LEADs grundfortælling

LEADs grundfortælling beskriver LEADs formål, vision og værdier og besvarer en række centrale spørgsmål:

Hvilken værdi er LEAD grundlæggende sat i verden for at skabe? Hvor vil vi hen med LEAD, og hvad vil vi særligt lykkes med frem mod 2030? Hvilken adfærd ønsker vi, at mennesker i LEAD udviser, og hvad skal forme organisationskulturen i LEAD?

De spørgsmål besvarer vores grundfortælling.

LEADs grundfortælling fungerer som kompas for vores organisation og præsenterer vores formål, vision og værdier.

Formålet bundfælder LEADs ståsted. Det beskriver den dybere mening med det arbejde vi udfører, og gør det tydeligt, hvad vi alle er fælles om at bidrage til. 

Visionen sætter retning for LEADs udvikling. Den beskriver de forbedringer, vi bestræber os på at nå, de fremtidsdrømme, vi ønsker at realisere, og de fortællinger, vi sigter efter at skabe om LEAD frem mod 2030.

Værdierne opstiller de organisatoriske hjørneflag, som sætter rammen for ønsket og uønsket adfærd, når man er ansat i LEAD. Værdierne skal kort sagt fungere som limen, der binder os sammen, ved at skabe et fælles sprog for, hvilken adfærd vi selv forpligter os på at efterleve, og som vi også retmæssigt kan forvente af hinanden.  

Læs med i vores grundfortælling – og lær LEAD endnu bedre at kende.