Leadership Pipeline, grænsekrydsende ledelse, lederteamudvikling og distribueredeledelsesprocesser i teams. […]

Ledelse af samskabelse

Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Nyt styringsrationale kræver nye kompetencer Det er ikke nyt, at offentlige organisationer orienterer sig bredere […]

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder. Et nyt forskningsprojekt gør op med antagelsen om, at god ledelse er det samme uanset hvilket niveau, du leder på. Læs hvad du skal være særligt opmærksom på for at lykkes som leder – på dit niveau. På hvert […]

Implementering af Leadership Pipeline – 3 grundlæggende tilgange

3 grundlæggende tilgange Leadership Pipeline tager afsæt i det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det, jeg skal lykkes med i min lederrolle og hvad kræver det af mig? Der findes tre grundlæggende tilgange til implementering af leadership pipeline: Ringe i vandet, strategiimplementering og totalimplementering. For alle tre tilgange gælder, at offentlig Leadership Pipeline udgør en ramme […]