Udvikling af en positiv arbejdskultur

Sådan skaber du en positiv arbejdskultur

Arbejdskulturen i en organisation kan have en positiv eller negativ indvirkning på medarbejderes trivsel, motivation og produktivitet på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at investere i at skabe en sund arbejdskultur i jeres virksomhed, så både I og jeres medarbejdere får mest ud af jeres samarbejde.

I denne artikel vil vi udforske, hvad arbejdskultur er, og hvad du kan gøre for at skabe en positiv arbejdskultur i din virksomhed, hvor medarbejderne trives og føler sig trygge og værdsatte i hverdagen. 

Hvad er arbejdskultur?

Arbejdskultur er de værdier, prioriteter, normer og overbevisninger, der styrer virksomhedens medarbejdere i deres relationer og interaktioner på arbejdspladsen. En positiv arbejdskultur er en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, trygge og godt tilpas, og hvor de har rig mulighed for at udvikle sig.

I dansk arbejdskultur har medarbejderne typisk meget indflydelse i deres daglige arbejde. Lederne opfordrer generelt deres medarbejdere til at tage ansvar og træffe deres egne beslutninger. Medarbejdere i Danmark er derfor typisk meget selvstændige og selvkørende, og de har derfor rig mulighed for at bidrage til at skabe den positive arbejdskultur, de ønsker at se.

En positiv arbejdskultur højner produktiviteten blandt medarbejderne. For at sikre både medarbejdernes og virksomhedens trivsel og succes, er det derfor vigtigt at investere i jeres arbejdskultur.

5 trin til at skabe en positiv arbejdskultur

1

Sæt fokus på medarbejderfastholdelsen

Mange af os skifter job væsentligt oftere, end vi gjorde førhen. Hvis vi vil stige i graderne og have en højere løn, føler vi os ofte nødsaget til at skifte arbejde. Personaleudskiftning kan dog hurtigt blive dyrt for virksomheden – ikke blot for bundlinjen, men også for medarbejdernes tryghed og trivsel.

Det er derfor ekstremt vigtigt, at I gør en aktiv indsats for at fastholde jeres dygtige medarbejdere, så I sammen kan skabe en stabil arbejdsplads og en sund arbejdskultur.

Der er flere ting, du kan gøre for at styrke fastholdelsen af jeres medarbejdere. Du kan:

 • Sørge for at afstemme forventninger under rekrutteringen.
 • Praktisere åben kommunikation og sikre et fast flow af information fra ledelsen til medarbejderne.
 • Øge jeres fokus på medarbejdernes faglige og professionelle udvikling.
 • Tilbyde større fleksibilitet i medarbejdernes arbejdsliv.
 • Arbejde med at anerkende og belønne jeres medarbejdere for deres gode indsats.


Læs mere om, hvordan I kan arbejde med disse tiltag i vores artikel her.

2

Styrk medarbejdernes engagement

At have medarbejdere, som er engageret i deres arbejdsplads, er en afgørende faktor for en positiv arbejdskultur. Engagerede medarbejdere skaber også mærkbart bedre resultater for virksomheden. En undersøgelse fra Gallup viser for eksempel, at engagerede medarbejdere har 41% lavere fraværsrate og samtidig er 17% mere produktive.

For at styrke medarbejdernes engagement i virksomheden, kan du:

 • Spørge medarbejderne direkte, hvor engagerede de føler sig i arbejdspladsen, samt hvad der skal til for at styrke deres engagement.
 • Ansætte og udvikle dygtige ledere, der værner om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og går forrest for at skabe en positiv arbejdskultur.
 • Sikre, at lederne har de ressourcer, de behøver for at kunne rekruttere de rette medarbejdere og opbygge effektive, motiverede og engagerede teams, der arbejder godt sammen.
 • Sætte klare, opnåelige og meningsfulde mål i fællesskab, som giver medarbejderne indflydelse på både deres egen, teamets og virksomhedens udvikling.


