Strategiimplementering

Gennem struktur og systematik

Hvad er strategiimplementering?

I alle udviklingsorienterede organisationer beskæftiger man sig typisk med, hvordan organisationen kan præstere lidt bedre i morgen, end den gør i dag. I den forbindelse bliver der formuleret mål på forskellige abstraktionsniveauer, såsom visioner, strategiske mål og konkrete resultatmål. Disse mål siger noget om, hvad organisationen gerne vil opnå. 

Men disse mål forbliver illusoriske drømme, hvis ikke målene bliver ledsaget af en strategi. Strategien siger netop noget om, hvordan organisationen skal realisere målene. Strategi kan metaforisk beskrives som broen, der forbinder en nuværende situation med en ønsket fremtidssituation. Strategien siger således noget om, hvilke indsatser der skal igangsættes, hvad der skal allokeres ressourcer til og hvad der skal gives ledelsesmæssig opmærksomhed, for at realisere de ønskede mål. 

Strategiimplementering beskriver den proces, hvor lederen sammen med andre, sørger for at få organisationens strategi ”fra papir til praksis”. Eller sagt på en anden måde: Strategiimplementering er udtryk for den konkretiseringsfase, som strategier gennemløber, når de skal omsættes til praksis i den virkelige verden. 

Hvorfor er strategiimplementering vigtigt?

Strategiimplementering er vigtigt, da det er løftestangen for, at der kan ske positive forandringer i en organisation. Hvis strategier kun bliver formuleret på papir, men der aldrig bliver sat strøm til dem, gør strategierne ingen mærkbar forskel i praksis. Strategiimplementeringen skal med andre ord sikre, at strategien ikke blot ender som luftige intentioner, men derimod udmønter sig i praksis, så der på holdnings-, kompetence-, adfærds- og effektniveau sker konkrete forandringer i organisationen, som understøtter de mål, som organisationen ønsker at realisere. Det systematiske og opfølgende arbejde med at implementere strategi er dermed essentielt, når en organisation vil øge sandsynligheden for at komme i mål med sine strategier.

Hvordan arbejder vi med strategiimplementering i LEAD?

LEAD er et fagligt velfunderet konsulenthus, og vi baserer vores arbejde med strategiimplementering på den seneste forskning på området – herunder også fagbøger som vi selv har skrevet. Vi er forskere, specialister og praktikere med mange års erfaring, og vi har derfor både den fremmeste viden og værktøjerne til at bruge den til at skabe konkret forandring. 

Vi ved, hvad der virker godt – og mindre godt. Forskningen peger på, at en af de største og mest centrale faldgruber i arbejdet med strategiimplementering er manglen på systematik. Når der skal implementeres strategier i organisationer, bliver det med andre ord ofte tilfældighedspræget og ustruktureret, og når det er tilfældet, bliver målene, som strategierne skal understøtte, sjældent realiseret.

Forskningen peger på, at løsningen på denne udfordring er, at organisationer anvender implementeringsmodeller, når de skal implementere strategier. En implementeringsmodel er en ramme, der præsenterer en oversigt over de aktiviteter, der indgår i en implementeringsproces, og skal understøtte praktikere i at implementere deres strategier ved at bringe en systematik ind i implementeringsprocessen. 

I lyset af det har vi udviklet en tilgang til strategiimplementering, som netop har struktur og systematik i højsædet. Vi har vores egne strategiimplementeringsmodeller, som bygger på nogle af de førende implementeringsmodeller fra forskningsverdenen. Modellerne rummer en række faser med tilhørende aktiviteter, som kan anvendes til at skræddersy et implementeringsforløb til den pågældende organisation. I LEAD arbejder vi både lineært og cirkulært med strategiimplementering – da vi ved, at tilgangen til vellykket strategiimplementering afhænger af, hvad der konkret skal implementeres. I alle tilfælde sørger vi dog for at strategiimplementeringen altid beror på indledende planlægning og struktur – samtidigt med, at den løbende tilpasses og justeres i lyset af løbende læring og feedback fra organisationen.

Inspiration

Vi hjælper jer med at implementere jeres strategi

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om strategiimplementering, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om strategiimplementering for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med et implementeringsprojekt.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Torsten Conrad

Områdedirektør & Partner | Implementering | Universitetssektor | Læs mere her

Just Bendix Justesen

Direktør Implementering & Universitetssektor | Læs mere her

Christian Nyvang Qvick

Chefkonsulent | Læs mere her

Kaare Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Torsten Conrad

Partner | Områdedirektør for Implementering & Universitetssektor

Mobil: +45 27 50 29 18
E-mail: tc@lead.eu