Pædagogisk ledelse

Hvad er pædagogisk ledelse?

I en verden præget af hastig forandring og teknologisk udvikling, er der stigende behov for dygtige pædagogiske ledere. Men hvad er pædagogisk ledelse, og hvorfor er det så vigtigt i dagens uddannelseslandskab?

Pædagogisk ledelse går ud over traditionel institutionsstyring. Det er en dybtgående tilgang, hvor fokus ligger på at skabe optimale betingelser for læring, udvikling og trivsel for både elever og medarbejdere. I centrum af denne ledelsestilgang står en forståelse for, hvordan individer lærer bedst, og hvordan man bedst faciliterer denne proces.

Kerneelementer i pædagogisk ledelse:
 • Fokus på Læring: En pædagogisk leder er konstant på udkig efter nye og forbedrede undervisningsmetoder, teknologier og pædagogiske strategier. Deres ultimative mål er at styrke elevens læringsoplevelse.
 • Relationel Dygtighed: At opbygge tillidsfulde og stærke relationer er essentielt. Dette omfatter relationer mellem lærere, mellem elever og lærere, og mellem lederen og personalet.
 • Konstant Professionel Udvikling: Pædagogiske ledere ser vigtigheden i løbende at udvikle sig selv og deres team. De værdsætter efteruddannelse, workshops og kurser, der kan bringe ny viden og kompetence ind i institutionen.

I en digital æra, hvor information er konstant tilgængelig, bliver pædagogisk ledelse endnu mere afgørende. Det handler ikke kun om at overføre viden, men om at guide elever og lærere gennem en verden af information og at lære dem at navigere, analysere og anvende denne viden kritisk.

For alle organisationer indenfor uddannelsesverdenen er det essentielt at forstå og inkorporere pædagogisk ledelse. Dette er ikke kun en trend; det er fremtidens nøgle til succesfuld uddannelse. Med en stærk pædagogisk ledelse kan institutioner sikre, at de ikke bare følger med tiden, men er et skridt foran i skabelsen af morgendagens uddannelseslandskab.

God pædagogisk ledelse fokuserer på elevernes læring

Hos LEAD mener vi, at det har en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen, når pædagogiske ledere fokuserer på elevernes læring.  

Mange ledere oplever dog, at hverdagen fyldes op med praktiske opgaver frem for dialoger om undervisningen og elevernes læring. For nogle ledere glider den pædagogiske del af ledelsesopgaven i baggrunden til fordel for praktiske, økonomiske og administrative gøremål.  

Det kan føre til uheldige konsekvenser. God pædagogisk ledelse indebærer nemlig, at et tydeligt fokus på elevernes læring gennemsyrer det strategiske, faglige, forandringsmæssige og administrative ledelsesarbejde.  

Pædagogisk ledelse er altså ikke en særlig opgave for ledelsen, men handler om at holde fokus på, hvordan skolen understøtter læringen hos elevernes. Og vellykket pædagogisk ledelse afhænger af ledernes evne til at koncentrere sig om og løbende vende tilbage til arbejdet med læring i en hverdag præget af praktiske og administrative opgaver – og nye dagsordener, der sættes af forvaltning og politikere. 

 

Nøgleaspekter af pædagogisk ledelse

Dette arbejde er krævende og kan med fordel støttes af ekstern hjælp. Den bidrager vi gerne med hos LEAD.  

Vi kan blandt andet hjælpe med tre nøgleaspekter af pædagogisk ledelse: 

 1. Sæt retning for arbejdet med elevernes læring: Lederen udtrykker klare mål – i ord og handling – der guider arbejdet med elevernes læring, det pædagogiske samarbejde og udviklingen af lærernes kompetencer. 
 2. Organiser kompetencer med blik for læring: Lederen sikrer, at teams, mødefora og udvikling af kompetencer bidrager til at løfte undervisningens kvalitet og elevernes læringsmuligheder. 
 3. Gå i dialog om undervisningen: Lederen deltager i faglige diskussioner om pædagogikken, giver feedback på undervisning og drøfter nye didaktiske tiltag med lærerne. 

LEADs tilgang til pædagogisk ledelse

Der findes sjældent lette løsninger på komplekse problemer. Heller ikke når det kommer til pædagogisk ledelse. I et samarbejde med os kan I trække på yderst erfarne og kompetente ledelseskonsulenter, der blandt andet kan hjælpe jer med: 

 • Workshops og rådgivning om pædagogisk ledelse, der centrerer sig om eleverne – herunder brugen af data og arbejdet med læring 
 • Hvordan vi lykkes med bevægelsen fra teams til professionelle læringsfællesskaber  
 • Hvordan vi støtter vejledere og teamkoordinatorer med distribueret ledelse. 

Vores arbejde med at understøtte skoler og dagtilbud i pædagogisk ledelse lader vi os inspirere af mange forskellige tilgange. De tæller særligt: 

 • Elevcentreret ledelse, hvor fokus er på lederens engagement i personalets læring og udvikling – med et endemål om at støtte børnenes læring 
 • Systemisk, narrativ og anerkendende tilgang 
 • Samarbejdet i ledelseskæden, hvor vi skaber tydelighed om hver funktions ansvar og nødvendige kompetencer.  

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om pædagogisk ledelse for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Partner

Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development

E-mail: kmn@lead.eu

Tlf: 31 37 74 62

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.