Foredrag

– I LEAD er vi eksperter i at udvikle værktøjer, viden, rådgivning og inspiration, der både fremmer individers og organisationers succes. 

Hvordan kan LEAD gøre en forskel for din organisation?

I LEAD udvikler, rådgiver og uddanner vi fremtidens ledere og organisationskonsulenter.

Vi tilbyder foredrag og workshops, der fremmer individers og organisationers succes inde for følgende enmekatalog: 

Ledelse i den digitale jungle

Hvordan kan offentlige ledere forblive relevante i en stadig mere digital verden? Få svaret i dette foredrag. 

Digital afmagt og mægtiggørelse

Få belyst den statslige og kommunale dagsorden af digitalisering og digital transformation.

Datainformeret ledelse

Hvordan skal du som leder kunne sætte retning for din organisation og få medarbejderne til at følge den.

Byg din egen talentfabrik

Strategisk talentudvikling er afgørende for at kunne skabe bedre resultater og håndtere fremtidens udfordringer.

Den hybride arbejdsplads

Få viden om hybride arbejdspladser og teams, samt de ledelsesværktøjer der skal til for at lede medarbejdere i hybride organisationer.

Organisatorisk resiliens og strategisk agilitet

Et internationalt forskningsprojekt der er kendt under overskriften, Den Nye Syntese.

Effektive ledergrupper

Sådan udvikler I effektive ledergrupper, der skaber tværgående sammenhæng, eksekverer strategiske indsatser og driver den samlede organisations resultatskabelse.

Empatisk ledelse

Moderne ledelse kalder på ledere, der tør bruge sig selv autentisk og nærværende.

Hvordan håndterer man feedback?

Meget feedback gives og vi har gennem årene øvet os på hvordan man giver god feedback.

Forebyggelse af stress

Mængden af forandringer og graden af den kompleksitet, man som medarbejder på det danske arbejdsmarked skal forholde sig til, er stadig stigende.

Ledelse i kriser og skandaler

Ledere bliver i stigende grad stillet overfor at skulle håndtere pludseligt opståede kriser og negative hændelser, der forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen.

Projekt-tsunamier

Store virksomheder og offentlige organisationer er ved at drukne i projekter, sådan kan det hvertfald opleves.

Lederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø​

Skab en øget kompleksitet, samt et øget spændingsfelt med fokus på lederens eget psykiske arbejdsmiljø.

Kulturudvikling

De fleste leder undervurderer betydningen af organisationens kultur. Kulturen er det x-faktor, der afgør hvorvidt  I lykkes med de strategiske mål og indsatser.

Farvel til business bullshit

Strategisk alignment. Brændende platforme. Can do-mentality. Kunden i centrum. Must win-battles. Jeg hører, hvad du siger. Og vi er på en unik vækstrejse.

Distribueret ledelse

Distribueret ledelse er en praksis, som handler om at involvere medarbejdere i at løse særlige organisatoriske opgaver eller varetage særlige organisatoriske funktioner.

Visionsledelse

At udøve visionsledelse handler om at formulere, formidle og fastholde en vision for en organisation, med henblik på at skabe en klar og meningsfuld retning for organisationen. En vision beskriver billedet af den ønskværdige, langsigtede fremtid.

Formålsdrevet ledelse

Formål. Kerneopgave. Mission. Purpose. Why. Raison d´être. Kært barn har mange navne – og det gælder også når vi taler om organisationers formål.

Værdibaseret ledelse

Har du også stødt på værdier i en organisation, der mest af alt fremstod som selvindlysende plus-ord, som ingen kan erklære sig uenige i eller finde på at tage afstand fra? 

Strategisk ledelse

En strategi er udtryk for de ”midler” – ofte omtalt som strategiske fokusområder, indsatser og handlinger – der skal flytte en organisation fra en nuværende situation til en ønsket situation.  

Forandringsledelse – forskellige tilgange

Det kan være besværligt at sætte retning for forandringen, tydeliggøre hvad den betyder for den daglige opgaveløsning, skabe mening omkring behovet for forandringen og sikre ejerskab til forandringen – for blot at nævne nogle af de gængse udfordringer

Forandringsledelse – modstand mod forandringer

Mange forandringer i organisationer fejler i større eller mindre grad, og forskning peger på, at modstand mod forandring er en væsentlig årsag til, at forandringerne ikke lykkes.

Den nye generation

Hvis vi alle har en grundforståelse af, hvorfor det er, at min kollega, som er fra en anden generation end mig, agerer som vedkommende gør, så har vi langt bedre forudsætninger for at undgå disse generationskløfter.

Motivation

Forskning viser, at der er adskillige fordele forbundet med at have motiverede medarbejdere: De leverer bedre resultater, har lavere sygefravær og højere fastholdelse.

Growth mindset

Forskning peger på, at growth mindset øger evnen til at lære af fejl, skaber større engagement, job performance, innovation og commitment.