Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og trivsel

På uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel får du de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at håndtere eller forebygge stress og mistrivsel. Du bliver uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for.

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel for ledere

Stresshåndtering- og ledelsesstil har vist en positiv effekt på medarbejdernes mentale sundhed. Specifikt har relations- og opgaveorienteret ledelsesstil samt høj kvalitet af leder-medarbejder interaktion vist sig positivt associeret med mentalt sundhed blandt medarbejdere.

LEAD er først og fremmest et hus, der beskæftiger sig med ledelse- og organisationsudvikling. Vi har massiv erfaring med både interne og eksterne lederuddannelser inden for stress, trivsel, organisations- og læringskultur, samt store krisehåndteringer hos både private og offentlige arbejdspladser. Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel er bygget på egen og nyeste forskning, og du modtager relevant litteratur inden hvert modul. På uddannelsen bliver du præsenteret for evidensbaserede ledelsesmetoder og -modeller, og du bliver undervist af erfarne ledelses- og organisationskonsulenter, som er uddannet erhvervspsykologer.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel består af en intensiv vekselvirkning mellem korte oplæg, sprintinspireret casearbejde i mindre teams og refleksionsøvelser.

Under hele uddannelsesforløbet arbejder vi med jeres egne indsatser i en tæt kobling til jeres daglige ledelsespraksis, som I løbende vil få feedback på.

Med uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel er du i stand til, at:

 • Kortlægge jeres egen situation og indsatsområder for forbedre arbejdsmiljø og trivsel
 • Arbejde strategisk med organisationskultur
 • Opbygge en læringskultur
 • Skabe et growth mindset hos dine medarbejdere
 • Forebygge stress og mistrivsel
 • Håndtere stress og mistrivsel
 • Lede udviklingen af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning
 • Skabe bedre performance i dit ansvarsområde

Deltagerprofil

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel henvender sig til ledere og ledergrupper på alle niveauer og HR- eller organisationskonsulenter, der arbejder med at understøtte ledere i at forebygge stress og fremme trivslen.

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel fungerer både til den enkelte, men man kan med fordel deltage sammen med kolleger og derved skabe et fælles sprog og en fælles retning.

Jeff medarbejder i LEAD, proceskonsulentuddannelse

Nysgerrig på mere?

Vi kan hjælpe med tilmelding, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller bare gerne vil høre mere. Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt. 

Det siger vores deltagere:

Program for uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel

 

MODUL 1

LEDERENS ROLLE

 • Hvad er “et psykisk arbejdsmiljø”

 • Hvad er lederens rolle

 • Proces fra trivsel og engagement til stressrelateret sygefravær

 • Psykologisk sikkerhed i dine nøglerelationer

 • Individuel udviklingsplan

MODUL 2

LEDELSE AF TEAMETS OG ORGANISATIONENS KULTUR FOR PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 • Kultur og psykisk arbejdsmiljø

 • Mindset og læringskultur

 • Det psykiske arbejdsmiljø i tværfagligt samarbejde og grænsekrydsende ledelse

MODUL 3

LEDERENS ROLLE I AT GENSKABE BALANCER SAMT FOREBYGGE OG HÅNDTERE MISTRIVSEL OG STRESS

 • Sammenhæng mellem egen trivsel og psykisk arbejdsmiljø

 • At være nøglepersoner og rollemodeller

 • Hvordan forebygger og mindsker du stress

 • Konkrete redskaber til håndtering af stress og mistrivsel

Uddannelsesdatoer 2024

København

Uddannelsens tre dage er fordelt på tre moduler og afholdes på nedenstående datoer på Overgaden Oven Vande 10, 3. sal, 1415 København K

Prisen for uddannelsen er 14.900,- ekskl. moms

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Aarhus

Uddannelsens tre dage er fordelt på tre moduler og afholdes på nedenstående datoer på Vestergade 43, 8000 Aarhus

Prisen for uddannelsen er 14.900,- ekskl. moms

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Hold 5 – København (aflyst)
Modul 1, den 12. april 2024
Modul 2, den 29. maj 2024
Modul 3, den 10. juni 2024

Hold 7 – København
Modul 1, den 12. september 2024
Modul 2, den 10. oktober 2024
Modul 3, den 28. oktober 2024

Hold 4 –  Aarhus (aflyst)
Modul 1, den 26. marts 2024
Modul 2, den 08. maj 2024
Modul 3, den 31. maj 2024

Hold 6 – Aarhus
Modul 1, den 11. september 2024
Modul 2, den 04. november 2024
Modul 3, den 29. november 2024

Er du interesseret i at vide mere?

 Udfyld formularen nedenfor, og få tilsendt vores uddannelsesbeskrivelse

Mød dine undervisere

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø og trivsel er udviklet og styret af vores tre dygtige konsulenter Mickey Klysner Riis, Kim Martin Nielsen og Cecilie Pedersen. 

