Hvad er Kommunernes Teknologipartnerskab?

Kommunernes Teknologipartnerskab er et 1,5-årigt forløb, hvor hver deltagende kommune får hjælp til at implementere en helt konkret digital løsning, der allerede har skabt gevinst i en eller flere andre kommuner. 

I partnerskabet har vi fokus på den organisation, teknologierne skal virke i, god implementering, medarbejderinddragelse, et stærkt tværfagligt samarbejde og en god overgang til drift. 

Vi inddrager hele ledelseskæden og fokuserer på styringsmæssige greb til at forankre den digitale omstilling, I skal igennem. 

Det gør vi, fordi vi ved, at forskellen mellem succes og fiasko ligger i organisationen, implementeringen og forandringsledelsen helt ned til den lokale leder og medarbejder – og naturligvis borgerne. 

Vi sætter også spot på de tekniske forudsætninger for at få succes, og hvordan man skaber et holdbart drift-setup. 

 

Eksperter fra konsulentfirmaet LEAD vil assistere i partnerskabets forskellige processer, sikre fremdrift og hjælpe jer til, at I kommer i mål.

LEAD er eksperter i implementering og det at skabe ejerskab i ledelseskæderne og har stor erfaring i at arbejde med kommunerne. I forløbet har LEAD desuden allieret sig med praksiseksperter i de udvalgte teknologier. 

Med teknologipartnerskabet får I de bedste forudsætninger for at komme i mål – også hvis forandringerne strækker sig ud over de 1,5 år, før de er blevet en integreret og stabil del af hverdagen. 

Hen mod slutningen af forløbet gør vi status med hver enkelt kommune og lægger en plan for det videre arbejde. 

Erfaringerne, I gør jer gennem forløbet, om forandringsledelse, implementering og gevinstrealisering, kan I tage med videre til andre forandringsprocesser i kommunen.

Læs en af vores mange artikler, podcast og webinarer om Teknologipartnerskabet

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.

Hvad er LEADs rolle i Kommunernes Teknologipartnerskab

Eksperter fra LEAD vil assistere i partnerskabets forskellige processer, sikre fremdrift og hjælpe jer til, at I kommer i mål. 

LEAD tilbyder et team af dygtige, højspecialiserede implementeringsfolk, der har indgående kendskab til digitale transformationer, implementering og forandringsledelse i en kommunal kontekst i praksis. Vi har allieret os med Droids Agency, der er blandt Danmarks førende på implementering af automatisering og datadrevne løsninger i kommunerne. Vores tilgang til opgaven bygger på en dyb forståelse for de kommunale kerneopgaver samt et afsæt i den enkelte kommunes situation.

Det er en principsag for os, at vi skaber reel effekt i de opgaver, vi påtager os. Vi ser et kontinuerlig samarbejde og en stærk kommunikation med KL som afgørende grundsten for at opnå dette. Netop derfor ønsker vi med nærværende tilbud at lægge op til opgaveløsning i en stærk samarbejdsorganisation med jer.

Fem cases om implementering af velfærdsteknologi

Disse fem korte cases handler om forskellige kommuner og deres arbejde med velfærdsteknologi i Kommunernes Teknologipartnerskab. Hver case trækker et aspekt op, med stor mulighed for at indhente inspiration – måske ligefrem så meget, at I får lyst til at ”planke” den erfaring.

Oversigt over de fem cases

Case 1: Guldborgsund Kommune – Driftsledere med innovationskompetencer

Case 2: Næsteved Kommune – En ny æra for terapeutiske kompetencer

Case 3: Næstved Kommune – Samarbejde mellem IT og Sundhed

Case 4: Sorø Kommune – Skærmbesøg hjælper til rehabilitering

Case 5: Vejen Kommune – Hvorfor vedvarende fokus er nødvendigt

Frem til afslutningen af partnerskabet i oktober 2024 vil der komme flere cases.

