Læringskultur - skab læring og udvikling i din organisation

Læringskultur der skaber bedre resultater og motiverede medarbejdere

En læringskultur er en organisatorisk kultur, hvor det at undre sig, reflektere, afprøve forskellige løsninger og fastholde en vedvarende nysgerrighed på egen og andres opgaveløsning, er en helt naturlig del af det at samarbejde. I en stærk læringskultur er arbejdet med, hvad der virker – hvorfor og hvordan – fast integreret i værdier og daglig praksis.

Læringskulturen giver mange fordele[MR3] . For det første sikrer en velfungerende læringskultur, at læring gælder alle, ikke kun de særligt udvalgte talenter, de nytilkomne eller uerfarne. For det andet sker læring i ”driften”, altså i hverdagens opgaver og arbejde og i samarbejdet mellem leder, medarbejdere og kolleger – og ikke kun gennem efteruddannelse uden for organisationen, hvor det ofte er vanskeligt at omsætte den lærte viden til praksis. For det tredje bliver organisationer med en stærk læringskultur mindre sårbare overfor, at nøglemedarbejdere forlader arbejdspladsen (for eksempel når medarbejdere med årtiers specialiseret viden og kendskab til de uselvfølgelige selvfølgeligheder går på pension), fordi deres videndeling og sparring løbende bliver en del af hverdagens samarbejde.

Dertil kommer, at en velfungerende læringskultur bidrager til en høj grad af psykologisk tryghed. Den gør, at medarbejdere er trygge ved hinanden og ikke bekymrer sig om skjulte intentioner, fordi de oplever, at deres kollegaer og ledere taler åbent og ærligt om, hvad de synes og mener. Resultatet bliver færre bekymringer, bedre håndtering af uenighed og konstruktive diskussioner om, hvad der er det bedste at gøre i forhold til kerneopgaven.

 

Hvordan forstår LEAD ved en læringskultur?

I LEADs forståelse består en læringskultur af:

1.     Psykologisk tryghed

2.     Mindset – et ideal for udvikling og læring

3.     Metoder og strukturer

Psykologisk tryghed er et meget omtalt begreb fra professor Amy Edmondson. Skal man konkretisere begrebet, betyder psykologisk tryghed, at medarbejdere og ledere har en rodfæstet tro på, at alle på arbejdspladsen vil hinanden det bedste. Det indebærer, at man kan være åben om fejl og tvivl, og at man kan vise den sårbarhed, der ligger i at stille ”dumme spørgsmål”, lufte sin undren og komme med nye idéer. I en læringskultur præget af psykologisk tryghed kan man have sunde konflikter, diskussioner og kritisere konstruktivt i forsøget på at gøre sig selv og hinanden bedre. For man ved, at uenigheden er drevet af en oprigtig lyst til selv at lære og hjælpe hinanden med at lære.

En stærk læringskultur bygger på psykologisk tryghed, fordi et lærende miljø kræver, at medarbejdere og ledere tør at være åbne og ærlige. Det psykologisk trygge samarbejde er et sted, hvor de ansatte forstår, at de trygt kan lufte deres idéer, spørgsmål og bekymringer uden hverken at blive straffet eller risikere at miste ansigt. Ja, det forventes faktisk af dem, at de giver udtryk for skæve idéer, fejl, tvivl, spørgsmål og forretningskritiske forhold.

Mindset[MR7]  henviser til opfattelsen af, at fejl er vigtige, fordi de fører til læring. Her er altså tale om en diametral modsætning til en nulfejlskultur. Idealet er ikke at være fejlfri og perfekt. Idealet er at vi alle kan udvikle og lære nyt gennem hele vores liv. I en verden, med høj kompleksitet og stor foranderlighed er det vigtigt at der er tillid til medarbejdere og lederes faglige dømmekraft. De skal have mulighed for at afprøve nye idéer og ind i mellem befinde sig på kanten af deres comfort zone, hvor de selvsagt ikke performer perfekt og hvor de kommer til at begå fejl eller bøvle med deres opgaveløsning, uden at blive straffet eller ydmyget. Og læringskultur gælder for alle – på tværs af hierarki og status, og især ledere skal gå forrest og være rollemodeller.

Dermed ikke sagt at de konstant skal befinde sig uden for deres comfort zone. Det er alt for hårdt og krævende i længden. Men på kanten af det kendte befinder kreativitet, udvikling og læring sig.[MR8]  Det er på denne kant, at mennesker skabelyst bliver tilfredsstillet.

