Netværk for den attraktive arbejdsplads

I LEADs netværksforløb kan du sammen med andre strategiske beslutningstagere, mellemledere, personaleledere og andre relevante profiler som konsulenter og HR sætte fokus på ledelse af den attraktive arbejdsplads.

Du vil få mulighed for at opbygge et stærkt netværk af fagprofessionelle og gennem kyndig facilitering mobiliseres både dine og forløbets andre deltageres erfaringer. Det sikrer, at du går fra hvert enkelt møde ikke blot inspireret, men også klar til at omsætte den inspiration til konkret handling i din egen organisation.

Baggrund og formål med netværket:
'Den attraktive arbejdsplads'

Den attraktive arbejdsplads er et område, hvor LEAD har stor traction på baggrund af, at arbejdskraftsudfordringen er en af de største udfordringer for den offentlige sektor i dag – og desuden også begynder at være det for både den private og tredje sektor. Det stiller nye krav til ledere, der skal skabe en arbejdspladskultur og et mindset, der tiltrækker, tilknytter og udvikler medarbejdere, understøtter engagement og resultater, er opmærksomme på de sociale og etiske aspekter af krav i arbejdslivet samt sikrer medarbejdernes kompetencer og trivsel. 

Rammerne for forløbet

Netværket er for ledere og andre med interesse for effekten af at dobbeltklikke på arbejdet med den attraktive arbejdsplads i deres organisationer/afdelinger. Du kan være chefer, mellemledere, afdelingsledere, projektledere, programledere eller anden ledelsesrolle samt konsulenter og HR-profiler mv. 

Vi er alle passionerede omkring ledelse og bruger denne arena som en mulighed for at reflektere, diskutere og sparre med hinanden uden en forudgående agenda ind i hinandens hverdag og ledelsesrum.

Din deltagelse vil inkludere fire årlige møder. De fire møder vil være med fordybelsesaktiviteter med forskellige elemementer fra DAA- og DNA-modellerne.

Netværket vil bestå af 20-40 deltagere.

LEAD
Medarbejdere i LEAD, praktikant, netværk

Gennem forløbet vil du få mulighed for at...

Med forløbet ønsker LEAD at deltagerne får en dybere forståelse af de dynamikker og faktorer, der har betydning for, hvorvidt de lykkes med at tiltrække og tilknytte medarbejdere, og som de samtidig selv kan påvirke. Netværket vil give dem adgang til den nyeste forskning og viden på området samtidig med, at de møder ligesindede i samme situation.

 • Møde ligesindede med samme udfordringer som dig på tværs af fagområder og sektorer
 • Præsentere dine egne cases og få sparring fra både dybdefaglige eksperter og kolleger på tværs af det offentlige og næroffentlige
 • Udvide dit handlerepertoire gennem konkrete værktøjer og erfaringer

Hvad drøfter vi i vores netværk?

Som medlem er du løbende med til at designe og samskabe forløbet. Vi sørger derfor for at have alle de vigtigste emner skræddersyet og forberedt, men gruppen vælger og prioriterer løbende emner for de næste 6-12 måneder.

Det, vi i LEAD er særligt optaget af i øjeblikket, og som vi eksempelvis kunne komme til at drøfte er spørgsmål som: 

