Talentudvikling

Veludført talentudvikling er en oplagt måde at håndtere efterspørgslen på dygtige specialister, hvor man som organisation udvikler sine egne specialister, projektledere og ledere, så de besidder de rette og relevante kompetencer. Derfor er interessen for talent og talentudvikling også stødt stigende.

Men hvad er talent, og hvordan skal man mere præcist forstå talentudvikling?
Det fortæller vi mere om her og vi sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe dig. 

Hvad er talentudvikling?

Efterspørgslen på dygtige specialister, projektledere og ledere stiger. Og mange danske organisationer – offentlige såvel som private – har svært ved at tiltrække og tilknytte tilstrækkeligt med ansatte.

Veludført talentudvikling er en oplagt måde at håndtere det problem på, hvor man som organisation udvikler sine egne specialister, projektledere og ledere, så de besidder de rette og relevante kompetencer. Derfor er interessen for talent og talentudvikling også stødt stigende.

Men hvad er talent, og hvordan skal man mere præcist forstå talentudvikling?

”Talent” var oprindeligt en vægtenhed. Så blev det en møntenhed. Og først fra det 17. århundrede begyndte talent at referere til særlige evner og egenskaber. I de seneste årtier er fokus på talent og talentudvikling vokset markant. Særligt efter McKinsey lancerede deres ”War for Talent”-paradigme i 1990’erne, der argumenterede for, at organisationer er i krig med hinanden om de mest talentfulde medarbejdere.

Talent og talentudvikling

Den udbredte brug af ordet talent har gjort det vanskeligt at definere, hvad talent er, og afgrænse, hvor det findes. Generelt kan man tale om tre forskellige måder at betragte talent og talentudvikling på:

1.

Den første ser talent som et medfødt potentiale, der groft sagt er synligt i DNA’et. Det er dermed personens medfødte DNA, der afgør, om personen er et talent inden for et område eller ej. Tanken er besnærende og nem at gå til; bliver organisationen i stand til at opdage, udpege og tiltrække talent bedre end konkurrenterne, så vinder de ”krigen om talent”. Fokus er på headhunting, høj løn og bedre goder.

2.

Den anden betragter talent som en foranderlig størrelse, som man selv kan påvirke. Når man træner og øver sig, kan man løfte sine evner og færdigheder – alt det kræver er en tilstrækkelig indsats. Paradigmet koncentrerer sig mere om at udtænke og designe øvebaner og programmer end om at finde dem, der besidder et medfødt talent.

3.

Den tredje bygger videre på de to første, men mener, at talent afhænger mere af miljø og kontekst end af den enkeltes evner. Desuden er talent socialt betinget, hvilket betyder, at man udelukkende bliver et talent, når andre giver én det prædikat. Ingen tests kan i sig selv fastslå, om man er et talent. I LEAD tror vi på dette tredje talentparadigme.

Fordele ved god talentudvikling

Det fører en række fordele med sig at beskæftige sig seriøst med talentudvikling. I en tid, hvor store generationer går på pension, mens mindre generationer bevæger sig ind på arbejdsmarkedet, er det meget fordelagtigt at kunne udvikle sine egne specialister, projektledere og ledere. Det er nemlig vanskeligt at hente de dygtigste fra andre organisationer, og selvom disse medarbejdere leverer flotte resultater ét sted, er det ikke sikkert, at de kan overføre samme succes til en ny arbejdsplads. Desuden kan det accelerere et nulsumsspil, særligt i den offentlige sektor, hvis nogle kommuner eller regioner formår at tiltrække eller tilknytte medarbejdere og ledere fra andre kommuner og regioner – fx på en højere løn. For når der lukkes et hul et sted, åbnes der et nyt et andet sted.

Ved i stedet at fokusere på talentudvikling træner og udvikler man sine ansatte inden for organisationens egen kontekst, så de lærer forretningskritisk viden i løbet af talentprogrammerne og tester af, om næste organisatoriske niveau er det rette for dem. Desuden kan tilbuddet om en intern karrierevej styrke organisationens evne til at tilknytte medarbejdere og ledere og sænke risikoen for, at de får lyst til at søge videre til andre organisationer.

LEADs tilgang til talentudvikling

I LEAD mener vi, at talentudvikling i høj grad afhænger af miljøet og konteksten. Vi hjælper derfor med at designe og gennemføre talentprogrammer, der søger at styrke talentmiljøet i jeres organisation, snarere end at fokusere ensidigt på de særligt talentfulde.

Vi tror dels på miljøforståelsen, fordi det er den, som den nyeste forskning er enig om, er mest hensigtsmæssig. Dels fordi der ofte knytter sig noget udvalgt og elitært til talentbegrebet, som kan være svært at forene sig med – særligt i en dansk sammenhæng. Ved at gå bevæge os væk fra gammeldags forståelser af talent og talentudvikling oplever vi også, at støtten og den organisatoriske rodfæstning af talentudviklingen og -programmerne vokser.

Vi bygger vores arbejde med talentudvikling op efter en model med fire trin:

1.

Vi lægger ud med at afklare den talentfilosofi, der er – bevidst eller ubevidst – i jeres organisation

2.

Så udarbejder vi en tydelig talentstrategi

3.

Først derefter udvælger vi metoder til at designe og gennemføre talentprogrammet

4.

Og på den baggrund kan vi skabe strategisk funderet værdi til jeres organisation.

Inspiration

Talentudvikling

Oplæg

Inspirerende forskningsbaseret oplæg om talentudvikling for specialister, projektledere eller ledere

Sparring

Sparring og rådgivning om, hvordan I griber talentudvikling an

Talentprogrammer

Design og gennemførsel af talentprogrammer i jeres organisation.

Mød konsulentteamet

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Ledelseskonsulent

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Ole Mathorne

Chefkonsulent
Ph.d., cand.scient. i idræt og sundhed

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler