Agil ledelse – smidig, balanceret og effektiv

Hvad er agil ledelse?

Agile organiserings- og arbejdsformer er blevet mainstream i mange organisationer. Ordet agil har de sidste mange år været på manges læber – på godt og ondt. Det er blevet kåret som et af de værste buzzwords i arbejdslivet. Givetvis fordi det er blevet drysset ud over ledere og medarbejdere som et fancy ord for at være både omstillingsparat og tilpasningsdygtig. Samtidig ser vi, at flere og flere vælger de agile organiserings- og arbejdsformer, når komplekse udviklingsopgaver skal lykkes med at skabe værdi hurtigere, smidigere og mere effektivt. 

De agile organiserings- og arbejdsformer har fælles udgangspunkt i det ”Agile Manifest”, der sætter værdier som samarbejde, håndtering af forandringer og samspil med kunden højere end processer, fastholdelse af planer og omfattende dokumentation. I praksis betyder det, at man arbejder mere iterativt og inkrementelt i selvorganiserende teams, hvor man stræber efter gradvise og hurtige leverancer for at skabe større værdi for brugere, kunder og borgere. Der er ofte et stort fokus på at implementere agile arbejdsformer og rammeværker såsom Scrum eller SAFe, men det halter sommetider med den agile ledelse, da praksislitteraturen giver få svar her.

Hvad betyder agil ledelse for dig som leder?

Ledelse i en agil kontekst er fordelt på flere formelle og uformelle ledere – og i høj grad distribueret til det selvorganiserede team. Som agil leder er det derfor væsentligt, at du fremmer og leder på de agile værdier og principper. Det handler om at fokusere mere på samarbejde, håndtering af forandringer samt at skabe værdi tidligt og løbende – og mindre om kontrol, omfattende dokumentation og fastholdelse af en plan. For at lykkes som agil leder kræver det desuden, at du har tillid til, at opgaven løses, når medarbejdere og teams får de rette omgivelser, rammer og mandater til at løse opgaven.

Hvis du skal lykkes som agil leder, kræver det at du hurtigt, let og smidigt kan tilpasse din egen tilgang til ledelse. Du skal desuden have evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handle- og ledelsesrepertoire. Det er således vigtigt at have styr på egen ledelsesstil og præferencer, herunder hvordan dit lederskab kan understøtte agile teams, og hvordan din egen adfærd kan hæmme eller fremme tillid og samarbejde.

Dertil har den agile leder et særligt ansvar ift. at sikre, at der skabes kurs, koordinering og commitment i og på tværs af teams. Det handler mindre om at fokusere på, hvem der bedriver ledelse, men mere på hvordan ledelse produceres i fællesskab. Ledelse i en agil kontekst opstår nemlig, når folk, der samarbejder i teams, skaber fælles kurs, tydelig koordinering og stærkt commitment til de fælles leverancer og mål.

Stor efterspørgsel på den agile leder

Smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer er i stigende grad et konkurrenceparameter. Det har fået mange organisationer til at implementere agile organiserings- og arbejdsformer, der skaber værdi ved at følge kundens eller borgerens behov. Det betyder bl.a., at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og ud ad i organisationen. De fleste organisationer er dog stadig hierarkisk organiserede, men med områder eller enheder, der arbejder efter de agile værdier og praktikker. Det betyder, at agile ledere skal kunne navigere internt og på tværs af de hierarkiske og agile organiseringsformer – med et blik på at tilpasse deres egen ledelsesstil til omstændighederne samt skabe en fælles kurs, koordinering og commitment. Det stiller store krav til udvikling af lederens refleksivitet og selvindsigt – du må både kunne læse landskabet og kunne læse og regulere dine egne følelser og adfærd i relation hertil.

Inspiration

Vi lærer jer at styrke jeres agile ledelse

I LEAD tilbyder vi rådgivning om transformation fra traditionel til agil organisering og ledelse samt skræddersyede kurser og uddannelsesforløb om agil ledelse.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om agil ledelse for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres agile ledelse, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på agil ledelse på ledelses- og medarbejderniveau.

Hvordan kan LEAD hjælpe din organisation med agil ledelse?

På vores kurser får du viden og redskaber til at lykkes som leder i agile organisationer. Vi bestræber os altid på at tilpasse vores kurser og uddannelsesforløb til deltagernes ønsker og arbejder altid med udgangspunkt i deltagernes egne organisationer og cases. Vores rådgivning og undervisning tager typisk afsæt i følgende spørgsmål:

  • Agile organisationsformer: Hvordan kan man designe sin organisation efter agile principper? Hvor giver agil organisering mening? Hvad kræver det af ledelsesudvikling at lykkes med en transformation til agile organisations- og arbejdsformer? Hvordan kan man som leder navigere på tværs af hierarkiske og agile organisationer, når de eksisterer samtidigt?
 
  • Ledelse af agile arbejdsmetoder: Hvad kan man bruge agile arbejdsmetoder til? Hvordan kan vi tilpasse de agile arbejdsmetoder til vores behov og kontekst? Hvordan leder man iterative arbejdsprocesser, der sigter mod løbende tilretninger og forbedringer?
 
  • Agile teams: Hvad skal man være opmærksom på, når man sammensætter flerfaglige, agile teams? Hvordan udvikler man samarbejde og team performance i agile teams? Hvordan skaber og fremmer man ledelse i selvorganiserede flerfaglige teams?
 
  • Det personlige lederskab: Hvad er mine egne styrende grundantagelser om ledelse? Hvad er mit største udviklingspotentiale som agil leder? Hvad har jeg brug for at tillære og aflære for at lykkes med ledelse i en agil organisering? Hvordan finder jeg den rette balance afhængig af opgaven og konteksten?

Konsulent-teamet som arbejder med agil ledelse

Andreas Fricke Møller

Chefkonsulent | Stifter | Læs mere her

Laust Søndertoft Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Mette Tange

Chefkonsulent | Læs mere her

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter |   Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.