Onboarding af nye medarbejdere

Når jeres udvalgte kandidat har takket ja til jobtilbuddet, er det tid til sidste trin i rekrutteringsprocessen: onboarding. Onboarding dækker alle de praktiske, personlige og relationelle aktiviteter, der foregår fra medarbejderens første arbejdsdag og frem.

Onboarding sikrer, at den nye medarbejder kommer godt fra start og bliver i sit nye job. Derfor er det utroligt vigtigt, at I har en struktureret onboardingproces klar, når jeres nye medarbejder takker ja til stillingen.

I denne artikel vil vi udforske konceptet onboarding, og hvad der skal til for at skabe en god onboarding for jeres nye medarbejder. Vi gennemgår alle led i onboardingen – før og under første arbejdsdag, efter de første 30 dage og efter de første 90 dage.

Vil du have de kompetencer, der skal til for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du ledelsesmæssige kompetencer og værktøjer, der giver dig de bedste forudsætninger for at engagere og fastholde dygtige medarbejdere og opnå langsigtede gode løsninger.

Hos LEAD arbejder vi strategisk med begrebet “Den attraktive arbejdsplads”, hvor organisationen som helhed er afgørende for, om I lykkes med at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. Vi hjælper dig med at analysere din egen organisation og finde de indsatsområder, som du bør optimere.

På kurset har vi samlet en række eksperter indenfor offentlig ledelse og rekruttering til at gentænke den måde, vi som organisation og ledere ser på og arbejder strategisk målrettet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i et langsigtet, bæredygtigt perspektiv. Du får inspiration og konkrete redskaber til at gentænke og forbedre jeres praksis for rekruttering og fastholdelse af de rigtige medarbejdere. Og du får muligheden for at stille skarpt på egen praksis og få ny inspiration til mulige løsninger.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Før første arbejdsdag

Der er to aspekter af forberedelsen inden første arbejdsdag: det praktiske og det sociale.

Det praktiske

Før medarbejderen har sin første arbejdsdag, skal I forberede jer internt. Rent praktisk betyder det, at I skal igennem en tjekliste af ting, der skal gøres klar inden opstarten.

Denne tjekliste indeholder typisk punkter som:

 • Gør kontorplads klar (skrivebord, personaleskab, reoler m.v.)
 • Klargør computer, telefon mv.
 • Opret mailadresse, telefonnummer, personlige logins mv.
 • Aftal oplæring med interne videnspersoner
 • Udpeg en buddy (dvs. en bestemt medarbejder, der får en central social rolle i at onboarde den nye medarbejder)
 • Send velkomstbrev/-mail ca. en uge inden opstart

Det sociale

Før onboardingprocessen begynder, skal I igennem preboarding. Preboarding er et begreb, der dækker al den aktivitet under rekrutteringsprocessen, der sker i perioden, fra medarbejderen underskriver kontrakten, til vedkommende har sin første arbejdsdag.

I preboardingfasen er det vigtigt, at du opbygger et godt forhold til den nye medarbejder samt opretholder den motivation, medarbejderen har for at komme i gang med sit nye job. Derfor er det godt at gøre et godt indtryk allerede inden første arbejdsdag.

Du kan eksempelvis invitere den nye medarbejder til en rundtur på arbejdspladsen, frokost med afdelingen eller til at deltage i næste fredagsbar – også selvom medarbejderen endnu ikke er startet. På den måde kan I sørge for at holde medarbejderen “varm” i tidsrummet mellem jobsamtalen og medarbejderens første arbejdsdag.

Den første arbejdsdag: Sådan tager I godt imod jeres nye medarbejder

Der er meget, I kan gøre for at sikre, at jeres nye medarbejder får et godt indtryk af sin nye arbejdsplads. Her følger en liste over vigtige ting, I bør gøre for at tage godt imod den nye medarbejder:

 • Stil blomster eller en anden lille velkomstgave på den nye medarbejders bord
 • Spis morgenmad sammen med afdelingen eller teamet
 • Vis den nye medarbejder rundt på arbejdspladsen
 • Giv medarbejderen en kort introduktion til arbejdspladsens historie, mål og visioner
 • Introducér medarbejderen til sin buddy (hvis I benytter denne ordning)
 • Hav små, konkrete opgaver klar til den nye medarbejder

Sidst, men ikke mindst, bør du være opmærksom på medarbejderens energiniveau. Undgå at overvælde den nye medarbejder med information den første dag. Spred den kedelige, teksttunge information ud over flere dage, så den nye medarbejder har bedre mulighed for at lytte og lære.

