Generationsledelse

Hvad er generationsledelse?

Interessen for generationsledelse er i en bemærkelsesværdig stigning i disse år, og dette fænomen kan tilskrives flere væsentlige faktorer. Inden for organisationer står man ofte over for udfordringer og samarbejdsvanskeligheder, der opstår på grund af forskelle i generationernes tilgange til arbejdet. Forskellige værdier, arbejdsstile og forventninger kan skabe gnidninger, der påvirker effektiviteten og harmonien på arbejdspladsen.

I den større samfundsmæssige sammenhæng er fokus på generationsledelse tæt forbundet med en demografisk udvikling. Her træder større generationer gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet og går på pension, mens mindre generationer træder ind på arbejdspladsen og begynder deres karrierer. Denne skiftende dynamik skaber et skifte i arbejdsstyrkens sammensætning, og det er afgørende for virksomheder at forstå, tiltrække og fastholde medarbejdere på tværs af generationer for at sikre kontinuitet og succes.

Fremtiden byder på øget konkurrence om dygtige medarbejdere, og mestring af generationsledelse bliver nøglen til at håndtere disse udfordringer. Det indebærer at udnytte de unikke styrker, som hver generation bringer med sig, samtidig med at man arbejder for at skabe en inkluderende arbejdskultur, der forener forskelligheder og fremmer samarbejde.

Generationsledelse: Husk den lokale kontekst

Generationsledelse får nogle gange kritik for at bygge på for altomfavnende almindeligheder. Det er en kras kritik, for der er bestemt meget godt at hente i generationsledelsen.  

Generationsperspektivet er ikke en normativ sandhed, men et socialt konstrueret fænomen. Det bruger vi til at forstå, hvorfor vi oplever forskelle på vores kollegers adfærd på tværs af aldersgrupper. Dog er det vigtigt at supplere de overordnede kendetegn ved generationerne med den lokale kontekst i lige netop jeres organisation og de udfordringer og muligheder, som I har. Denne kobling til jeres organisation og lokale kontekst kan vi hjælpe jer med at lave. 

Generationsledelse kan nemlig ikke stå alene, men suppleret med lokal ledelse kan generationsperspektivet skabe mening, styrke forståelse, lette kommunikation og løfte samarbejde. 

Tre typiske behov for bedre generationsledelse

Behovet for bedre generationsledelse bunder i mange gode grunde. Tre er de årsager, der optræder igen og igen, er: 

  1. Mange organisationer oplever udfordringer, når kolleger på tværs af aldersgrupper skal arbejde sammen. I den situation kan det være meget gavnligt at skabe en bedre forståelse for hinandens behov og naturlige præferencer. For når man er 55 år, så kan man nemt have en anden opfattelse af, hvad det vil sige at gå på arbejde, og hvordan det gode arbejdsliv ser ud, end når man er en nyuddannet på 25 år. Det er det, der hedder generationskløften, og den fører ofte til konflikter. 
  2. I store dele af landet har organisationer problemer med at finde og rekruttere de rette medarbejdere. Det stiller større krav til rekrutteringsarbejdet og forsøget på at tilknytte sine medarbejdere. Problemet er både et resultat af den demografiske udvikling og ændrede ønsker til, hvad en karriere skal indeholde. 
  3. Flere organisationer koncentrerer sig om trivsel og arbejdsmiljø. Men mange steder er der stadig plads til forbedringer. Blandt andet viser studier i diversitet, at de organisationer, der evner at rumme forskellighed hos kollegaer, har en bedre trivsel og større samhørighed på arbejdspladsen. 

LEADs tilgang til generationsledelse

Hvad enten I står med et af disse tre behov – eller jeres ønske om at beskæftige jer mere med generationsledelse skyldes andre årsager – er vi klar til at hjælpe jer. Et samarbejde kan for eksempel handle om kommunikation og forståelse på tværs af generationer, den attraktive arbejdsplads eller det sunde psykiske arbejdsmiljø. 

Her i LEAD har vi stor erfaring med at rådgive om og inspirere til, hvordan I lykkes med at udøve begavet generationsledelse. Vi kan blandt andet hjælpe jer med: 

  • De fire generationer på arbejdsmarkedet: Der er fire generationer på arbejdsmarkedet på samme tid. Hvad kendetegner hver generation? Hvilke værdier og forventninger tager generationerne med sig på arbejde? 
  • Velkommen til den nye generation: Hvorfor tjekker unge sociale medier, før de læser mails? Hvorfor surfer de på nettet, når de skal fordybe sig? Nye former for nærvær, åbenhed og anerkendelse opstår, når de unge går på arbejde. Hvordan skaber I de rette rammer, der sikrer jer innovative medarbejdere? 
  • Styrket samarbejde på tværs af generationer: Hvilke greb kan I anvende for at forbedre samarbejdet mellem generationerne i jeres organisation? Til gavn for de yngre såvel som ældre generationer. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om generationsledelse samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om generationsledelse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu