Organisationsdesign - Effektiv organisationsstruktur

Hvad er organisationsdesign?

Det giver god mening, at mange organisationer eksperimenterer med organisationsdesign i disse år. Verden er mere flygtig, usikker, kompleks og flertydig end den tidligere været. Fortidens forudsigelighed er skiftet ud med forandringer, der blandt andet skyldes ændringer i demografi, uddannelse og forventninger til arbejdslivet. Dertil kommer krig, klima og andre kriser, som påvirker alle sektorer.

Den høje grad af foranderlighed har ført til, at nye former for organisationsdesign har vundet indpas. Det klassiske bureaukratiske organisationsdesign med dets klare kommandoveje og klassiske silodannede ledelseshierarkier bliver i dag i stigende omfang suppleret med flere fleksible og mere flydende organisationsformer – organisationsformer, som er inspireret af humanokrati, teal, holakrati, celler og cirkler.

Som begrebet afslører, så handler organisationsdesign helt overordnet om at udtænke og designe den bedste og mest hensigtsmæssige måde, en organisation skal bygges op på. Et velfungerende organisationsdesign består af en organisationsstruktur, som definerer roller, ansvar og referencer, og de mest centrale arbejdsgange, som skal understøtte den ønskede adfærd og den fælles opgaveløsning. Nærmere bestemt refererer organisationsdesign til den måde, som organisationen deler arbejdsopgaver mellem medarbejderne og samtidig sikrer, at hver enkelt medarbejder, arbejdsgruppe, funktion og division er så tilstrækkeligt integreret på tværs af arbejde og opgave, at de bevæger sig hen mod samme overordnede mål.

Organisationsdesign vs. organisationsdiagram

Når man diskuterer organisationsdesign, er der mange, som refererer til organisationsdiagrammet. Det vil sige det diagram, der illustrerer, hvem der refererer til hvem i en organisation. Men design og diagram er to forskellige størrelser. Organisationsdesign handler også om de processer, hvormed der bliver taget beslutninger om organisationsdiagrammet: Hvem arbejder sammen med hvem? Hvem refererer til hvem? Og hvem har ansvaret for at træffe hvilke beslutninger? Svaret på disse spørgsmål afhænger af designet af organisationsdiagrammet.

I den omskiftelige verden, vi lever i, er det helt naturligt, at nogle organisationsformer kommer på mode, mens andre bliver betragtet som forældede og ude af trit med tiden.

Det kan dog være farligt at lade sig forblinde af modetænkning og implementere en ny organisationsform uden at forholde sig til det samlede organisationsdesign. Organisationsdesign er som nævnt mere end form og streger på et stykke papir.

Organisationsdesign hviler på en sammenhæng mellem den fælles opgave, man har som organisation, strukturen man løser opgaven efter, og de processer, der skal binde bro mellem de mennesker, der skal løse opgaven. Husker man ikke alle elementer, og ender man med at fokusere for meget på en ny, tillokkende organisationsform – fx en organisation uden ledere – så risikerer man at stå tilbage med en handlingslammet organisation.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om organisationsdesign samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om organisationsdesign for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

LEADs tilgang til organisationsdesign

I LEAD – Enter Next Level har vi stor erfaring med at hjælpe organisationer med at balancere den rette organisationsform med den rette struktur, de rigtige arbejdsprocesser, de nødvendige møde- og beslutningsfora og de centrale pejlemærker for den ønskværdige adfærd.

Organisationsformen, organisationsdiagrammet og arbejdsgange er alle centrale dele af et velfungerende organisationsdesign. Enhver organisation har brug for at udvælge den eller de organisationsformer, der understøtter deres opgave bedst, at udarbejde et organisationsdiagram, der tydeliggør roller og ansvar, samt at fastlægge de væsentligste processer og mødestrukturer, der skal binde organisationen sammen og sikrer, at opgaverne bliver løst.

Analyserer man den situation, som ens organisation står i – nu og på sigt – på den rigtige måde, implementerer man det rigtige organisationsdesign, og lykkes man med sin fortløbende udvikling af designet, så har man forudsætningerne for at lykkes med sin kerneopgave.

Vores tilgang til at arbejde med organisationsdesign i LEAD sker i et tæt samarbejde med din organisation. Vi er ikke eksperter på jeres virkelighed, men vi har stor erfaring og viden om organisationsdesign, og i fællesskab kan vi designe den rigtige løsning til din organisation.Konsulentteamet som arbejder med organisationsdesign

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Kristian Dahl

Forretningsdirektør | Læs mere her

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent | Læs mere her

Rasmus Engelbrecht

Partner | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kristian Dahl

Forretningsdirektør, Stifter

Cand.Psych.

Mobil: +45 28 74 22 20
Email: kd@lead.eu