Motivation

Hvad er motivation?

Fordelene ved motiverede medarbejdere er klare og tydelige. Hvordan I beskæftiger jer med motivation, er ofte mere uklart.  

I dagligdagssproget er motivation et begreb, der referer til mange forskellige ting. Hvad mener medarbejderne egentlig, når de fortæller, at de er motiverede eller demotiverede? Mener de: 

 • At de har lyst til at gøre noget bestemt? 
 • At de er villige til at gøre noget bestemt? 
 • At de har besluttet sig for at gøre noget bestemt? 
 • Eller at de har en intention, er særligt fokuserede, mærker en drivkraft eller er nødt til at gøre noget bestemt? 

Og hvad refererer lederne til, når de taler om, at deres medarbejdere er motiverede? Er medarbejderne glade og tilfredse? Gør noget, de ellers ikke ville gøre? Eller yder medarbejderne en ekstra indsats? 

Med hjælp fra os kan vi gøre det helt tydeligt, hvordan motivation forstås og kommer til udtryk i jeres organisation. Og hvad der skal til for at fjerne de forhindringer, der står i vejen for motivationen. Vi bidrager også gerne til at implementere forandringerne.  

Hvad styrker og skader motivation?

Når vi beskæftiger os med bedre ledelse og motivation, kan vi bl.a. fokusere på: 

Autonomi: Når medarbejderne oplever, at de har frihed og indflydelse til at træffe selvstændige beslutninger og planlægge deres arbejde. 

Anerkendelse: Medarbejderne føler sig set og værdsat. 

 • Udfordringer: Medarbejderne løser opgaver, der udfordrer og udvikler deres evner. Det giver faglig stolthed. 
 • Social støtte: Medarbejderne føler sig trygge, når de bliver hørt og støttet. 
 • Mening: Giver arbejdet mening og tjener et større formål end blot at tjene flere penge, resulterer det i en større tilfredshed med arbejdet.  

Omvendt skader det motivationen med: 

 • En arbejdskultur, der indeholder, mobning, konflikter og dårlig kommunikation. 
 • Manglende anerkendelse og feedback. 
 • Mangel på ressourcer og for stor arbejdsbyrde. 
 • Vedvarende stress og præstationskrav uden tilstrækkelig mulighed for selvbestemmelse. 
 • Utilfredsstillende løn- og arbejdsforhold. 

Det er vigtigt for både ledelse og medarbejdere at identificere, hvilke faktorer der styrker og skader motivationen i jeres organisation. Typisk er det nemmere med ekstern assistance at blive opmærksom på, hvad der gør sig gældende i jeres organisation, fordi man med tiden naturligt mister blikket for det.  

 

LEADs tilgang til at skabe øget motivation

LEAD tager en eksperttilgang til at forstærke motivationen i organisationer ved at kombinere ledelsesmæssig og organisationsudvikling. Firmaet erkender kompleksiteten af motivation og adresserer dette ved at tilbyde en bred vifte af ydelser, herunder:

 • Analyse og håndtering af potentielle forhindringer: Dette inkluderer stress, konflikter og andre udfordringer, der kan hindre motivationen.
 • Rådgivning om ledelse: LEAD rådgiver om både nærværende og distanceret ledelse, der effektivt kan fremme motivationen hos medarbejdere.
 • Dybere forståelse af motivation: LEAD beskæftiger sig med spørgsmålene om, hvad medarbejdere og ledere mener, når de taler om motivation. De afklarer og gør begrebet “motivation” mere håndgribeligt for organisationer.
 • Implementering af forandringer: Ud over rådgivning og forståelse tilbyder LEAD at støtte implementeringen af de foreslåede forandringer.
 • Fokus på nøglefaktorer: LEAD har identificeret nøglefaktorer, der styrker motivationen, herunder autonomi, anerkendelse, udfordringer, social støtte og meningsfuldhed i arbejdet. Samtidig peger de på forhindringer, der kan skade motivationen, som en dårlig arbejdskultur, manglende anerkendelse, utilstrækkelige ressourcer, vedvarende stress og utilfredsstillende arbejdsvilkår.
 • Ekstern evaluering: LEAD anerkender værdien af en ekstern vurdering, hvilket kan give en frisk og objektiv vurdering af en organisation for bedre at identificere styrker og svagheder.

Sammenfattende betragter LEAD motivation som en kombination af flere interagerende faktorer. Deres tilgang er holistisk, struktureret og baseret på både dyb forståelse og praktisk intervention for at skabe motiverede, glade og produktive medarbejdere.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om motivation for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.