Versatil ledelse

Hvad er versatil ledelse?

Mange ledere har en tendens til at favorisere en bestemt ledelsesstil, hvilket kan resultere i en ensidig og uafbalanceret tilgang. Dog kræver det komplekse erhvervsliv, at du som leder konstant skal kunne tilpasse dig, skifte retning og integrere forskellige, ofte modstridende, ledelsesstile for at opnå succes.

Versatil ledelse repræsenterer en mere fleksibel, situationsbestemt og effektiv form for ledelse. En alsidig leder er i stand til at balancere både den styrkende og støttende ledelsesstil samt den strategiske og operationelle ledelsesstil – og forskning viser, at alsidige ledere er mere effektive. Vi hjælper ledere med at udvikle deres alsidighed, så de kan agere mere afbalanceret og effektivt i deres rolle.

Udfordringer for ledere kommer ikke kun fra områder, der kræver udvikling. Styrker kan også blive til svagheder, når de anvendes for meget. En balanceret tilgang hjælper ledere med at forstå, hvornår de har overskredet denne grænse. Den giver også ledere indsigt i, hvad de gør rigtigt – og hvad de skal forbedre for at blive bedre ledere. Dermed får du direkte feedback på følgende fire aspekter af lederens ledelsesstil:

  • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
  • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
  • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
  • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

Hvorfor skal du være versatil som leder?

At blive mere versatil som leder er afgørende af flere grunde. Først og fremmest, i en verden der er i konstant forandring, skal ledere være i stand til at tilpasse sig forskellige situationer, forretningsmiljøer og medarbejderbehov. En versatil leder er fleksibel og kan effektivt navigere gennem kompleksitet, håndtere forandringer og fremme innovation.

Desuden er versatilitet i lederskab nødvendig for at kunne balancere modstridende krav og forventninger. Ledere skal ofte balancere behovet for at være beslutsomme med behovet for at være lydhøre, eller behovet for at tænke strategisk med behovet for at fokusere på operationelle detaljer. Versatilitet i ledelse hjælper ledere med at balancere disse forskellige krav og udføre deres arbejde effektivt.

Endelig bidrager versatilitet til lederens personlige vækst og udvikling. Ved at udvikle en bred vifte af lederskabsfærdigheder og -stilarter, bliver ledere mere kompetente, selvsikre og klar til at håndtere enhver udfordring, de står overfor.

At stræbe efter at blive en mere versatil leder er derfor en vigtig investering, ikke kun for lederens egen karriere, men også for organisationens succes.

Hvordan arbejder vi med versatil ledelse hos LEAD?

Hos LEAD bruger vi Leadership Versatility Index (LVI) som en fundamental metode til at udvikle og forbedre alsidige ledere. LVI er et dybtgående og evidensbaseret værktøj, der måler lederens evne til at balancere tilsyneladende modstridende adfærdsmodeller inden for ledelse – såsom at være bestemt, men også lydhør, eller at være strategisk og samtidig operationel.

Vores tilgang med LVI starter med en omfattende 360-graders vurdering, hvor både lederen og medarbejderne evaluerer lederens nuværende adfærd og præstation. Denne evaluering giver os en dybdegående forståelse af, hvor lederen står stærkt, og hvor der er plads til forbedring.

Med LVI’s specifikke feedback, kan vi målrette vores coaching og udviklingsindsatser til at hjælpe lederen med at opnå en bedre balance mellem forskellige ledelsesstile. Det ultimative mål er at gøre lederen i stand til at skifte mellem forskellige ledelsesstile, afhængig af situationen, og på den måde være en mere effektiv og alsidig leder.

Hos LEAD tror vi på, at en alsidig leder er en effektiv leder. Derfor arbejder vi hårdt for at udvikle lederens alsidighed gennem vores dybtgående og personlige tilgang, understøttet af LVI-metoden.

Hvordan ser en LVI-rapport ud?

En enkel model over kompleksiteten i ledelse

I en nylig undersøgelse blev ledere vurderet to gange på samme adfærd – én gang med en fem-pointskala og én gang med for lidt/for meget-skalaen. Næsten en tredjedel af fem’erne viste sig i virkeligheden at betyde “for meget”!

En mere brugbar skala

For lidt/for meget-skalaen viser lederne forskellen mellem deres styrker og deres overgjorte styrker. Herudover viser den også hvilke områder de med fordel kan skrue op for for at blive endnu mere effektive.

Den feedback, som LVI’en indeholder, er tydelig og handlingsrettet. Den gør det muligt for leder og coach at trække direkte i arbejdstøjet og lave de justeringer, som med garanti vil gøre en forskel.

Du behøver ikke at gætte

For lidt/for meget-skalaen tager gætterierne ud af ledelsesudviklingen. Du skal ikke længere spekulere over, hvad du skal gøre med en score på 3,75. Lederen får tydelig feedback på, hvad der er behov for at skrue op eller ned for, for at skabe den perfekte balance.

Gode råd – ingen fordomme

LVI går uden om det overfladiske spørgsmål om, hvad en leder gør godt eller dårligt. I stedet fokuseres der på, hvilke specifikke justeringer lederen kan foretage for at være endnu mere effektiv. Feedback præsenteres ikke som en karakter eller evaluering, men som adfærd og færdigheder, der skal læres, finjusteres og anvendes.

Du kan læse et eksempel på en fuld rapport via nedenstående link:

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om versatil ledelse samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om versatilitet for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres ledelse, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Maja Nyboe Bjerrehus

Chefkonsulent – LVI ansvarlig

Cand. Merc.(psyk.)

Mobil: +45 28 34 19 65

Email: mb@lead.eu