fbpx

Strategisk transformation

Hvad er en strategisk transformation?

Strategisk transformation henviser til en omfattende ændring i en organisations strategi, der omfatter både dens interne operationer og dens relation til det eksterne miljø. Processen kræver ofte omstrukturering af virksomhedens kerneprocesser, organisatoriske strukturer, og forretningsmodel.

Vigtige elementer af en strategisk transformation inkluderer identificering af den nuværende situation (‘as is’), udvikling af en fremtidsvision (‘to be’), gap-analyse mellem den nuværende situation og fremtidsvisionen, og sidst men ikke mindst, udførelsen af transformationsplanen.

Effektiv strategisk transformation handler ikke kun om at ændre strategien, men også om at involvere alle medarbejdere i processen for at sikre succes. Fra ledere til frontlinjemedarbejdere, alle skal forstå formålet med transformationen, det fremtidige mål og hvilken rolle de spiller i at opnå det.

Strategisk transformation er ikke en engangsproces, men en kontinuerlig proces der kræver vedvarende overvågning, tilpasning og forbedring. Det handler om at skabe en kultur for forandring, hvor organisationer er forberedte og rustede til at reagere på skiftende forhold i deres marked og miljø.

Grundlæggende transformationsdesign

En vellykket strategisk transformation kræver en metodisk tilgang. Vi anbefaler et fire-trins transformationsdesign, der grundlæggende dækker hele forandringsrejsen.

Først kortlægger vi det nuværende scenario, kendt som “as is”. Dette involverer en dybdegående forståelse af den nuværende organisatoriske struktur, arbejdsprocesser, kultur og det bredere markedslandskab. Gennem dataanalyse, interviews og observationer, skabes et præcist og detaljeret billede af organisationens nuværende status.

Dernæst fokuserer vi på at definere “to be”, det vil sige, det fremtidige billede af organisationen. Denne vision bør være ambitiøs, men realistisk og er baseret på organisationens mål og markedstrends. Den bør omfatte klare mål og KPI’er for at kunne måle fremdriften.

Det tredje trin er at udføre en Gap-analyse, der identificerer afstanden mellem “as is” og “to be”. Vi afdækker nøgleområderne for forandring, lige fra teknologi og processer til menneskelige ressourcer og kultur. Med disse oplysninger i hånden, udvikler vi en prioriteret handlingsplan for transformationen.

Endelig organiseres og udføres transformationsprogrammet. Det er kritisk på dette tidspunkt at sikre lederskabets engagement, medarbejderinvolvering og effektiv kommunikation. Transformation er en kontinuerlig proces, så vi overvåger fremskridt, tilpasser planer efter behov og lærer af tilbagemeldinger og resultater undervejs.

Dette fire-trins transformationsdesign er grundlaget for effektiv strategisk transformation, som understøtter organisationer i at navigere kompleksiteten af ændring og sikrer, at transformationen giver langsigtede, bæredygtige resultater.

Strategisk transformation bygger på grundige analyser

Dette grundlæggende transformationsdesign bygger på forskellige former for analyser, som vi udfører.

Først og fremmest er der den overordnede analyseramme. I  LEAD er vores analyseramme holistisk, fleksibel og stærkt inspireret af Roger Martins anerkendte og gennemprøvede strategimodel med fem trin. De er A) mål og effekt, B) målgrupper og ydelser, C) opgaver og aktiviteter, D) organisering af arbejdet og E) styring og sikker drift. 

Rammen fungerer som en strategimodel, hvor vi bevæger os gennem de fem trin – fra mål og effekt frem til styring og sikker drift. Samtidig er rammen en model for effektskabelse, når vi bevæger os omvendt gennem trinene – fra styring og sikker drift tilbage til mål og effekt. Derfor kan rammen bruges både til at analysere muligheder for strategisk prioritering og for operationel optimering.

Ud over analysen af den overordnede ramme arbejder vi med analyser af resultatskabelse, ressourceanvendelse og styringskapacitet. Det gør vi, fordi beslutninger om strategisk vigtige valg skal stå på et stærkt analytisk fundament, som både analyserer udgangspunktet og de fremtidige muligheder og udfordringer. Vi gennemfører derfor:

–        En analyse af resultatskabelse, der undersøger, hvor der kan prioriteres, og hvordan der fremover skabes en stærk sammenhæng mellem resultater og de ydelser og aktiviteter, som gennemføres.

–        En analyse af ressourceanvendelse, der udpeger, hvilke muligheder der er for at optimere og for at høste effektiviseringsgevinster.

–        En analyse af styringskapacitet, der sikrer, at styringen fokuserer på compliance, effektskabelse, effektiv anvendelse af ressourcer og samtidig understøtter, at den økonomiske styring går hånd i hånd med den forretningsmæssige forståelse.

LEAD kan hjælpe jer helt i mål med den strategiske transformation

Når arbejdet med det grundlæggende transformationsdesign og gennemførelsen af de forskellige analyser er på plads, bliver det formentlig tydeligt, at transformationen stiller store krav til ledergruppen. Samtidig vil den transformerede organisation stille krav om at mestre nye ledelsesroller og -opgaver. Af den grund assisterer vi med at træne og uddanne ledergruppen – både som gruppe og de enkelte ledere i gruppen – i de kompetencer og det mindset, der kræves for, at transformationen kan lykkes.

Denne målrettede ledelsesudvikling skal både styrke kompetencerne inden for leadership og management. Det vil sige inden for temaer som: forandringsledelse, kommunikation, tværgående samarbejde, compliance, økonomistyring og projektledelse.

Hos LEAD hjælper vi med den strategiske transformation fra første designudkast til sidste ledelsesudvikling.

Inspiration

Vi hjælper jer med transformationer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om transformationer, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om transformationer for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med strategiske transformationer.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Arne Hauge Jensen

Områdedirektør | Partner

Cand.oecon og journalist

E-mail: ahj@lead.eu
Tlf: 22 81 99 78