Metoder og strukturer er nødvendige for at udvikle en læringskultur, hvor læring bliver en fast del af hverdagen. Det er organisationens strukturer – altså praksis, handlinger, organisering mv, der bygger[MR9]  kulturen. Så det er vigtigt at se jeres praksis efter i sømmene. Inviterer vores mødedagsordner op til refleksion og læring? har vi involverende dialoger med hinanden, eller er det envejskommunikation og orientering? Har vi struktureret tid til at give kollegial sparring, dele dilemmaer, få feedback, evaluere vores projekter, eller glemmer vi det i farten og nøjes med måske at spørge sidemanden eller tage snakken med vores leder bag lukkede døre? Alle disse touchpoints kan potentielt være læringsguldgruber.  

Kombinationen af psykologisk tryghed, mindset og strukturer kan skabe en rodfæstet læringskultur – til gavn for medarbejdere såvel som ledere, organisationer såvel som deres kunder.[MR10]  Årsagen er, at det skaber trygge og meningsfulde rammer for innovativ udvikling, personlig trivsel og høj performance.

Hvordan kan LEAD hjælpe med at skabe læringskultur?

Som ordet afslører, handler læringskultur om kultur – og sandsynligvis om at ændre den. Det leder straks tankerne hen på Peter Druckers famøse bemærkning om, at ”culture eats strategy for breakfast”. Citatet er så kendt af en årsag, nemlig at det har en stor grad af sandhed i sig. Ændringer i adfærd og handlinger afhænger i højere grad af kulturen end af strategien. Nogle gange understøtter kulturen, at organisationen kan nå sine strategiske mål, andre gange står kulturen i vejen, og så vinder kulturen sandsynligvis over kulturen.

I arbejdet med læringskultur kan LEAD blandt andet hjælpe med:

a) Inspirerende keynotes om læringskultur, psykologisk tryghed, growth mindset, feedback mm.

b) Indsatser, der skal styrke lederteamets læringskultur. Det sker ud fra devisen om, at hvis læringskulturen lever i og udbredes fra ledergruppen, vil den nemmere trives i resten af organisationen.

c) Coaching, rådgivning og sparring til ledere, som ønsker at skabe, lede og styrke læringskulturen.

d) Udvikling og implementering af faste udviklingspraksisser og mindset i organisationen. Det vil sige feedback, supervision, lærende samtaler, udviklingsfokuseret mødeledelse og praksis for personlig udvikling samt udvikling af andre.

e) Udvikling af en læringskultur i hele organisationer (transformation), hvor vi igennem en dybdegående og omfattende implementeringsproces skaber en læringskultur.

f)  Kulturanalyser – både kvantitative og kvalitative – som kan hjælpe med at løfte læringskulturen.

Inspiration

Vi lærer jer at styrke læringskulturen

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om læringskultur samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om læringskultur for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres læringskultur, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Uddannelse

LEADs uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel (som også kan foregå hos jer).

LEADs konsulenter inden for kulturudvikling

At inddrage en ekstern konsulent kan være en fremragende metode til at styrke kulturudviklingen i din organisation midlertidigt. En erfaren og kompatibel arbejdskraft, der ikke skal bruge tid på udenomsaktiviteter, vil hurtigt kunne bidrage til at skabe dynamik og vækst – naturligvis under hensyntagen til organisationens og medarbejdernes udgangspunkt. En væsentlig fordel ved at konsulenten er ekstern, er netop deres uafhængige perspektiv. Ved at komme udefra, er man ikke en del af de interne forandringer og positioneringer, der konstant foregår i alle organisationer. Man er ambassadør for den gode løsning og kan fokusere på aspekter, som interne medarbejdere måske har svært ved at identificere.

Denne position på sidelinjen af organisationen kan være særligt gavnlig for kulturudviklingen, da den eksterne konsulent får et unikt mandat til at bevæge sig gennem hele organisationsstrukturen uden at være begrænset af sædvanlige referenceforhold. Dette giver et fremragende grundlag for at observere og påvirke kulturen fra inderst til yderst i organisationen. Hos LEAD fokuserer vi ikke kun på at være projektledere, men snarere kulturudviklingsledere, der arbejder på tværs af organisationen. Kulturudvikling handler om både de overordnede strategier og de små detaljer – fra at sikre grundige beslutningsoplæg til topledelsen til at have styr på, at nogen har husket at bestille croissanter til næste kickoff-møde.

Så, hvis din organisation ønsker at fremme kulturudviklingen, kan det være en stor fordel at overveje at benytte LEAD’s onsite konsulenter. Vi er specialister, der i samarbejde med det eksisterende team arbejder målrettet efter både indflydelsesrige og effektive løsninger. LEAD tilbyder jer højt kvalificerede og erfarne fagfolk, der har løst lignende udfordringer med gode resultater. Vores konsulenter og deres kompetencer er dygtige til at arbejde loyalt med organisationens intentioner, samt involvere og skabe engagement blandt kolleger i kulturudviklingsprocesserne.

Konsulentteamet som arbejder med læringskultur

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Katrine Bastian

Chefkonsulent | Læs mere her

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere her

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu