Digitaliseringsstrategi

Hvad er en digitaliseringsstrategi?

En digitaliseringsstrategi er en integreret plan for at implementere og udnytte digitale teknologier for at optimere services, processer, og relationer i en organisation. Det handler om at navigere i de mange muligheder og dilemmaer, der opstår i den digitale tidsalder. Med en sådan strategi kan organisationer bruge digitale værktøjer og kunstig intelligens til at transformere og forbedre deres ydelser, samtidig med at de skal navigere i de etiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, dette medfører.

LEAD mener, at digitaliseringsstrategier ikke længere kan ses isoleret fra organisationens overordnede strategi. De skal være integreret og understøtte den samlede forretningsstrategi. I den forbindelse er det vigtigt at overveje, hvordan digitalisering kan bidrage til at forbedre både effektiviteten og kvaliteten af de ydelser, organisationen leverer.

På den ene side giver digitalisering muligheder for at forbedre ydelser og processer, men på den anden side rejser det også spørgsmål om digital eksklusion og etik. Hvordan sikrer vi, at vi fremmer velfærd, trivsel og lykke, frem for at øge oplevelsen af at være ekskluderet eller fremmedgjort? Hvordan sikrer vi, at de nye teknologier, vi implementerer, er inkluderende og tilgængelige for alle?

LEAD har stor erfaring med strategiprocesser, og vores procesfacilitering er baseret på en dyb forståelse af digitaliseringens udfordringer og potentialer. Vi anvender forskellige strategimodeller, herunder ‘Strategihuset’, men vi er også åbne for at tilpasse vores tilgang baseret på organisationens specifikke behov og mål.

Hovedformålet med en digitaliseringsstrategi er at sikre, at organisationen forstår og kan håndtere de muligheder og udfordringer, som den digitale transformation medfører. LEADs tilgang er at hjælpe organisationer med at navigere i dette landskab, og sikre at digitaliseringen bliver en drivkraft for udvikling og forbedring.

Hvorfor er det vigtigt at have en digitaliseringsstrategi?

Digitaliseringsstrategien er et centralt styringsværktøj i moderne organisationer, der kan hjælpe dem med at navigere i den digitale tidsalder. Med en klar og veldefineret digitaliseringsstrategi kan organisationer optimere deres anvendelse af digitale teknologier, forbedre effektiviteten og kvaliteten af deres services og processer, og skabe en sammenhængende og integreret tilgang til digital transformation.

En af de største udfordringer for organisationer i dag er at balancere de mange muligheder og potentielle dilemmaer, der følger med digitalisering. Hvordan udnytter vi de muligheder, som digitale værktøjer og kunstig intelligens giver os, samtidig med at vi håndterer de etiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår? Hvordan sikrer vi, at vores digitale initiativer er inkluderende og ikke fører til digital eksklusion? Hvordan håndterer vi risici og usikkerheder forbundet med teknologisk innovation?

En velovervejet digitaliseringsstrategi kan hjælpe organisationer med at navigere i disse komplekse spørgsmål. Ved at integrere digitalisering i deres overordnede strategi kan organisationer sikre, at de tager højde for disse spørgsmål og anvender digitale teknologier på en måde, der understøtter deres vision, mission og strategiske mål.

LEAD mener, at det er afgørende at se digitaliseringsstrategien i en bredere kontekst. Det handler ikke kun om at implementere nye teknologier, men om at transformere organisationen som helhed, så den er gearet til at udnytte de mange muligheder, den digitale tidsalder bringer med sig.

Hos LEAD har vi stor erfaring med at hjælpe organisationer med at udarbejde og implementere digitaliseringsstrategier, der tager højde for disse udfordringer og muligheder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, at deres digitaliseringsstrategi er integreret, relevant og effektiv – og at den er i stand til at skabe reel værdi for organisationen og dens interessenter.

LEAD er en del af Kommunernes Teknologipartnerskab

Kommunernes Teknologipartnerskab er et 1,5-årigt forløb, hvor hver deltagende kommune får hjælp til at implementere en helt konkret digital løsning, der allerede har skabt gevinst i en eller flere andre kommuner. 

I partnerskabet har vi fokus på den organisation, teknologierne skal virke i, god implementering, medarbejderinddragelse, et stærkt tværfagligt samarbejde og en god overgang til drift. 

Eksperter fra LEAD vil assistere i partnerskabets forskellige processer, sikre fremdrift og hjælpe deltagerne med at komme i mål. 

LEADs tilgang til at skabe en effektiv digitaliseringsstrategi

Hos LEAD ser vi digitaliseringsstrategi som en nøglefaktor i en organisation, der ønsker at være fremadrettet og relevant i en digital tidsalder. Vi anerkender, at hver organisation er unik og derfor har behov for en skræddersyet strategi, der afspejler deres specifikke udfordringer, mål og kontekst.

Vi tror på, at en effektiv digitaliseringsstrategi skal være integreret i organisationens overordnede vision og strategi. Det er ikke en separat opgave, men et grundelement i den måde, organisationen fungerer og udvikler sig på.

Vores tilgang er at arbejde tæt sammen med vores kunder, at lytte og forstå deres unikke situation og behov, og derefter skabe en strategi, der både er ambitiøs og realistisk. Vi trækker på vores erfaring og ekspertise inden for digitalisering og strategiudvikling, og bruger en række forskningsbaserede metoder og modeller til at guide processen.

Vi ser også digitaliseringsstrategi som en dynamisk proces, der skal være fleksibel og modstandsdygtig i forhold til at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder. Derfor lægger vi vægt på at bygge evnen til løbende at evaluere og justere strategien som en integreret del af vores tilgang.

Endelig anerkender vi, at digitalisering ikke kun handler om teknologi, men også om mennesker. Vi arbejder derfor for at sikre, at digitaliseringsstrategien er indstillet på at understøtte medarbejdernes udvikling, trivsel og engagement i den digitale transformation.

Kort sagt, hos LEAD tilbyder vi en dybtgående, fleksibel og menneskecentreret tilgang til digitaliseringsstrategi, der kan hjælpe din organisation med at navigere og trives i den digitale tidsalder.

Case: Sådan skabte Viborg nye resultater med agile arbejdsmetoder

Når det drejer sig om at bruge agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver, så er Viborg Kommune en frontløber. I samarbejde med LEAD har Viborg Kommune udviklet en ny agil arbejdsmetode kaldet ”SamLab” (forkortelse for sammenhængslaboratorium), der anvendes som en løftestang til at skabe nye resultater i relation til det strategiske mål om at skabe mere sammenhæng for borgerne.

Gennem brug af agile arbejdsmetoder, hvor teams med de rette personer og det rette mandat samarbejdet på tværs af fagområder og organisering, er der blevet skabt nye innovative løsninger på komplekse problemstillinger til gavn for borgerne. Læs med og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med agile metoder og styrke det tværgående samarbejde i din organisation til gavn for borgerne.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledelse og digitalisering for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kaare Pedersen

Partner

Ph.D, Cand. Techn. Soc

E-mail: kp@lead.eu

Tlf: 31 25 35 04