Trivsel, kultur og samfund

Trivsel, kultur og samfund handler om at skabe et sundt, støttende og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle medlemmer føler sig værdsatte og motiverede. 

Vores tilgang bygger på forskningsbaserede metoder, kombineret med en dyb forståelse af din organisations unikke udfordringer. Denne kombination muliggør forbedringer i arbejdskulturen, der bidrager til en vedvarende trivsel blandt medarbejderne. Vi arbejder tæt sammen med dig for at fremme en positiv arbejdskultur, sikre medarbejdernes velbefindende og understøtte en kultur af kontinuerlig forbedring og respekt.

Vores specifikke ydelser

Nedenfor finder du en oversigt over alle vores ydelser inden for trivsel, kultur og samfund

Feedback og læringskultur

Forebyggelse og
håndtering af stress

Kulturudvikling

Ledelse af psykisk
arbejdsmiljø

Organisatorisk
resiliens

Psykologisk tryghed

Forebyggelse af
kriser

Ledelse i kriser,
skandaler og
møgsager

Håndtering af kriser

Krisepsykologisk
coaching

Psykologisk
debriefing

Læring efter kriser

Læringskultur

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu