Netværk for strategisk ledelse i den offentlige sektor

Sammen med andre passionerede ledere kan du i vores treårige netværksforløb videreudvikle og fokusere de ledelsesmæssige kompetencer, du har erhvervet dig gennem uddannelser og erfaring. Du vil blive undervist af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig har ét ben i praksis og ét i forskning.

Netværk for strategisk ledelse i den offentlige sektor

Vores forløb henvender sig til ledere i og nær det offentlige med strategisk ansvar for større drifts- eller ledelsesområder og udviklingen af medarbejdere, ledere eller hele områder og forvaltninger.

Vi er alle passionerede omkring ledelse og bruger denne arena som en mulighed for at reflektere, diskutere og sparre med hinanden uden en forudgående agenda ind i hinandens hverdag og ledelsesrum.

Alle forløb er planlagt til at vare tre år, og vi har grupper i både Aarhus, Odense og København.

Vores konsulenter og rådgivere står for screening og rekruttering af medlemmerne til de enkelte grupper, så søger du eller er nysgerrig på et netværk om strategisk ledelse i den offentlige sektor bedes du booke et uforpligtende møde, så vi i fællesskab kan finde den rette netværksgruppe. 

Vindmøller. netværk
LEAD

Gennem forløbet vil du...

 • Få den nyeste og mest effektfulde viden omkring topledelse på tværs af sektorer
 • Blive konfronteret med din ledelsesstil
 • Møde ligesindede med samme udfordringer som dig på tværs af fagområder og sektorer
 • Trække på andre medlemmers erfaringer, så du kan undgå at ramme de samme faldgruber 
 • Præsentere dine egne cases og få sparring fra både dybdefaglige eksperter og kolleger på tværs af det offentlige og næroffentlige
 • Få be- eller afkræftet teser omkring dine strategiske overvejelser inden du implementerer
 • Hjælpe andre med at komme i mål med deres udfordringer og anvende deres erfaringer i din egen praksis
 • Skabe samarbejde på tværs af organisationer
 • Prøve nye tiltag af i din egen praksis, som har dokumenteret effekt
 • Udvide dit handlerepertoire gennem konkrete værktøjer og erfaringer

Hvad drøfter man i vores netværk?

Som medlem er du løbende med til at designe og samskabe forløbet. Vi sørger derfor for at have alle de vigtigste emner skræddersyet og forberedt, men gruppen vælger og prioriterer løbende emner for de næste 6-12 måneder.

Det, vi i LEAD er særligt optaget af i øjeblikket, og som vi eksempelvis kunne komme til at drøfte er spørgsmål som:

 • Vild velfærd – hvordan karakteriserer og håndterer vi komplekse samfundsudfordringer og vilde velfærdsproblemer?
 • Tværgående samarbejde – hvordan skaber vi værdifuldt samarbejde på tværs af offentlige organisationer?
 • Personligt lederskab – hvordan kan man agere balanceret som leder under konstant skiftende omstændigheder?
 • Hverdagsimplementering – hvordan sikrer vi, at politiske eller strategiske beslutninger og intentioner omsættes til konkrete adfærdsændringer?
 • Organisatorisk resiliens – hvad kendetegner resiliente organisationer og ledere – og hvordan skaber vi dem?
 • Den attraktive arbejdsplads – hvordan løser vi arbejdskraftudfordringerne og gentænker måden, vi arbejder med tiltrækning og tilknytning af ledere og medarbejdere?
 • Verdensmålene og DEI – hvad er vores bidrag til at indfri dem; og hvorfor er eksempelvis diversitet og miljø relevante konkurrenceparametre også for din organisation?

Du vil som deltager jævnligt blive spurgt ind til, hvad du er optaget af, så vi hele tiden kan tale om de emner, der er mest relevant for gruppen. Hvert møde vil derfor fungere som et ledelsesmæssigt laboratorium (eller legeplads), hvor vi ud fra et højaktuelt tema med en førende profil på området dykker ned status, udfordringer og løsninger i den nyeste forskning og de nyeste praksisformer (viden). Derfra gør vi det samme med afsæt i både din virkelighed (refleksion) og dine meddeltageres på tværs af det offentlige (mobilisering).

Netværksramme

Deltagerprofil

Forløbene henvender sig til offentlige og næroffentlige ledere.

Vi er alle passionerede omkring ledelse og bruger denne arena som en mulighed for at reflektere, diskutere og sparre med hinanden uden en agenda ind i hinandens hverdag.

Hver gruppe består af 25 deltagere, som repræsenterer forskellige organisationer. Vi sammensætter en gruppe af passionerede ledere på samme ledelsesniveau, som har lyst til at drøfte og udvikle deres egen ledelsespraksis

Netværksforløb

Netværket mødes ca. fem gange årligt.  

Der vil være fuld forplejning til alle møder. 

Hvert møde er professionelt faciliteret.  

Netværksforløbet strækker sig over 36 måneder. Det er dog også muligt at købe 12 eller 24 måneders medlemsskab ad gangen. 

Vi afholder netværk i: Odense, Århus og København

Pris

Dit medlemskab vil pr. sæson inkludere fem årlige møder.

Prisen varierer, alt efter længde af medlemsskab og indhold, i den pakke, du sammensætter med en rådgiver.

Forløbet er planlagt tre år frem og dermed opdelt i tre sæsoner.

Du kan tilmelde dig følgende:

 • En sæson til 29.900,- ekskl. moms
 • To sæsoner til 49.900,- ekskl. moms
 • Tre sæsoner til 59.900,- ekskl. moms

Hvorfor netværk hos LEAD?

Modellen for LEADs netværksforløb bygger på mere end 20 års arbejde med den mest aktuelle forskning og praksiserfaring med facilitering af workshops, ledelses- og organisationsudvikling samt forløbsdesign. Vi praktiserer altid værdibaseret rådgivning, der skaber varig forandring hos vores samarbejdspartnere.

Dit udviklingsforløb ved LEAD skiller sig derfor markant ud fra andre netværksbaserede forløb ved, at der altid er en gennemgående facilitator til stede med en unik dybdefaglighed og ved, at vi altid arbejder med de emner, der er mest aktuelle for både dig, din organisation og vores offentlige sektor som helhed. I modsætning til at være en rendyrket netværksgruppe, hvor hovedelementet er sparring, er der hos os altid fokus på, hvorledes din deltagelse i forløbet bidrager konkret til din ledelsesgerning gennem aktionslæring. Det gør vi uanset emnet ved altid at stille skarpt på status, udfordringer og løsninger i

 1. den nyeste forskning og praksisanvendelige metoder
 2. i din organisation og dit påvirkningsrum
 3. i dit personlige lederskab


Vi fokuserer altid på, hvad du som leder skal arbejde og lykkes med over de næste 6-12 måneder, så vi kan målrette dine indsatser og stille skarpt på, hvad opgaven kalder på rent ledelsesmæssigt. Som leder i det offentlige skal du kunne håndtere en række svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksibel og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og skiftende behov og vilkår i en stadig mere kompleks og foranderlig omverden, hvor pludseligt opståede kriser (både indefra og udefra) er den nye normal. Det stiller helt nye krav til opbygning af kapabilitet for organisatorisk resiliens samtidig med, at du skal skabe rammerne, læne dig ind og være åben for tværgående samarbejde med andre faggrupper, afdelinger, organisationer og sektorer samtidig med, at du skal tage tydeligt ansvar inden for dit eget forvaltningshierarki.

Vi kan sammen i et ledelsesmæssigt laboratorie efterprøve teser og ideer inden vi mobiliserer forløbets samlede viden og erfaringer til handlingsanvisende løsninger tæt på din praksis.

Sådan sikrer vi udbytte ved hvert møde

Netværksmodellen hos LEAD

Forskning viser, at mennesker lærer bedst ved kombinationen af et praksisproblem, ny viden, tid til refleksion og muligheden for at prøve tingene af. Derfor er alle møder i forløbet opbygget efter tre overordnede principper: Viden, refleksion og mobilisering.

Viden

Gruppen præsenteres for forskningsbaseret viden omkring aktuelle ledelsesmodeller og praksiserfaring. Vi inviterer landets dygtigste specialister, kombineret med praksiseksempler fra offentlige organisationer, som giver gruppen inspiration fra øverste skuffe.

Refleksion

Gruppen inddeles i mindre sparringsgrupper, hvor man går i dybden med emnet og relaterer til egen praksis. Du får nye perspektiver gennem strukturerede workshop-processer fra landets dygtigste ledelses- og proceskonsulenter. 

Handling

Vi har fokus på at skabe effekt i praksis, og derfor følger vi op fra møde til møde, så vi kan sikre forankring i din egen ledelsespraksis. Her kan du også vælge at tilkøbe coaching-sessioner, og på den måde have en professionel sparringspartner til at hjælpe dig med implementeringen.

Hvem står bag vores netværk?

Netværket er udviklet og styret af Claus Elmholdt og Kristian Dahl fra LEAD.

Kristian og Claus er de foretrukne samarbejdspartnere blandt topledere gennem de sidste 10 år og står blandt andet bag toplederprogrammer hos Staten, Kommunernes Landsforening og De Danske Regioner.

Sammen har de udviklet nogle af Danmarks største ledelsesprogrammer som eksempelvis Talent Nord, der involverer over 200 ledere på tværs af Region Nordjylland. 

De er strategiske tænkere/udviklere af nye styrings-og ledelsesmodeller som ‘Ny syntese for offentlig værdiskabelse’, ‘Leadership Pipeline i Den Offentlige Sektor’, ‘Effektive Ledergrupper’ og mange andre bemærkelsesværdige projekter. 

Ambition er at lave Danmarks bedste netværk for ledere i den offentlige sektor. Derfor har vi designet et program af allerhøjeste kvalitet og inviterer nogle af landets dygtigste specialister.

Kompas

Vil du gerne vide mere, eller ønsker du screening til en netværksgruppe?

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigt muligt. 

Jeff Bøgeholt 

Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

 • Helhedsmodellen
 • Den nytænkende arbejdsplads
 • Indsatsområder
 • Best practice-eksempler