Læs også vores artikel om trivsel på arbejdspladsen her.

3

Styrk den individuelle kommunikation mellem ledere og medarbejdere

Som nævnt ovenfor, er kommunikation en væsentlig faktor, når det kommer til at fastholde medarbejdere – og det samme gælder, når det kommer til at udvikle en sund arbejdskultur.

Her handler det om at holde medarbejderne opdateret omkring virksomhedsnyheder, men også om at skabe en kultur, hvor medarbejderne løbende diskuterer deres mål og succeser med deres nærmeste leder.

For at styrke den individuelle kommunikation med medarbejderne, kan du:

 • Indføre individuelle samtaler mellem hver medarbejder minimum hver sjette måned.
 • Regelmæssigt spørge medarbejderne, hvordan de trives på arbejdspladsen.
 • Sørge for at være tilgængelig, så medarbejderne ved, at de altid kan komme til dig med spørgsmål, problemer og bekymringer.
 • Udvise empati og lade medarbejderne vide, at du sætter pris på, at de kommunikerer åbent med dig, og at du vil støtte dem i at løse de udfordringer og problemer, de oplever på arbejdspladsen.

4

Giv medarbejderne en central rolle i onboardingprocessen

Jeres arbejdskultur skal være til at mærke fra første dag, nye ansatte træder indenfor hos jer. For at skabe en positiv arbejdskultur, der ikke efterlader nogen tvivl om, at jeres nye ansatte er kommet til rette sted, er det vigtigt, at jeres nuværende medarbejderne involveres i rekrutteringsprocessen.

Her kan I med fordel indføre en buddy-ordning – en ordning, hvor medarbejdere skiftes til at spille en central social rolle i onboardingen af nye kollegaer. En buddy har typisk opgaver som at invitere den nye kollega med på gåture, svare på spørgsmål om arbejdspladsen og hjælpe den nyansatte med at lære virksomheden og de andre medarbejdere bedre at kende.

Formålet med ordningen er at give den nye medarbejder et socialt anker på arbejdspladsen allerede fra første dag. Samtidig giver du dine nuværende medarbejdere større indflydelse på arbejdskulturen og mulighed for at formidle den direkte til deres nye kollega. På den måde støtter du også op om transparens, kommunikation og samarbejde mellem teammedlemmer i virksomheden.

5

Støt op om det sociale samvær på arbejdspladsen

Alle medarbejdere skal føle sig trygge og velkomne på arbejdspladsen. En væsentlig del af at sikre dette er at støtte op om det sociale samvær og at give medarbejderne mulighed for at få nye relationer på arbejdspladsen.

Der er flere måder, virksomheden kan bidrage til at skabe bedre muligheder for socialt samvær blandt medarbejderne. Foruden sommerfester og julefrokoster kan I eksempelvis indføre en årlig begivenhed, hvor alle medarbejdere inviteres til at deltage i teambuilding-aktiviteter på tværs af afdelinger.

I kan også med fordel afsætte et budget til sociale aktiviteter hvert kvartal og opfordre hvert team til at afholde sociale arrangementer uden for arbejdstiden på virksomhedens regning. På den måde kan I vise medarbejderne, at virksomheden ser deres sociale samvær som en vigtig investering for kulturen på arbejdspladsen.

Vil du med LEAD på konference om den attraktive arbejdsplads?

Der findes ingen lette genveje til at løse problematikken om tiltrækning og tilknytning i den offentlige sektor. Man er nødt til at se på organisationen som en helhed, hvor flere områder spiller ind. 
 

Konferencen lægger ud med et oplæg, der præsenterer helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads. Derudover begrundes det, hvorfor helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads ikke kan stå alene, men må suppleres af et fokus på ‘den nytænkende arbejdsplads’, der tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger og færre medarbejdere. Derefter går vi i dybden med udvalgte faktorer i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads og den nytænkende arbejdsplads.

Mere fra samme kategori

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.