Interim projektledelse af digitalisering

Hvad er en interim projektledelse inden for digitalisering?

Interim projektledelse af digitalisering er en specialiseret form for midlertidig ledelse, hvor en erfaren projektleder med særlig ekspertise i digital transformation leder et digitaliseringsprojekt i en organisation på midlertidig basis. Denne form for ledelse er særligt nyttig i situationer, hvor organisationen enten ikke har den nødvendige ekspertise internt, eller hvor der er behov for at accelerere en digitaliseringsproces.

En interim projektleder har en dyb forståelse for digital transformation og dens betydning i det moderne erhvervsliv. Vedkommende kan håndtere hele spektret af projektledelsesopgaver lige fra at opstille klare mål for projektet, planlægge og styre opgaver, til at håndtere risici og sikre effektiv kommunikation mellem alle interessenter. Interim projektlederen fungerer som bindeled mellem ledelsen, IT-specialister og øvrige medarbejdere og sikrer, at alle arbejder sammen om at nå organisationens digitale mål.

Interim projektledelse af digitalisering er ikke kun begrænset til teknologiske aspekter. Det inkluderer også forståelse for den organisationelle kultur, forretningsprocesser og den menneskelige side af forandring. En interim projektleder har øje for, hvordan digitale løsninger kan skabe værdi for organisationen og dens kunder, og ved hvordan man navigerer i komplekse forandringsprocesser for at opnå dette.

Det er også vigtigt at bemærke, at interim projektledelse af digitalisering ikke er en isoleret funktion, men integrerer tæt med organisationens overordnede strategi. Projektlederen skal kunne forstå og arbejde inden for rammerne af organisationens strategiske mål, og sikre at digitaliseringsinitiativerne understøtter disse. I dette lys, kan interim projektledelse af digitalisering ses som en nøglerolle i at sikre, at en organisation er i stand til effektivt at navigere i det digitale landskab.

Fordele ved interim projektledelse af IT-projekter og digitalisering

Interim projektledelse af digitalisering kan bringe betydelige fordele for en organisation. I en tid præget af teknologisk fremskridt og digitale transformationer, er det afgørende for virksomheder at kunne tilpasse og implementere nye digitale løsninger hurtigt og effektivt. Interim projektledelse kan tilbyde nøglekompetencer og ekspertise, der hjælper organisationer med at navigere i disse komplekse forandringer.

For det første, kan interim projektledelse af digitalisering skabe en hurtig og effektiv digital transformation. Interim projektledere er eksperter i digital forandring og kan hjælpe med at accelerere implementeringen af nye teknologiske løsninger. Deres dygtighed og erfaring kan være særlig værdifuld, hvis en organisation står over for presserende eller komplekse digitaliseringsudfordringer.

For det andet, tilbyder interim projektledere en høj grad af fleksibilitet. De kan træde til på kort varsel og arbejde intensivt med et projekt i en begrænset periode. Dette kan være særligt nyttigt i perioder med høj forandringshastighed eller når organisationen har brug for at skifte retning hurtigt.

For det tredje, kan interim projektledere bringe en frisk perspektiv på organisationens udfordringer og muligheder. De har ofte en bred erfaring fra forskellige brancher og projekter, hvilket kan være en stor fordel, når man skal finde nye, innovative løsninger.

Endelig, kan interim projektledere hjælpe med at opbygge intern kapacitet. De kan dele deres viden og erfaring med organisationens egne medarbejdere, hvilket kan bidrage til at udvikle de interne kompetencer inden for digitalisering. På den måde sikres det, at organisationen er bedre rustet til fremtidige digitale udfordringer, også efter at interim projektlederen har afsluttet sit arbejde.

LEAD er en del af Kommunernes Teknologipartnerskab

Kommunernes Teknologipartnerskab er et 1,5-årigt forløb, hvor hver deltagende kommune får hjælp til at implementere en helt konkret digital løsning, der allerede har skabt gevinst i en eller flere andre kommuner. 

I partnerskabet har vi fokus på den organisation, teknologierne skal virke i, god implementering, medarbejderinddragelse, et stærkt tværfagligt samarbejde og en god overgang til drift. 

Eksperter fra LEAD vil assistere i partnerskabets forskellige processer, sikre fremdrift og hjælpe deltagerne med at komme i mål. 

LEADs tilgang til interim projektledelse inden for digitalisering

LEADs tilgang til interim projektledelse inden for digitalisering er grundet på anerkendelsen af digitaliseringens indviklede og komplekse karakter. Digitaliseringsprojekter har mange elementer – tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige – med gensidige afhængigheder, der kræver skarp styring. Desuden er mange interessenter involveret, hvilket nødvendiggør effektiv samarbejds-, kommunikations- og ledelseskompetencer på tværs af alle niveauer i organisationen.

Når organisationer står overfor sådanne komplekse udfordringer og mangler den rette person til opgaven, er LEAD klar til at træde til med en interim projektleder. Denne kan være på halv- eller fuldtid i en given periode, alt efter organisationens behov. LEADs interim projektledere er højt kvalificerede og har mange års erfaring med digitaliseringsprojekter. De arbejder under organisationens ledelse, men bidrager med deres egen ekspertise og erfaring til at styre projektet sikkert gennem alle faser.

LEAD tilbyder desuden hjælp med interim implementeringskonsulenter eller støtte til ledere, der står overfor implementeringsopgaver. Dette kan være fra 2-5 dage om ugen, afhængigt af organisationens behov. LEAD forstår, at virkelige forandringer sker i hverdagen og ved, at det ofte kræves en hjælpende og guidende hånd for at balancere det strategiske mål med hverdagens udfordringer.

LEADs interim projektledere er eksperter i forandringsledelse og har en dyb forståelse for, hvordan man bygger effektive relationer i organisationen. Deres vigtigste mål er at sikre, at organisationens digitale transformation bliver en succes. Med en LEAD interim projektleder, er organisationer sikret en partner, der er fuldt dedikeret til at hjælpe dem med at navigere i digitaliseringens komplekse landskab.

Case: Sådan skabte Viborg nye resultater med agile arbejdsmetoder

Når det drejer sig om at bruge agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver, så er Viborg Kommune en frontløber. I samarbejde med LEAD har Viborg Kommune udviklet en ny agil arbejdsmetode kaldet ”SamLab” (forkortelse for sammenhængslaboratorium), der anvendes som en løftestang til at skabe nye resultater i relation til det strategiske mål om at skabe mere sammenhæng for borgerne.

Gennem brug af agile arbejdsmetoder, hvor teams med de rette personer og det rette mandat samarbejdet på tværs af fagområder og organisering, er der blevet skabt nye innovative løsninger på komplekse problemstillinger til gavn for borgerne. Læs med og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med agile metoder og styrke det tværgående samarbejde i din organisation til gavn for borgerne.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledelse og digitalisering for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kaare Pedersen

Partner

Ph.D, Cand. Techn. Soc

E-mail: kp@lead.eu

Tlf: 31 25 35 04