Tværgående ledelse

Hvad er tværgående ledelse?

Tværgående ledelse er en afgørende disciplin, hvor lederen spiller en central rolle i at styre samarbejdet på tværs af organisationen. Dette involverer ikke kun at sætte en klar retning, men også at finde de rette medarbejdere med de nødvendige færdigheder og kompetencer til at tackle opgaver og udfordringer, der strækker sig på tværs af traditionelle afdelingsgrænser.

Lederen har også ansvaret for at etablere de passende betingelser og rammer for tværgående samarbejde. Dette inkluderer at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig opmuntret til at dele viden, ideer og ressourcer på tværs af enheder. Når disse betingelser er på plads, bliver tværgående samarbejde mere gnidningsløst, og det bliver tydeligt, hvorfor det er afgørende for organisationens succes.

En dygtig tværgående leder forstår vigtigheden af at nedbryde siloer og fremme en åben og samarbejdsorienteret kultur. Dette skaber ikke kun en mere effektiv organisation, men også en mere fleksibel og tilpasningsdygtig, der bedre kan imødekomme nutidens komplekse udfordringer.

Derfor er det vigtigt at arbejde med tværgående ledelse

Det er af gode grunde en efterspurgt kompetence hos ledere, at de evner at lede på tværs af grænser. Moderne organisationer krydser en række forskellige grænser, og foregår de bevægelser smidigt og gnidningsfrit, styrker det organisationens sammenhængskraft og samarbejde.  

Uden tværgående ledelse bliver samarbejdet besværligt, og der opbygges hurtigt siloer mellem forskellige funktioner i organisationen. Desuden kan borgere, brugere eller kunder opleve, at de falder ned mellem to stole, hvis fagområder, organisationer og sektorer har svært ved at opbygge en sammenhæng og helhed på tværs.  

Det er i høj grad ledelsens ansvar og opgave at få dette samarbejde til at fungere. Lederne udstikker nemlig retningen, fjerner forhindringer, prioriterer ressourcer og formår at forklare, hvorfor samarbejdet er så vigtigt. Derfor er det en vigtig opgave, at I som ledelse leder hensigtsmæssigt på tværs. 

Fem typer af grænser indenfor tværgående ledelse

En grundlæggende tilgang til tværgående ledelse involverer at skelne mellem fem forskellige typer af grænser, som tværgående ledelse krydser:

  • Vertikale grænser: Disse grænser strækker sig på tværs af hierarkiske niveauer i organisationen. Tværgående ledelse involverer ofte at bryde ned hierarkiske strukturer for at fremme effektivt samarbejde og kommunikation på tværs af niveauer.
  • Horisontale grænser: Horisontale grænser går på tværs af organisatoriske funktioner og enheder. Tværgående ledelse fokuserer på at opbygge broer mellem disse enheder for at fremme informationsdeling og samarbejde.
  • Grænser til og mellem interessenter: Disse grænser går på tværs af organisationens samarbejde med eksterne interessenter, såsom borgere, foreninger, virksomheder osv. Tværgående ledelse arbejder på at opbygge positive relationer og partnerskaber.
  • Demografiske grænser: Dette område handler om at forstå og håndtere forskelle i køn, alder, etnicitet og nationalitet. Tværgående ledelse søger at skabe inklusion og mangfoldighed inden for organisationen.
  • Geografiske grænser: Disse grænser strækker sig mellem lokaliteter, regioner, lande og tidszoner. Tværgående ledelse involverer ofte koordinering af aktiviteter på tværs af geografiske områder.

Denne omfattende tilgang er nødvendig for at skabe en smidig og effektiv organisationsstruktur, der kan håndtere og drage fordel af disse grænser for at fremme samarbejde og innovation.

LEADs tilgang til tværgående ledelse

I LEAD er vi eksperter i tværgående ledelse og tilbyder rådgivning og støtte til ledere på dette område. Vores mål er at hjælpe organisationer med at skabe smidige strukturer og en organisationskultur, der fremmer samarbejde og innovation på tværs af afdelinger, faggrupper, borgere, leverandører og andre organisationer.

Alt afhængigt af jeres behov for at beskæftige jer med tværgående ledelse, kan vi kombinere de fem forskellige typer af grænser, der indgår i arbejdet. Vi skræddersyer alle udviklingsaktiviteter til netop jeres organisation. De omfatter for eksempel, at vi:

  • Holder oplæg om, hvordan I øger trivsel, kvalitet og effektivitet gennem tværgående og grænsekrydsende ledelse.
  • Gennemfører workshops om, hvordan I som ledelse styrker de værdikæder, der bevæger sig på tværs af organisationen.
  • Designer og gennemfører udviklingsforløb, der opbygger de personlige og organisatoriske evner og kapabiliteter inden for tværgående ledelse.
 

Når I samarbejder med LEAD som jeres rådgiver inden for tværgående ledelse, får I adgang til vores mange års praktisk erfaring og omfattende forskningsbaserede viden om emnet. Vi fokuserer på, hvordan ledere og organisationer kan øge effektiviteten og opnå bedre resultater ved at betragte grænser som ressourcer for samarbejde og innovation til gavn for borgere, brugere eller kunder.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om tværgående ledelse samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om tværgående ledelse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.