Procesfacilitering

Hvad er procesfacilitering?

Procesfacilitering er en tilrettelagt og struktureret metode til at lede og støtte en gruppe mennesker gennem forskellige aktiviteter eller processer for at opnå specifikke mål. Det indebærer normalt brugen af en facilitator eller procesleder, der er ansvarlig for at skabe og opretholde en positiv og effektiv gruppedynamik.

Facilitatoren hjælper med at definere mål, udvikle en passende proces, styre diskussioner, fremme samarbejde, og sikre, at alle deltagere er involverede og føler sig hørt. Procesfacilitering kan bruges i en lang række sammenhænge, herunder møder, workshops, strategiplanlægning, konfliktløsning og beslutningstagning.

Essensen af procesfacilitering er at skabe en ramme, hvor gruppen kan arbejde effektivt sammen, udveksle idéer, løse problemer og nå frem til beslutninger på en demokratisk og inkluderende måde. Det bidrager til at forbedre gruppedynamikken, fremme kreativitet, og sikre, at møder eller aktiviteter forløber gnidningsløst og når de ønskede resultater.

Derfor er det vigtigt at mestre procesfacilitering

At mestre procesfacilitering kræver dygtighed og færdigheder. Facilitatoren styrer processen, kommunikerer tydeligt og sørger for, at alle deltagere føler sig hørt og håndterer konflikter og modstand på en empatisk måde.

Som facilitator er det ens rolle at skabe rammerne for mødet eller arbejdsprocessen. Det indebærer at forklare og fastlægge de redskaber og metoder, som teamet eller gruppen vil bruge til at løse opgaven. Derudover er det vigtigt at sikre, at deltagerne føler sig trygge og engagerede, så de kan reflektere, diskutere og træffe velovervejede beslutninger.

Som facilitator påtager man sig en ledelsesrolle med ansvar for at styre processen, som gruppen går igennem for at nå målet. Denne evne er værdifuld i en bred vifte af situationer og organisationer, da det fremmer effektivitet, samarbejde og succes.

LEADs tilgang til procesfacilitering

På vores uddannelse opøver du dine evner i procesfacilitering. Proceskonsulenter leder forandringer, processer og møder i en organisation. Ofte fungerer de som sparringspartnere for ledelse eller direktion, når nye tiltag udvikles og implementeres.  

Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der beskæftiger dig med udvikling, implementering og ledelse af forandring. Din stilling kan for eksempel være: 

 • Udviklingskonsulent 
 • Chefkonsulent 
 • HR-konsulent, HR-partner eller HR-chef 
 • Afdelingsleder  
 • Projektleder 

Er du selvstændig konsulent, kan du også få stor gavn af uddannelsen. 

Uddannelsen i procesfacilitering styrker både din organisation og din karriere. Efter uddannelsen er du nemlig i stand til at: 

 • Afklare organisationens problemstillinger 
 • Skabe et design, der matcher problemstillingen 
 • Aflæse et rum og facilitere effektivt 
 • Formidle budskaber, der skaber engagement og følgeskab 
 • Stå sikkert i rollen som proceskonsulent 
 • Integrere top-down- og bottom-up-processer 
 • Udvikle og gennemføre engagerende og varierende arbejdsformer. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om procesfacilitering samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om procesfacilitering for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu