fbpx

Ledelsesudvikling

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for ledelsesudvikling og skræddersyer altid forløbene i et tæt samarbejde med dig og din organisation.

Få skræddersyet et forløb der løser jeres udfordringer

Vi designer og gennemfører skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, der imødekommer lige præcis de udfordringer, som I står overfor nu – og i fremtiden.

I samarbejdet trækker vi altid på ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker, kombineret med mange års erfaring med resultatskabende ledelse i andre private virksomheder.

Vi har især stærk sektorindsigt i retail, tech, medico, finans, forsikring og industri.

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse. Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling. Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne.

Vores lederudviklingsaktiviteter tager altid udgangspunkt i de nyeste og mest virksomme metoder fra både forskning og praksis.​

Det sikrer, at du oplever en målbar og vedvarende effekt.​

Ledelse af digital transformation

Når teknologien møder virkeligheden, forandrer det ikke kun hverdagen, men hele den kommunale sektor, velfærdssamfundet og det lokale folkestyre. Vi hjælper jer med at flytte digitaliseringen helt ind i jeres kerneopgave og hverdagsadfærden.

Stærkere lederorganisationer med offentlig leadership pipeline

Vi har hjulpet rigtig mange organisationer med at skabe bedre resultater ved at sikre den rette ledelse på det rette niveau og styrke deres lederorganisations samarbejds- og implementeringskraft. Vi trækker på erfaringer fra +5000 ledere i +80 danske organisationer.

Agil ledelse og organisering

Vi understøtter jer i at skabe agile processer og organiseringsformer og udvikler ledelsesmæssige kompetencer, der gør jer i stand til at håndtere det uforudsete, fleksibelt og hurtigt lukrere på nye muligheder og implementere nye strategiske beslutninger.

Talentudvikling

Strategisk talentudvikling er afgørende for at kunne skabe bedre resultater og håndtere fremtidens udfordringer. Vi hjælper med at udvikle og fastholde jeres talenter – fra topledertalenter til ledertalenter og specialister.

Tværgående ledelse

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

Effektive ledergrupper

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

Virtuel facilitering

Løft dit digitale arrangement til næste niveau. Få hjælp til faciliteringen og koncentrer dig 100 procent om indholdet.

Ledelse på digitale platforme

Åbn op for det digitale univers og udvikl ledere, der er klædt på til at lykkes i en digitaliseret verden.

Pædagogisk ledelse

Vi hjælper skoler og institutioner med at skabe bedre lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn.

Den Offentlige Leadership Pipeline

Vi hjælper dig med at sikre rette ledelse på rette niveau.

Ledelsesevaluering

Vi hjælper dine ledere til at bedrive bedre ledelse samt styrke strategisk ledelse i din organisation.

Ledelseskommissionens anbefalinger i praksis

Har I omsat ledelseskommissionens anbefalinger til praksis?

Personligt lederskab

Bliv en bedre og mere effektiv leder ved at arbejde med og styrke dit personlige lederskab.

“LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team der har løftet os markant. LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde.”

– Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels

Relevante cases i det offentlige

I Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland oplevede de – ligesom i mange andre offentlige og private organisationer – til tider udfordringer med at få implementeret deres gode udviklingsprojekter. Helt konkret blev der efterspurgt større klarhed omkring roller, ansvar og opgaver i kommunen.

Derfor kontaktede de LEAD, og i et tæt samarbejde har vi fået udviklet og implementeret et nyt ledelsesgrundlag, der har skabt klarhed og engagement blandt alle ledere og medarbejdere.

For at imødekomme stigende krav omkring ledelsesskift og ledelsesopgaver, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere.

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.

Relevante cases i det private

En af de værdier, der har kendetegnet FLONIDANs arbejdsgange frem til nu, har været agilitet. Evnen til altid at løse problemer og finde smidige løsninger er en væsentlig del af virksomhedens succes. FLONIDAN bygger på et grund-DNA af entreprenørånd, smidighed, god problemløsning og hurtige og fleksible beslutningsprocesser.  Der var behov for at udvikle en mere professionel og ensartet understøttende struktur med fælles mål, tværgående koordinering, struktur og faste aftaler.

Kim Bjelke er til daglig Unit Manager hos Alfa Laval i Aalborg, der blandt andet udvikler og producerer kedelteknologi til industri og skibe i hele verden. I januar afsluttede han et lederforløb, der var skræddersyet af HR hos Alfa Laval i samarbejde med LEAD.  Formålet med uddannelsen var at hjælpe lederne i virksomheden med at lykkes med deres daglige ledelsesopgave.

LEAD er ski-leverandør

Som leverandør på delaftale 5 af SKI-rammeaftale 17.11, kan du købe ydelser og uddannelse direkte hos os uden først at skulle have opgaven i udbud.

UDVALGTE REFERENCER

groupm
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Bliv ringet op og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt,

Faglig direktør og stifter

Tlf: +45 26 14 51 57

Mail: ce@lead.eu