Partnerskabets løsninger

I Teknologipartnerskabet vælger I en konkret løsning, I vil arbejde med. I kan vælge mellem fire løsninger indenfor de to overordnede temaer: Velfærdsteknologi og Automatisering af administrative arbejdsgange.

1. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Skærmbesøg er en virtuel kontakt mellem borgere og medarbejdere. I stedet for et fysisk besøg i borgerens hjem foregår samtaler over en skærm via smartphone, tablet, pc eller en enhed, der er speciallavet til videosamtaler. 

Formålet med at bruge digitalt understøttet træning er, at gøre det så let som muligt at få flere borgere til at træne mere. Jo mere en borger træner, jo mere kan de bevare eller forbedre deres fysiske formåen og mindske deres plejebehov – eller helt eliminere behovet for hjælp.

2. Digitale træningsløsninger

Digitale træningsløsninger er app-baserede trænings-programmer, som kan skræddersyes til borgerne på baggrund af en screening. Træningen kan gennemføres sammen med borgeren og med hjælp fra træningsvideoer. Løsningerne tilbydes typisk via en platform, hvor medarbejdere kan følge udviklingen og få et overblik over træningen. 

3. Etablering og skalering af automatiserings

Forløbet handler om automatisering af administrative processer, hvor der sættes strøm til manuelle og rutineprægede arbejdsgange i kommunerne. Forløbet er målrettet kommuner, som enten skal i gang med RPA-baseret automatisering for første gang, eller som ønsker at skalere videre med afsæt i de første automatiserings-succeser, hvor man typisk har udviklet de første 10-20 robotter og ønsker at accelerere porteføljen til 40-50 robotter eller flere. 

4. Intelligent automatisering af end-to-end processer

Intelligent automatisering handler om at brede automatiseringsværktøjskassen ud, så der anvendes flere forskellige redskaber, som orkestreres i automatiseringen. Udover RPA kan det være smarte formularer eller applikationer, integrationer, regelmotorer, datamodellering, kunstig intelligens mv. 

Partnerskabets forløb og tidslinje

  • Fælles partnerskabsdage: Hele dage, hvor vi sætter spot på særlige implementeringstemaer og vellykkede eksempler fra kommunerne. På partnerskabsdagene mødes kommunerne også i klynger.
 
  • Samarbejde i klynger: De deltagende kommuner inddeles i klynger med andre kommuner, der arbejder med samme teknologi, og som har et sammenligneligt modenheds- og ambitionsniveau. Klyngemøderne har fokus på de særlige udfordringer og løsninger, I står overfor.
 
  • 1:1 sparring mellem den enkelte kommune og konsulenter tilknyttet partnerskabet: Den direkte sparring vil i nogle tilfælde være med ledelseskæden – direktør, chef og projektleder. Andre møder vil være uden direktør. Møderne tager udgangspunkt i at afklare de udfordringer, der er vigtige for jeres implementeringsforløb.
 
  • Digital værktøjskasse og virtuelt samarbejde: Gennem det virtuelle whiteboard Miro og Teams-grupper får jeres kommune adgang til metoder, værktøjer, arbejdsrum, podcasts, vejledninger og videoer. De digitale værktøjer skal understøtte implementeringsprocessen og vil være praksisnære.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Torsten Conrad

Områdedirektør & Partner | Implementering | Universitetssektor | Læs mere her

Just Bendix Justesen

Direktør Implementering & Universitetssektor | Læs mere her

Christian Nyvang Qvick

Chefkonsulent | Læs mere her

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent | Læs mere her

Kaare Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Andreas Fricke Møller

Chefkonsulent | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Michael Søby Andersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Mette Tange Vestergård

Chefkonsulent | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en større digitalisering? Har I behov for strategisk rådgivning eller et udviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kaare Pedersen

Chefkonsulent | Implementering, digitalisering & projektledelse

Mobil: +45 31 25 35 04
E-mail: kp@lead.eu