 • Hvordan tilpasser man sin organisation til en fremtid med stigende forventninger til velfærd og færre medarbejdere til at levere?  
 • Hvordan udnytter man potentialet i fleksible arbejdsformer, kollegiale fællesskaber og diversitet og inklusion? 
 • Hvordan sikrer man, at der er overensstemmelse mellem jobbeskrivelse og virkelighed? 
 • Hvordan sikrer man, at løn og goder er konkurrencedygtige og retfærdige? 
 • Hvordan fremmer man feedback og læringskultur, så medarbejderne føler sig kompetente, inddragede og udvikler sig fagligt? 
 • Hvordan implementerer man effektivt digitalisering og nye teknologier, så de understøtter arbejdsprocesser? 
 • Hvordan udnytter man mangfoldighed og inklusion som en styrke for innovation og samarbejde? 
 • Hvordan tiltrækker og tilknytter man de bedste talenter i et konkurrencepræget arbejdsmarked? 
 • Hvordan udvikler man en stærk employéer branding, der afspejler organisationens værdier og formål? 
 • Hvordan balancerer man fleksibilitet og forudsigelighed i arbejdstid og arbejdssted? 
 • Hvordan involverer man medarbejderne i beslutningsprocesser og giver dem indflydelse og autonomi? 
 • Hvordan håndterer man konflikter og dilemmaer i et komplekst og dynamisk arbejdsmiljø? 
 • Hvordan styrker man det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde, så man kan løse komplekse opgaver og udfordringer? 

Du vil som deltager jævnligt blive spurgt ind til, hvad du er optaget af, så vi hele tiden kan tale om de emner, der er mest relevant for gruppen. Hvert møde vil derfor fungere som et ledelsesmæssigt laboratorium (eller legeplads), hvor vi ud fra et højaktuelt tema med en førende profil på området dykker ned status, udfordringer og løsninger i den nyeste forskning og de nyeste praksisformer (viden). Derfra gør vi det samme med afsæt i både din virkelighed (refleksion) og dine meddeltageres på tværs af det offentlige (mobilisering).

Mød din netværksfacilitator
Kim Martin Nielsen

Kim har 22 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling. Det sker ofte med afsæt i Leadership Pipeline-teorien, hvor Kim arbejder med afklaring af ledelsesprofiler, transitioner ind i nye lederroller og udvikling af lederes samspil på tværs og i ledelseskæden. Executive coaching og udvikling af højtydende ledergrupper er ligeledes blandt Kims styrker.

Medarbejder i Lead - Kim Martin, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver,

Netværksramme

Deltagerprofil

Netværket er for ledere og andre med interesse for effekten af at dobbeltklikke på arbejdet med den attraktive arbejdsplads i deres organisationer/afdelinger. Du kan være chefer, mellemledere, afdelingsledere, projektledere, programledere eller anden ledelsesrolle samt konsulenter og HR-profiler mv. 

Datoer

Dit medlemskab vil pr. år inkludere fire møder.

Kl. 10.00-16.00

 • 03. december 2024
 • 25. februar 2025
 • 03. juni 2025
 • 09. september 2025

Pris

Du kan tilmelde dig følgende:

 • Et år til 19.900 kr. 

Hvis du ønsker at deltage som del af en gruppe, laver vi en følles pris for jer, som afhænger af, hvor mange I deltager.

Udfyld formularen og få tilsendt uddybende materiale om netværket

Sådan sikrer vi udbytte ved hvert møde

Netværksmodellen hos LEAD

Forskning viser, at mennesker lærer bedst ved kombinationen af et praksisproblem, ny viden, tid til refleksion og muligheden for at prøve tingene af. Derfor er alle møder i forløbet opbygget efter to overordnede principper: Viden og mobilisering.

Viden

Hvert møde trækker på den nyeste forskning indenfor ledelse og metoder med dokumenteret effekt i praksis. Vi bruger en blanding af praksiserfaringer fra egne projekter, forskning, værktøjer og eventuelle cases fra medlemmerne.

Mobilisering

Alle møder har en aktionsvinkel, så vi sikrer forankring ude i organisationen. Vi lægger stor fokus på at definere nogle konkrete og individuelle prøvehandlinger ud fra temaet i samarbejde med facilitatorer og de andre deltagere. Her vil vi fortsat arbejde i grupper, så I som deltagere kan mobilisere erfaringerne i rummet til effekt

Vil du gerne vide mere, eller vil du tilmelde dig netværket?

Kontakt os og hør mere om, hvad netværket ‘Den attraktive arbejdsplads’ kan gøre for dig. 

Vi hjælper også meget gerne med tilmeldingen til netværk. 

Udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Jeff Bøgeholt & Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.