Vision
- fra teori til praksis trin for trin

Hvad er vision, og hvad skal de føre med sig?

I de seneste år er ét ord særligt blevet forbundet med ledelse, nemlig vision.  

En vision udtrykker billedet af den ønskværdige, langsigtede fremtid for organisationen. Den sætter retning for organisationens udvikling og besvarer spørgsmål som: Hvor vil vi hen? Hvordan ser den ideelle situation ud om tre, fem eller syv år for vores organisation? Og hvad vil vi gerne opnå på det tidspunkt, som vi ikke er lykkedes med nu?

Visionen er således det langsigtede pejlemærke, som den daglige ledelsesopgave med at sætte retning og skabe resultater navigerer efter. Det giver sig selv, at ledere kun kan lede med afsæt i en vision, hvis der faktisk er formuleret en vision. Og her kommer visionsprocesser ind i billedet. En visionsproces er udtryk for den fase, hvor der bliver udviklet en vision.

Visionsprocesser er ofte meget involverende, og ledere, medarbejdere, bestyrelse, politikere, samarbejdspartnere, borgere og kunder er med til at give input til visionen.

Her giver de blandt andet input til, hvilke forbedringer de ønsker, at organisationen skal opnå, hvilke fremtidsdrømme organisationen skal realisere, og hvilke fortællinger der skal skabes om organisationen i fremtiden. En vision skal med andre ord understøtte ønskede forandringer.

Mange forbinder visionen med en enkelt sætning på 15-20 ord – men en vision er meget mere end det. Visionen kan med fordel udfoldes i et visionsdokument – typisk på 3-5 sider. Dette dokument rummer en række visionspejlemærker, der i prosatekst præciserer, hvad organisationen ønsker at opnå i fremtiden. Selve visionen er blot den sætning, der sammenfatter visionsdokumentets indhold i en skarpfattet oneliner, der i overordnede termer præciserer retningen for organisationens udvikling.

Hvilke fordele er der ved visionsprocesser?

Der flere gode grunde til, hvorfor din organisation skal formulere en vision. Forskningen peger på, at der er solide gevinster forbundet med at have en vision.

Den kan motivere og engagere de ansatte ved at fungere som en fælles aftale, der samler organisationen om en fælles drøm, der skal realiseres.

Visionen kan spille en afgørende rolle, når organisationer skal gennemføre større forandringer, fordi visionen kan være med til at sætte en klar retning for, hvad organisationen skal bevæge sig fra og til.  

Og endelig kan en vision være med til at positionere din organisation som en progressiv, udviklingsorienteret organisation, der hele tiden stræber efter at gøre det lidt bedre i dag end i går.  

Huskeliste til visionsprocesser

Når I skal gennemføre en visionsproces i din organisation, er der flere opmærksomhedspunkter, som er værd at huske i forhold til visionens indhold. De stammer alle sammen fra forståelsen af, hvad en vision er: ”Organisationens billede af den ønskværdige, langsigtede fremtid.” Den definition indeholder tre ord, som er særligt værd at dvæle ved, nemlig ”ønskværdige”, ”fremtid” og ”billede”.

1)      Visionen skal være ønskværdig. Det betyder i praksis, at visionen skal være værd at stræbe efter; den skal være motiverende for dem, der skal bidrage til at indfri den.  

2)      Visionen skal være fremtidsorienteret. Den skal handle om den ønskværdige fremtid, som er inden for synsvidde, men fortsat er uden for rækkevidde.

3)      Til sidst skal visionen være billedskabende. Ordet ”vision” stammer fra de latinske ord ”videre”, der betyder ”at se” og ”visio” der betyder ”syn”. Visionen handler altså om noget visuelt; den skal danne billeder af den ønskværdige fremtid.

logo fra aarhusvand

Case: Ledelses- og organisationsudvikling i Aarhus Vand

Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på deres strategi 2020, som gennem mere end 10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets absolut førende. Ved at bygge oven på dette, skabes der endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.

I udviklingen af strategien har vi derfor udforsket fire langsigtede scenarier, som har hjulpet os til at navigere i et komplekst marked, der kan udvikle sig i vidt forskellige retninger.

Læs mere om vores samarbejde omkring Aarhus Vands strategiudviklingsforløb frem mod 2025.

Huskeliste til visionsprocesser

Når I skal gennemføre en visionsproces i din organisation, er der flere opmærksomhedspunkter, som er værd at huske i forhold til visionens indhold. De stammer alle sammen fra forståelsen af, hvad en vision er: ”Organisationens billede af den ønskværdige, langsigtede fremtid.” Den definition indeholder tre ord, som er særligt værd at dvæle ved, nemlig ”ønskværdige”, ”fremtid” og ”billede”.

1)      Visionen skal være ønskværdig. Det betyder i praksis, at visionen skal være værd at stræbe efter; den skal være motiverende for dem, der skal bidrage til at indfri den.  

2)      Visionen skal være fremtidsorienteret. Den skal handle om den ønskværdige fremtid, som er inden for synsvidde, men fortsat er uden for rækkevidde.

3)      Til sidst skal visionen være billedskabende. Ordet ”vision” stammer fra de latinske ord ”videre”, der betyder ”at se” og ”visio” der betyder ”syn”. Visionen handler altså om noget visuelt; den skal danne billeder af den ønskværdige fremtid.

Hvad siger kunderne om LEADs tilgang til visionsprocesser?

“LEAD og særligt Christian Nyvang Qvick har i løbet af 2022 været en vigtig sparringspartner og et værdifuldt aktiv ind i arbejdet med at udarbejde vision 2032 for Fredericia kommune. Christian har fra start gået dedikeret ind i arbejdet med at designe en professionel og veltilrettelagt visionsproces, hvor han har formået at få alle med og skabe en gennemgående tryghed blandt alle involverede. Sammen med LEAD har vi gennemført ni workshops med henholdsvis Byrådet og en bred skare af medarbejdere, borgere, erhvervsdrivende og frivillige fra hele kommunen. Christians evne til at balancere det teoretiske omkring visionsledelse med vores praktiske virkelighed og hans evne til at gøre visionsarbejdet vedkommende og forståeligt for alle har skabt stor værdi og sikret uvurderlige inputs til politikernes videre arbejde med at sætte en klar retning for Fredericia. Jeg vil til enhver tid give LEAD og Christian Nyvang Qvick mine allervarmeste anbefalinger”.

Anne De Place, sekretariatsleder, Fredericia Kommune.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om visionsprocesser for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

LEADs tilgang til visionsprocesser

Den vellykkede visionsproces skal føre to ting med sig: Et visionsdokument af en høj kvalitet og et ejerskab til visionen fra dem, som skal være med til at realisere den. I LEAD er vi specialister i at facilitere visionsprocesser, der bidrager til begge dele.

Vi har faciliteret visionsprocesser i talrige offentlige og private organisationer – med involvering af alt fra 20 til 600 personer.

Vores ydelser spænder vidt – lige fra inspirationsoplæg om de væsentlige opmærksomhedspunkter, når I skal udvikle en vision, til facilitering af længerevarende, større involverende visionsprocesser, hvor vi understøtter jer i at indhente, analysere, kondensere og sammenskrive inputs til et visionsdokument via fx workshops, samtalesaloner eller interviews. I tilknytning til visionsprocessen kan vi hjælpe jer med at udvikle jeres ledere i disciplinen visionsledelse.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Christian Nyvang Qvick

Partner

Cand.scient.pol

Mobil: +45 26 79 85 93

Email: cnq@lead.eu

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler