Kultur- og barriereanalyse

Forarbejdet til en vellykket implementering

Hvad er en kultur- og barriereanalyse?

Implementering handler om at virkeliggøre en tanke – og en kultur- og barriereanalyse handler om at tage højde for den konkrete virkelighed, som implementeringen skal realiseres i. Én ting er, hvor vi vil hen – noget andet er, hvor vi allerede er. Kultur- og barriereanalysen handler om at skabe orientering, før vi skaber forandring. Kultur- og barriereanalysen er derfor det første vigtige skridt i en succesfuld implementering.

Kultur er den lim, der binder mennesker og systemer i organisationen sammen. Kultur er adfærd vaner, omgangsformer, holdninger og traditioner, som alle anses for at være ”normale”. Når en forandring – som jo per definition er anderledes end det normale – skal implementeres, er kulturen derfor det første, der skal tages højde for. Deraf navnet på analysen: kulturen kan være en barriere for forandringer.

Hvorfor er kultur- og barriereanalyse vigtigt?

Målet med en implementeringsproces er at ændre adfærd, og kulturen er det, der bestemmer den normale adfærd i organisationen. Det siges ofte, at kultur spiser strategi til morgenmad. Men det gør den kun, hvis strategien ikke netop er baseret på en grundig analyse af organisationskulturen. Analysen er dermed til for at sikre, at man som organisation er på forkant med de kulturelle faktorer, som kan begrænse udbyttet af implementeringsprocessen. 

Vi ved fra forskningen i feltet, at når der skal implementeres forandringer i en organisation, så sker det ofte, at tiltagene fejler, og at dette alleroftest skyldes kultur. Der kan være mange kulturelle elementer i organisationen, som ikke automatisk er kompatible med den forandring, der skal implementeres, og disse kulturelle elementer kan være svære at få øje på for organisationen selv. Derfor kan et eksternt blik på organisationen være særligt værdifuldt, når der skal identificeres mulige barrierer for implementeringen.

Analysens formål er først og fremmest at skabe en helhedsforståelse af kulturen i en organisation, hvor en given indsats skal implementeres. Kulturen kommer ofte til udtryk i forskellige antagelser, oplevelser, holdninger og narrativer, som er på spil både horisontalt og vertikalt. Ved at holde disse kulturelle elementer op imod de indsatser, som skal implementeres, bliver det muligt at identificere de elementer, som kan være en udfordring eller – i værste fald – en kæp i hjulet på implementeringsprocessen. Skal man f.eks. implementere et nyt IT-system i en organisation, som er blevet udsat for utallige nye IT-systemer i årenes løb, så kan det nye IT-system hurtigt blive genstand for en fortælling om, at det blot vil lede til yderligere besværligheder snarere end forenklinger. Et sådant narrativ er væsentligt at tage højde for, hvis implementeringen skal komme i mål.

Hvordan arbejder vi med kultur- og barriereanalyse i LEAD?

En LEAD kultur- og barriereanalyse er ikke blot en spørgeskemaundersøgelse. Vores interesse i LEAD er altid at skabe håndgribelig forståelse for den virkelighed, som forandringen skal implementeres i. Derfor bygger vi altid analysen på konkrete observationer i organisationen. Vi ved, at kvantitative undersøgelser kan være gavnlige, men at analysens dybde altid afhænger af et kvalitativt aspekt. Gennem bl.a. interviews, interessent- og holdningsanalyser samt fokusgruppemøder danner vi en udførlig oversigt over organisationens kultur. 

Hos LEAD er vi forskere og specialister, og derfor baserer vi analysen på et solidt teoretisk fundament. Samtidig har vi rigtig meget erfaring med lige netop denne type analyse, og derfor ved vi også hvordan man anvender teorierne på den mest hensigtsmæssige måde i praksis.

Inspiration

Vi hjælper jer med at analysere jeres kultur

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om kultur, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om kulturanalyse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med et implementeringsprojekt.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Torsten Conrad

Områdedirektør & Partner | Implementering | Universitetssektor | Læs mere her

Just Bendix Justesen

Direktør Implementering & Universitetssektor | Læs mere her

Christian Nyvang Qvick

Partner | Læs mere her

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent | Læs mere her

Kaare Pedersen

Partner | Læs mere her

Mette Tange Vestergård

Chefkonsulent | Læs mere her

Andreas Fricke Møller

Chefkonsulent | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Michael Søby Andersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Torsten Conrad

Partner | Områdedirektør for Implementering & Universitetssektor

Mobil: +45 27 50 29 18
E-mail: tc@lead.eu