Mickey arbejder med et særligt fokus på psykologiske behov og menneskelig trivsel i perioder med store forandringer og implementeringsprocesser. På denne uddannelse vil han klæde jer på til at forebygge og håndtere stress og sygefravær forårsaget af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Han har over 10 års erfaring med procesfacilitering, ledelse og ledelsesudvikling.

Kim har 22 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder herunder arbejdsmiljø og trivsel – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling.

Cecilie er erhvervspsykolog og har i over et årti som ekstern og intern konsulent og leder hos en stor international IT virksomhed tilegnet sig omfattende erfaring inden for erhvervspsykologien herunder med ledelse og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, coaching samt leder- og organisationsudvikling. I 2021 opnåede Cecilie en plads på den anerkendte Berlingske Top 100 liste for sit arbejde med stressforebyggelse og trivsel. Du vil møde Cecilie Schultz Pedersen på modul, hvor hun underviser i lederens rolle i at genskabe balancer samt forebygge og håndtere mistrivsel og stress. Læs mere om Cecilie her.

I videoerne her på siden kan du møde Mickey og Kim, og du kan læse mere om Cecilie, som tilsammen besidder mange års erfaring indenfor psykisk arbejdsmiljø og trivsel og anses for at være blandt de dygtigste specialister på området i Danmark. 

Medarbejder i LEAD - Cecilie Pedersen, uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Kort om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Hvad er det psykiske arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter de faktorer på arbejdspladsen, der påvirker medarbejdernes mentale sundhed og trivsel. Det kan eksempelvis dreje sig om relationer mellem kolleger, ledelse og medarbejdere, arbejdsopgaver, -kultur og -belastninger, stress og kommunikation på arbejdspladsen.

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan skabe øget arbejdsglæde, motivation, produktivitet og mindsker risikoen for stress og udbrændthed. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladser tager ansvar for at skabe og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Det er ikke sikkert, at du tænker så meget over det, hvis der er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen – men du ligger helt sikkert mærke til det, hvis der hersker et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan vise sig på mange måder, men er altid karakteriseret ved at påvirke medarbejdernes mentale sundhed og trivsel negativt i større eller mindre grad. Det kan f.eks. dreje sig om mobning, chikane, oplevelser af uretfærdighed eller diskrimination samt konflikter og dårlige relationer mellem medarbejdere eller til ledelsen. Det kan også vise sig ved for høje krav og korte tidsfrister, mangel på støtte og anerkendelse, utydelige forventninger og uklare arbejdsopgaver.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderne, både i form af fysiske og psykiske helbredsproblemer og nedsat arbejdsevne. Det kan også have konsekvenser for virksomhedens økonomi og produktivitet, og derfor er det vigtigt, at ledelsen på arbejdspladsen tager ansvar for at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan øger man trivsel på arbejdspladsen og skaber et bedre arbejdsmiljø?

Der er mange måder, man som ledelse kan have fokus på at øge trivslen og det gode arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Eksempler på indsatsområder kunne være:

 • Skab en positiv og støttende arbejdskultur: Skab en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsat og anerkendt for deres bidrag. Hav fokus på samarbejde og støtte mellem kolleger og ledere.
 • Skab klare og realistiske arbejdsopgaver: Sørg for at give medarbejderne klare instruktioner om deres opgaver og ansvar. Tjek, at arbejdsbyrden er realistisk og afpasset medarbejdernes ressourcer.
 • Fokus på balancen mellem arbejde og fritid: Giv mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde for at give medarbejderne mulighed for at balancere arbejde og fritid.
 • Støt sundhed og velvære: Frem en sund livsstil på arbejdspladsen med muligheder for motion og sund kost. Giv mulighed for pauser og afslapning i løbet af arbejdsdagen.
 • Forebyg og håndter stress: Hjælp medarbejderne med at håndtere stress, og giv dem mulighed for at tage pauser og afbryde deres arbejde, når det er nødvendigt.
 • Skab muligheder for personlig og faglig udvikling: Sørg for, at medarbejderne får mulighed for at udvikle deres faglige og personlige færdigheder – og giv dem feedback og anerkendelse for deres indsats.

 

Disse tiltag kan hjælpe med at skabe en positiv og støttende arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har mulighed for – og lyst til – at yde deres bedste.

Tilmeld dig uddannelsen her

Udfyld nedenstående formular, så vil vores rådgivere, Jeff og Lukas, tage hånd om din tilmelding til uddannelsen.. 

De står selvfølgelig også til rådighed hvis du har behov for uddybende spørgsmål. 

Medarbejdere i LEAD - Lukas og Jeff, Certificering i LVI

Dyk ned i vores vidensunivers

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

 • Helhedsmodellen
 • Den nytænkende arbejdsplads
 • Indsatsområder
 • Best practice-eksempler