Ledercoaching

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er en dybdegående, teoretisk baseret samtalemetode, som bygger på principperne om åben og ærlig dialog. Metoden prioriterer et struktureret, men samtidig nærværende samtaleformat, der søger at fremme coachees personlige og professionelle udvikling. I denne form for coaching kan coachen enten opretholde en neutral position eller træde ind som en aktiv medspiller, hvis det tjener processen og hjælper med at indfri coachees mål.

I de senere år har ledercoaching vundet stor popularitet, specielt i virksomheders og offentlige organisationers topniveauer. Dette skyldes et voksende behov for at udvikle ledere – både nuværende og fremtidige – så de bliver bedre rustet til at håndtere dagens udfordringer. Mange organisationer ser nu ledercoaching som et effektivt redskab til at styrke ledernes faglige kompetencer og personlige styrker, hvilket ultimativt bidrager til en sundere og mere produktiv ledelseskultur.

Hvem henvender ledercoaching sig til?

Et forløb med ledercoaching foregår som individuelle samtaler, som gør lederen eller den kommende leder i stand til at håndtere både aktuelle udfordringer og langsigtede udviklingsbehov. 

Ledercoaching med LEAD henvender sig blandt andet til: 

 • Ledere, der begynder i nyt job eller står med udfordringer i udøvelsen af deres ledelse 
 • Ledere, som bevæger sig til nyt ledelsesniveau (for eksempel en medarbejder, der bliver leder for første gang, eller en leder af medarbejder, der forfremmes til leder af ledere) 
 • Kommende ledere, der deltager i et talentprogram i egen organisation. Coaching understøtter ledertalentets udvikling og hjælper med at håndtere de udfordringer og dilemmaer, det kommende lederjob uvægerligt fører med sig 
 • Organisationer, der står foran større forandringer eller implementering af ny strategi. Situationer som disse udfordrer næsten altid lederne, som kan sætte stor pris på støtte og sparring i et fortroligt rum med en ekstern coach 
 •  Ledere, som oplever samarbejdsvanskeligheder. De kan enten opstå mellem ledere, mellem ledere og medarbejdere eller mellem medarbejdere. Hvad enten tilfældet er det ene, andet eller tredje, kan coaching hjælpe lederne med at håndtere samarbejdsvanskelighederne på en konstruktiv måde, der støtter samarbejdet fremover. 

 

LEADs tilgang til ledercoaching

Når vi beskæftiger os med ledercoaching, adskiller form og formål sig fra traditionel coaching. Ledercoaching forholder sig således både til den individuelle udvikling og den forretningsmæssige præstation, som lederen skal bidrage til. Forløbene kan forholde sig til emner og temaer som magt, autoritet, identitet, gennemslagskraft, konflikter, strategi, dilemmaer og resultater. 

Coachingen forløber gennem et fast antal individuelle sessioner mellem coach og coachee. Vi tilrettelægger forløbet præcist efter jeres behov – både de organisatoriske og de individuelle – og retter dem mod netop de områder, som lederne ønsker at forbedre sig eller forberede sig på. 

Fordelene ved ledercoaching er mange. De omfatter blandt andet, at lederen: 

 • Løfter sine evner som leder 
 • Styrker sin selvindsigt og bliver mere bevidst om styrker og svagheder 
 • Bliver bedre til at træffe afvejede beslutninger  
 • Forbedrer sin ledelseskommunikation og gennemslagskraft 
 • Arbejder med sin egen udvikling inden for organisationens rammer og muligheder. Det er samtidig en fordel for organisationen, fordi dette arbejde kan øge lederens tilknytning til arbejdspladsen 
 • Beskæftiger sig med konflikthåndtering og evnen til at sætte sig i andres sted og forholde sig til deres perspektiver og ønsker. 

Ønsker I at arbejder med ledercoaching – enten for erfarne, nye eller kommende ledere – kan vi tilbyde jer den assistance, der passer til jeres behov.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om ledercoaching samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledercoaching for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu