Strategidesign og strategievaluering

Hvad er strategidesign og strategievaluering?

Strategidesign og strategievaluering er to uundværlige komponenter i enhver vellykket virksomhedsstyring.

Strategidesign handler om at skabe en skræddersyet plan for din organisation, der fokuserer på at nå specifikke mål og fremme vækst. Det indebærer en nøje vurdering af virksomhedens styrker, muligheder, udfordringer og trusler (SWOT).

Strategievaluering en kontinuerlig proces, der sikrer, at din strategi fortsat er relevant og i overensstemmelse med organisationens mål. Evalueringen involverer løbende overvågning af nøgleindikatorer for ydeevne (KPI’er), regelmæssige sammenligninger og periodisk vurdering af det eksterne forretningsmiljø.

Gennem strategidesign og strategievaluering kan din organisation både forbedre sin strategi, forbedre resultater og tilpasse sig til forandringer.  

Fordele ved strategidesign og strategievaluering

–          Strategiproces, implementering og evaluering integreres og tænkes sammen. Vores tilgang sikrer sammenhæng mellem det, der ønskes opnået, og de handlinger, der i den forbindelse sættes i værk.  

–          Evaluering bliver ikke en afsluttende tilføjelse, som risikerer at måle noget forkert eller uhensigtsmæssigt.

–          Det løbende evalueringsfokus gør, at vi kan ændre i prioriteringer og fokus undervejs, hvis noget viser sig at fungere mindre godt eller anderledes end forventet.

–          Vi trækker vigtig viden ud ad projektet, der kan bruges til fremtidig læring.

LEADs tilgang til strategidesign og strategievaluering

I LEAD har vi omfattende erfaring med strategidesign og strategievaluering. Vi er af den overbevisning, at succesen af en strategi afhænger af at forstå den som en helhed, og at strategi ikke kan løsrives fra implementering. I stedet kan den med fordel tænkes sammen med evaluering.

Strategi, implementering og evaluering hænger nemlig tæt sammen. Det betyder bl.a., at tankerne om, hvordan vi vil evaluere og måle på, om et tiltag virker, skal tænkes ind allerede i designet af strategien. Og her refererer vi både til løbende evalueringer undervejs i implementeringen af strategien og til den afsluttende evaluering.

Design og evaluering af strategien hviler på de overordnede spørgsmål: Hvad er det for en effekt, vi ønsker at skabe? For hvem? På hvilken måde? Og hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang og følge op på for at skabe den effekt?

På baggrund af disse spørgsmål, som kan undersøges og udforskes på talrige måder – både antropologiske, sociologiske, psykologiske, økonomiske osv. – kan vi udarbejde en projektplan, der skitserer og systematiserer processen fra start til slut. Denne systematisering lægger grunden for strategidesignet og kan desuden sættes ind i en strategisk evalueringsramme.

Strategimodellens fem trin

Organisationer har brug for klare mål og succeskriterier – og skal formå at få de opstillede mål til at blive til virkelighed. Organisationer har således både brug for klare mål for den impact, som skal skabes, og en klar plan for, hvordan dette skal ske. Uden mål – ingen retning.

Uden praktisk operationalisering – ingen impact. Vi har derfor i LEAD Impact gode erfaringer med at anvende de samme værktøjer og redskaber, som skaber succesfulde strategier, når vi skal evaluere organisationer. Vores tilgang til projektdesign er stærkt inspireret af Roger Martins Playing-to-Win strategimodel. Denne model bygger på en grundopfattelse af, at arbejdet med at designe succesfulde organisationer kan nedbrydes til en række valg på forskellige niveauer – fra det meget overordnede til det meget operationelle niveau.

Strategimodellen indeholder fem trin:

1)    Mål og effekt:

 – Hvad er det for overordnede mål, som vi skal opfylde?

 – I hvilket omfang er det lykkedes indtil videre?

 – Hvilke overordnede effekter skal skabes og for hvem?

2)    Målgrupper og ydelser:

 – Hvad skal der leveres? Til hvem? Og hvorfor?

 – Hvilke ydelser eller leverancer er valgt fra?

 – Hvilke modtagere eller brugere er valgt fra?

3)    Opgaver og aktiviteter:

 – Hvilke opgaver og aktiviteter skal gennemføres?

 – Hvilke metoder anvendes for at levere værdi?

4)    Organisering af arbejdet:

 – Hvordan er opgaveløsningen organiseret (fx processer, kompetencer, governance, bemanding, it- og dataunderstøttelse samt ledelse og organisering)?

5)    Styring og sikker drift:

 – Hvordan er planlægningen af den faglige resultatskabelse tilrettelagt?

 

Inspiration

Vi lærer jer at designe og evaluere strategi

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om strategi, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om strategi for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af strategi i forbindelse med jeres udfordringer og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d. Lektor i ledelses- og organisationspsykologi
 

Konsulentteamet som arbejder med strategidesign og strategievaluering

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent

Johan Horsten

Ledelseskonsulent

Daniel Drevfors

Partner

Betina Dam Hansen

Chefkonsulent, DEI specialist

Christian Nyvang Qvick

Partner