De mange nye informationer på den første dag kan dog stadig være meget overvældende. Du har måske planlagt aktiviteter og opgaver til en hel arbejdsdag, men hvis medarbejderen har for meget at forholde sig til på én gang, kan det hurtigt blive svært for vedkommende faktisk at optage al den viden, de får.

Det kan derfor være godt givet ud at lade den nye medarbejder få fri en time eller to tidligere, så vedkommende er frisk og klar til at lære igen næste dag.

De første 30 dage

De første 30 dage er den periode, hvor medarbejderen danner sig et indtryk af, hvordan det reelt set er at være på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at afsætte tid til at tale med den nye medarbejder og drøfte de mange oplevelser, observationer og overvejelser, medarbejderen har haft i løbet af sine første 30 dage på arbejdspladsen.

Medarbejderens nærmeste leder bør indkalde medarbejderen til et møde og gennemgå, hvordan de første 30 dage er gået. På mødet kan der med fordel spørges til følgende emner:

 • Hvordan oplever du kulturen på arbejdspladsen?
 • Hvordan er samarbejdet i dit team og din afdeling? Føler du, at du er godt inde i de rigtige netværk?
 • Føler du nogen tvivl angående regler og processer i virksomheden?
 • Føler du, at du har de rette kompetencer, og at du er godt klædt på til selvstændigt at kunne løse dine opgaver?

Husk også at rose medarbejderen for alt, der er gået godt, og at tale om, hvad I ser frem til at arbejde videre med.

De første 90 dage

De første 90 dage er afgørende for, om samarbejdet bliver en succes, og om medarbejderen kommer til at blive i virksomheden. Når medarbejderen har overstået sine første 90 dage på arbejdspladsen, er det derfor vigtigt at afholde en tremånederssamtale, hvor medarbejderen og dennes nærmeste leder kan forventningsafstemme og dele både positiv og konstruktiv feedback.

Her bør I blandt andet tale om:

 • Kompleksiteten i opgaverne
 • Antallet af opgaver og mængden af arbejde
 • Kvaliteten af medarbejderens leverancer
 • Selvstændighed i opgaveløsningen

Ligesom efter de første 30 dage er det vigtigt at have fokus på kultur, samarbejde, regler, processer og kompetencer. Efter 90 dage vil jeres nye medarbejder sandsynligvis have opbygget en relativt god fornemmelse for disse fokusområder. Er der fortsat noget, medarbejderen føler sig i tvivl om, er det vigtigt at få styr på det nu.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Vil du klædes endnu bedre på til at rekruttere, engagere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk og målrettet med at skabe en attraktiv arbejdsplads, tiltrække kvalificerede kandidater samt engagere og fastholde dygtige medarbejdere.

Tværgående ledelse handler om, at lederen sætter en tydelig retning for samarbejdet på tværs af organisationen. Helt konkret skal lederen finde og kombinere de rigtige medarbejdere, der formår at løse de opgaver og udfordringer, som går på tværs. Det er også lederens ansvar at skabe de rette rammer og vilkår for samarbejdet. Så bliver samarbejdet på tværs nemmere, og det bliver tydeligere, hvorfor det er vigtigt at lykkes med. 

I LEAD rådgiver og hjælper vi ledere med tværgående ledelse. Nærmere bestemt assisterer vi med at skabe smidige organisationer og organisationskulturer, som evner at etablere samarbejde og innovation på tværs af afdelinger, faggrupper, borgere, leverandører og organisationer.  

Mere fra samme kategori

Offentlig rekruttering, Forside

E-Bøger

Ledelse af digitalisering

Ledelse i den Offentlige Sektor

Rekruttering og fastholdelse

Hent bogen “Hverdagsløsninger i den offentlige rekrutteringskrise”

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Udvikling af en positiv arbejdskultur

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Rekrutteringsstrategi

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst