Visionsledelse

– skab en overordnet retning for din organisation

Hvad er visionsledelse?

Du udøver visionsledelse, når du formulerer, formidler og fastholder en vision for din organisation med henblik på at skabe en klar og meningsfuld retning for din organisation, som dine medarbejdere motiveres af at bidrage til.

En vision er udtryk for din organisations billede af en ønskværdig, langsigtet fremtid.

Visionsledelse er relevant at arbejde med når du vil…

Have skabt en overordnet retning for organisationen

Have tydeliggjort, hvad der er det ekstraordinære I vil stræbe efter at opnå i løbet af 3-10 år

Have et fælles afsæt for fastlæggelse af målsætninger og prioritering af strategiske indsatser

Hvordan kan LEAD hjælpe jer med visionsledelse?

I LEAD er vi eksperter i ledelse og organisationsudvikling og vores formål er, at vi sammen målretter indsatsen mod at skabe resultater og god ledelse i lige præcis din organisation.

Rådgivning og sparring om visionsledelse

VISIONSLEDELSE

Visionlsledelse skal skabe en overordnet retning og vi arbejder sammen om at finde vejen til fremtiden. Men ingen vision uden implementering. Fra den indledende analysefase rådgiver vi om, hvordan I som ledelse sikrer udvikling, implementering og opfølgning af jeres vision.

Oplæg og workshops om visionsledelse

VISIONSLEDELSE

Vi laver workshops og foredrag med afsæt i forskningsbaseret viden og praktiske erfaring med de psykologiske aspekter af ledelse. Vi tilpasser altid foredrag og workshops til organisationen og målgruppen for både private og offentlige organisationer.

Facilitering af visionsprocesser

VISIONSLEDELSE

Vi laver facilitering af visionsprocesser – lige fra små processer for en ledergruppe og op til store processer med inddragelse af flere hundrede medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere m.v. Vi hjælper med at skabe rammerne for organiseringen og vi understøtter jeres mål.

Hvad skal du være opmærksom på, når du arbejder med visionsledelse? 


Det kan være udfordrende at lede med afsæt i en vision. Nogle af de spørgsmål som vi kan hjælpe dig med er eksempelvis: 

Hvordan kan du lykkes med at formulere en inspirerende og appellerende vision for din organisation?

> Hvad skal du være opmærksom på, når du vil designe en involverende visionsproces, der giver et bredt ejerskab til visionen?

Hvordan sikrer du, at visionen ikke ender som en luftig PR-floskel, men derimod bliver en retningssættende ledestjerne for din organisation?

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal sikre, at der bliver skabt en kobling mellem visionen og den daglige opgaveløsning i din organisation?

> Hvordan kan du understøtte og motivere dine ledere og medarbejdere til vedvarende at samarbejde med dig om at realisere din organisations vision?

Hvad siger andre kunder, der har samarbejdet med LEAD om visionsledelse?

 “Christian Nyvang Qvick har holdt et oplæg for en større ledergruppe på Rigshospitalet i forbindelse med arbejdet frem mod etableringen af BørneRiget i 2025. Christian gav et meget inspirerende oplæg, hvor han fokuserede på, hvordan visionsledelse bliver omsat fra teori til praksis, og hvordan et højt ambitionsniveau kan fastholdes ledelsesmæssigt. Vi fik som deltagere mange gode input til, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at udøve visionsledelse i fagligt stærke miljøer og i en organisation, hvor ledelsesspændet ofte er stort. Christian var en meget engageret oplægsholder og fantastisk god til at tage imod deltagernes spørgsmål og koble dem sammen med indholdet i sit oplæg, så der kom en god dynamik, der skabte engagement i lokalet. Vi var enige om, at det var et oplæg med stor faglig dybde og samtidig formidlet med en lethed, der sikrede involvering af os alle.”

– Birgitte Enslev
Udviklingskonsulent
Rigshospitalet

“Ledergruppen i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte i Horsens Kommune har haft fornøjelsen af at have Christian som oplægsholder og facilitator til to meget givende og spændende lederdage om visionsledelse og igangsættelse af en visionsproces som overskrift. Christian har formået både at inspirere og motivere til vores kommende arbejde med reformulering af en ny vision med et yderst brugbart afsæt i anvendelig teori og gode erfaringer indenfor området – ikke mindst i forhold til den ledelsesmæssige opgave i at sikre bred inddragelse i den kommende proces. Christians formidling skaber høj grad af engagement og yderligere nysgerrighed på den teori og de erfaringer han tager afsæt i og vi har i samarbejdet med Christian fået det bedste afsæt til vores videre arbejde med reformulering af en bærende og opgavedragende vision for vores område. Vi føler os rigtig godt klædt på.”

– Lone Bahnsen Rodt
Chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte
Horsens Kommune

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Christian Nyvang Qvick
Chefkonsulent

Mobil: +4526798593
Email: cnq@lead.eu