Certificering i LVI

En Certificering i LVI er lederens versatilitetsindeks og giver dig et udviklingsværktøj du kan bruge i din daglige praksis.

Kortlæg en tydelig vej til bedre ledelse

LEAD tilbyder certificering i LVI som er udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI). Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Certificering i LVI er en 360-graders feedback-metode, der udvider lederens handlerepertoire (adfærd) og selvindsigt (mindset). Feedbacken viser, hvordan ledere og/eller ledergrupper kan balancere omverdenens skiftende behov. Det sker gennem en afdækning af styrker, overgjorte styrker og udviklingspunkter individuelt hos lederne, samt i ledergrupperne.

LVI er det mest anvendte redskab blandt LEAD’s egne konsulenter, og bruges både på individ- og gruppeniveau, samt på store udviklingsforløb, kurser og uddannelser. 

Medarbejdere fra LEAD, proceskonsulentuddannelse, Certificering i LVI

Deltagerprofil

Kurset er for ledere, der ønsker at styrke egne kompetencer eller for professionelle konsulenter, som vil hjælpe deres kunder med at blive en bevidst og balanceret leder.

Målgruppen er mellemledere, teamledere, udviklings- og specialkonsulenter, HR-medarbejdere og konsulenter.

Sådan virker lederens versatilitetsindeks

- 360-graders feedback

De fleste ledere har en forkærlighed for en specifik ledelsesstil. Konsekvensen er, at lederens adfærd bliver ubalanceret og ensidig. Virkeligheden kræver imidlertid, at du som leder hele tiden kan skifte spor, tilpasse dig og anvende flere modsatrettede ledelsesstile, hvis du vil lykkes.

Betydningen af Versatil Ledelse

Versatil ledelse er en mere agil, situationstilpasset og effektiv ledelsesstil. En versatil leder formår at balancere såvel den styrende og støttende ledelsesstil som den strategiske og operationelle ledelsesstil. Derfor er det også dokumenteret, at versatile ledere er mere effektive ledere. Vi udvikler lederes versatilitet, så de kan agere mere balanceret og effektivt i lederrollen.

Analyse af lederens ledelsesstile

Ledere er ikke kun udfordret af deres udviklingspunkter. Nogle gange bliver styrkerne til svagheder, når de overgøres. For lidt/for meget skalaen fortæller lederne, når de er gået over den grænse. Den fortæller også lederne, hvad de gør rigtigt – og hvad de skal skrue op for, for at blive bedre ledere. Du får derfor direkte feedback på følgende fire områder af lederens ledelsesstil:

  • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
  • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
  • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
  • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

Virksomheder som har taget certificeringen ved LEAD

Udfyld formularen nedenfor, og få tilsendt uddybende materiale omkring kurset

Sådan skaber LVI-360 værdi for vores kunder

LEAD har hjulpet GroupM med skræddersyede lederudviklingsforløb på alle ledelsesniveauer. Som en del af samarbejdet er direktørerne blevet evalueret med lederudviklingsredskabet LVI.

GroupM Nordix

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse. LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst. Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

Flügger

LEAD har et fast samarbejde med Flügger, som bruger LVI-360 som en fast del af deres sparring mellem lederne og HR

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive. Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen. Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen. Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

Mød din underviser

Maja Nyboe Bjerrehus har en baggrund som Cand.merc.(psyk) og er chefkonsulent i LEAD.

Maja er en yderst erfaren konsulent med stærke kompetencer inden for ledelses- og organisationsudvikling, med flere års erfaring i end-to-end udvikling og eksekvering af lederudviklings forløb og forandringsprocesser. Majas fokus er altid med udgangspunkt i den enkelte leder, teamets og organisationens styrker og potentialer. Som trænet underviser og coach har Maja udviklet mange ledere til bedre og mere effektfuld ledelse særligt med fokus på at skabe balanceret ledelse, i en refleksiv praksis. 

Maja er ansvarlig specialist i Leadership Versatile Index – en 360 graders lederevaluering der kortlægger lederens balancer såvel som ubalancer i ledelsesstile og udvikler på lederens (og organisationens) mindset omkring ledelse i den konkrete kontekst lederens skal lykkedes i. Maja trækker på såvel den erhvervs-psykologiske praksis, filosofi og pragmatik når hun udvikler ledere og organisationer til en øget balance med større effekt og effektivitet i ledelse.

Maja er desuden kendt for at skabe tillidsfulde relationer til samarbejdspartnere og er optaget af at inddrage sin praktiske erfaring såvel som teoretisk viden, så det kan kobles til strategiske behov og konkret praksis-  med stor indlevelse, gennemslagskraft og nysgerrighed.

Medarbejdere i LEAD - Lukas og Jeff, Certificering i LVI

Tilmeld dig uddannelsen her

Udfyld nedenstående formular, så vil vores rådgivere, Jeff og Lukas, tage hånd om din tilmelding til uddannelsen.. 

De står selvfølgelig også til rådighed hvis du har behov for uddybende spørgsmål. 

Læs en af vores artikler omkring versatil ledelse

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.