Forskningsledelse

Hvad er forskningsledelse?

Forskningsledelse er blevet en vigtig disciplin på det moderne universitet. I den globale vidensøkonomi bygger banebrydende og samfundsrelevant forskning på et velfungerende samarbejde mellem dygtige forskere. Og dette samarbejde kræver god forskningsledelse. 

Den dygtige forskningsleder formår at skabe et inkluderende og fokuseret samarbejdsmiljø på team-niveau. Det indebærer ofte en evne til at understøtte et samarbejde på tværs af akademiske discipliner, videnskabelige traditioner og særlige kompetencer hos ambitiøse forskere, der kan have forskellige kulturelle eller nationale baggrunde. Forskningslederen skal desuden evne at lede opad, nedad, indad og sidelæns i organisationen og samtidig have blik for at engagere mulige partnere i det eksterne miljø.  

Sidst, men ikke mindst, indebærer forskningsledelse, at man kender til og kan rådgive om overgangen fra forsker til forskningsleder – og fra leder af en mindre gruppe på eget universitet til større nationale eller internationale forskningsgrupper.  Forskningslederen har med andre ord en krævende opgave.

Derfor er god forskningsledelse vigtigt

Forskningsledelse er vigtig af flere årsager. Først og fremmest fremmer det innovation og nytænkning. God ledelse inden for forskning kan føre til nye opdagelser og ideer, der kan gøre en forskel.

Derudover hjælper forskningsledelse med at forvalte ressourcer klogt, især når ressourcer som tid, budget og talent er knappe. Det betyder, at beslutninger skal træffes med omhu for at opnå de bedste resultater.

Forskningsledelse hjælper også med at fastsætte klare mål for forskningsprojekter. Dette sikrer, at forskningen fokuserer på relevante spørgsmål og har en indvirkning på organisationens mål.

Samarbejde og netværk er også en central del af forskningsledelse, da det kan føre til tværfaglige opdagelser og styrke forskningssamfundet som helhed.

Endelig er talentudvikling vigtigt, da det er med til at tiltrække og fastholde dygtige forskere, hvilket er afgørende for forskningens succes. Her spiller ledelsen en vigtig rolle i at skabe en positiv arbejdskultur og tilbyde udviklingsmuligheder.

LEADs tilgang til forskningsledelse

Vores uddannelse i forskningsledelse er målrettet dig, der bestrider centrale stillinger inden for forskningsmiljøer. Dette inkluderer en bred vifte af nøgleroller, der er afgørende for at forme og lede forskningsaktiviteter. Dine ansvarsområder kan variere, og du kan besidde forskellige titler, såsom forskningsleder, forskningschef, professor, lektor, docent, seniorforsker, institutleder, viceinstitutleder, prodekan eller dekan.

I disse positioner spiller du en central rolle i at styre og gennemføre forskningsprojekter. Dette involverer identifikation af forskningsområder, udvikling af forskningsdesign, overholdelse af etiske standarder og sikring af forskningens kvalitet. Du arbejder tæt sammen med forskere, postdocs og studerende for at sikre, at projekterne forløber som planlagt, og du kan også have administrative opgaver, herunder finansiering og samarbejde.

For at lykkes i disse krævende roller er stærke ledelses- og kommunikationsevner afgørende, sammen med en dybdegående forståelse af forskellige forskningsområder og deres samspil. Vores uddannelse i forskningsledelse er designet til at styrke dine kompetencer og ruste dig til at tackle de udfordringer, der er forbundet med at lede og udvikle forskningsmiljøer på højeste niveau. Har du brug for støtte i dette arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om forskningsledelse samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om forskningsledelse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu