Teamorganisering

Hvad er teamorganisering?

I organisationer består et team af en gruppe medarbejdere eller ledere, der arbejder sammen om en fælles opgave. I teamet går de sammen og er dermed afhængige af hinanden for at fuldføre opgaven. Deres kompetencer supplerer og overlapper til en vis grad hinanden. 

Begrebet teamorganisering refererer til, at en offentlig organisation eller privat virksomhed primært organiserer sig i teams.  

Et springende punkt i teamorganisering er, hvor meget indflydelse og selvstændighed teamet og dets medlemmer har. Nogle teams har ansvar for begrænsede områder af arbejdet, mens andre selv beslutter, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. 

Derfor er god teamorganisering vigtigt

God teamorganisering spiller en central rolle af flere årsager. Først og fremmest bidrager det til organisationens overordnede effektivitet. Når teamet er velorganiseret med klare opgaver og ansvarsområder, bliver arbejdsprocesserne mere strømlinede, og målene lettere at opnå.

Desuden giver god teamorganisering ledelsen mulighed for at fokusere på kerneopgaver og strategiske mål. Det sikrer, at ressourcer anvendes effektivt og ikke spildes på unødvendige opgaver eller overlapning.

Motivationen blandt medarbejderne er også afgørende. Når de oplever, at deres arbejde er velstruktureret og meningsfuldt, er de mere engagerede og dedikerede. Dette skaber en positiv arbejdskultur og øger produktiviteten.

God teamorganisering hjælper også med konflikthåndtering. En klar struktur og tydelig rollefordeling gør det lettere at identificere og løse konflikter på en effektiv måde.

Sidst men ikke mindst fremmer velstrukturerede teams innovation. Når medarbejdere arbejder sammen i en velfungerende struktur, kan de generere og implementere innovative idéer, hvilket er afgørende for organisatorisk vækst og konkurrenceevne. På den måde er god teamorganisering en central ressource for ledelsen, der ønsker at opnå organisatorisk succes og bæredygtighed på lang sigt.

Teamorganisering og lederudvikling

Lederens rolle og funktion forandrer sig uvægerligt ganske betragteligt, når en organisation bliver mere teamorganiseret. I en traditionel lederrolle er det lederen, der kontrollerer og uddelegerer opgaver. I modsætning hertil står teamlederen, der fungerer mere som en coach, der har fokus på at udvikle og involvere medarbejderne.  

I en teamorganiseret funktion påtager lederen sig en mere understøttende frem for uddelegerende rolle. Det betyder på individniveau, at lederen vejleder og inspirerer medarbejderne og styrker deres individuelle udvikling. På teamniveau løfter lederen teamets evne til at samarbejde og løse deres opgave, samtidig med at lederen gør det tydeligt, hvordan teamet bidrager til at indfri organisationens mål og strategi. 

Rollen som teamleder eller leder i en teamorganiseret organisation er ikke nødvendigvis sværere end mere traditionel ledelse. Men den er anderledes og kræver andre evner. Lederen skal for eksempel indstille sig på at afgive kontrol og have stærkere kommunikationsevner. Man kan sige, at kommunikation erstatter kontrol i lederrollen.  

LEADs tilgang til teamorganisering

Vi oplever, at flere og flere organisationer organiserer deres medarbejdere i teams, og at disse teams får mere autonomi og medbestemmelse. Nogle af de faktorer, der spiller ind på, om I lykkes med teamorganisering eller ej – og som vi kan hjælpe jer med – er: 

  1. Lederne er afgørende, fordi de har stor indflydelse på medarbejdernes oplevelse af rolleklarhed, social støtte og involvering. Dermed får lederne også en vigtig betydning for medarbejdernes trivsel og jobtilfredshed. Vi sparrer med, rådgiver og uddanner jeres ledere. 
  2. De medarbejdere og ledere, der indgår i teamorganiseringen, skal være positivt indstillede på at organisere sig anderledes. Ellers risikerer forandringen at møde modstand. Vi designer forløbet og hjælper med at implementere.  
  3. Processen med at indføre teamorganisering – herunder kommunikation, der skaber forståelse for behovet – har stor indflydelse på, om teamorganisering lykkes. Vi klæder jeres ledere på til opgaven.  

Har I behov for hjælp til teamorganisering, så er I altid meget velkomne til at kontakte os for at høre mere om, hvordan et eventuelt samarbejde kan se ud. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om teamorganisering samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om teamorganisering for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu