fbpx

Organisationsudvikling

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for organisationsudvikling og skræddersyr forløbene i tæt samarbejde med din organisation

Vi hjælper blandt andet med

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Et ledelses- og medarbejdergrundlag understøtter de strategiske udfordringer og skaber tydelige forventninger i ledelseskæden.

Personprofiler og udviklingsværktøjer

Vi hjælper organisationer med at udvikle mennesker, både den enkelte leder eller medarbejder og grupper gennem coaching, sparring og processer, der understøtter refleksion og resultat i performance.

Offentlig digital transformation

Forstå hvordan jeres organisation, ledelse og medarbejdere samlet set skal agere i en verden i digital transformation.

Implmentering og eksekvering

Skal du implementere en forandring, en ny strategi eller nye processer? Vi hjælper dig med at lykkes med implementeringen.

People analytics & insights

Vi hjælper dig med at gennemføre ledelsesevalueringer, trivselsmålinger, APVer og integrerede målinger.

Virtuel facilitering

Løft dit digitale arrangement til næste niveau. Få hjælp til faciliteringen og koncentrer dig 100 procent om indholdet.

Coronatræthed?

Vi hjælper jer med at sætte ind med indsatser, der styrker og støtter trivslen og mulighederne for at performe hos både ledere og medarbejdere under COVID-19.

Kvalitets- og forbedringskultur

Vil du sikre, at I løbende kvalitetssikrer løsningen af kerneopgaven og samtidig holder fokus på omkostningerne og effektiviteten?

”LEADs opgave var at styrke vores lederorganisations evne til at implementere de nødvendige forandringer helt ud i yderste led. LEAD har stor erfaring i at lede disse processer og formår med ganske få spørgsmål at sætte større, resultatskabende processer i gang. Vi kan kun anbefale samarbejdet med LEAD!”

– Anja Aalund Holst, chef, Esbjerg Kommune

Udvalgte cases

LEAD har hjulpet Region Nordjylland med design og gennemførsel af en organisationsanalyse som led i et større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i organisationen. Formålet med forløbet var:

  • At skabe tydelighed omkring specialsektorens retning, fokus og strategier med afsæt i eksisterende rammer og forventninger til sektoren.
  • At der skabes et solidt grundlag for at kunne træffe valg, som kan understøtte implementeringen af ovenstående mål. Disse valg skulle træffes på en kvalificeret baggrund med afsæt i det, som allerede forelå af politiske og faglige forventninger lokalt og i sektoren samt den nuværende kultur og implementeringsparathed.

LEAD har bistået DSB med udviklingen af et ledelsesgrundlag som led i realiseringen af DSBs strategi 2030 om at gøre det mere enkelt at være leder i DSB.

Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Køreplan for god ledelse” og har til formål at styrke ledelseskvaliteten i DSB og skabe en stærk ledelseskæde med klare roller, ansvar, kommunikation og centrale ledelseskompetencer på hvert ledelsesniveau i DSB ved hjælp af Leadership Pipeline.

LEAD har bistået Danske Regioner med udvikling, gennemførelse og implementering af et nationalt ledelsesprogram i sundhedsvæsnet. Formålet med programmet var implementering af et nyt paradigme for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet gennem kompetenceudvikling af ledere og nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Omdrejningspunktet var arbejde med reelle, databaserede og klinikære forbedringstiltag på sygehuse, i kommunale enheder og på tværs af enheder som led i et samlet patientforløb.

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Niels-Henrik Sørensen

Partner

Tlf: +45 23 35 45 50

Mail: nhs@lead.eu