Proceskonsulentuddannelse

Med en proceskonsulentuddannelse kan du lede forandringer, processer og møder i en organisation gennem facilitering. Ofte fungerer proceskonsulenten som sparringspartner for en organisations ledelse og direktion, når der skal udvikles og implementeres nye tiltag.

Proceskonsulentuddannelsens udbytte

Med en proceskonsulentuddannelse får du de rette og relevante redskaber til at udvikle og implementere forandringer. Du bliver uddannet af erfarne og fagligt dygtige proceskonsulenter, der har beskæftiget sig teoretisk og praktisk med proceskonsultation i årtier.

Grundlæggende proceskonsulentuddannelse

Hvorfor LEADs proceskonsulentuddannelse?

Du lærer de nyeste og bedste metoder fra vores forskning, bøger og erfaringer som proceskonsulenter.

1. Integration mellem top-down- og bottom-up-processer

Du lærer at designe forandringer, udvikle kompetencer og påvirke adfærd ved at integrere løbende top-down-rammesætning (dvs. topledelsens mål, rammesætning og løbende involvering) med en bottom-up-inddragelse af aktører på alle niveauer, der giver reelle handlerum.

2. Integration mellem rollen som ekspert og proceskonsulent

Du lærer metoder, der integrerer eksperttilgangen med procestilgangen, så implementering og forandring BÅDE er inddragende, skaber mening og fælles mål, styrker relationer, løfter kompetencer OG skaber konkrete driftsresultater og forankring i organisationens struktur.

3. Integration mellem udviklingsprojekter og drift

I stedet for, at I arbejder med jeres udviklingsprojekter eller implementering (fx digitalisering) i kursuslokaler dekoblet fra driften, lærer du, hvordan du gør jeres udvikling og implementering til en integreret del af driften. Og på proceskonsulentuddannelsen bruger vi samme metode, hvor uddannelsens opgaver er integreret i din hverdag.

Medarbejdere fra LEAD, proceskonsulentuddannelse, Certificering i LVI

Deltagerprofil til proceskonsulentuddannelsen

Proceskonsulentuddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling, implementering og ledelse af forandringer.

Deltagerne har typisk stillinger som udviklingskonsulent, chefkonsulent, proceskonsulent, HR-konsulent, HR-partner, HR-chef, afdelingsleder og projektleder. Hvis du er selvstændig konsulent, vil du også få et stort udbytte af at investere i uddannelsen.

Dine kvalifikationer efter proceskonsulentuddannelsen

Personlige kvalifikationer:

 •  Afklare organisationens reelle problemstillinger
 • Skabe et design, der matcher problemstillingen
 • Aflæse et rum og facilitere effektivt
 • Formidle de rigtige budskaber, som skaber engagement og følgeskab
 • Stå mere sikkert i rollen som procesleder
 • Integrere top-down- og buttom-up-processer
 • Designe og gennemføre engagerende og varierende arbejdsformer
 • Forøge hastighed ved at bruge adfærdsdesign
 • Udvikle og implementere agilt – så der kan tilpasses, når situationen ændrer sig.

Ekstra til din organisation:

 • Projekter, der kommer hurtigere og mere træfsikkert i mål
 • Succesrate og kvalitet forøges
 • Organisationens forandring består, når du trækker dig fra projektet
 • Aktiv deltagelse på tværs af siloer
 • Bedre interne målinger på lang sigt 
 • Tosidede resultater, der integrerer den ”hårde” side af organisationen (effekt, målstyring, struktur, mm.) med proceskonsulentens fokus på den “bløde” side af organisationen (relationer, mening, motivation og kompetencer mm.)
 • Læring, som foregår i driften, hvor ledere og medarbejdere handler sig til nye kompetencer, ny adfærd og nye tænkemåder.

Navigation i 2024 krav og vilkår:

 • Stigende tids- og ressourcepres: Leverer mere og hurtigere for mindre.
 • Øget hastighed på alle planer: Metoder, der matcher, at organisationen skaber kortere, iterative processer.
 • Forandrings- og procestræthed: De fleste medarbejdere og ledere har over de seneste 10 år oplevet et utal af omstruktureringer, sammenlægninger og ledelsesrokader.
 • Digitalisering, e-læring, virtuelle læringsrum og sociale medier i udviklingsprojekter.
Jeff medarbejder i LEAD, proceskonsulentuddannelse

Nysgerrig på mere?

Vi kan hjælpe med tilmelding, hvis du har spørgsmål til proceskonsulentuddannelsen eller bare gerne vil høre mere. Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt. 

Det siger vores deltagere:

 

”Proceskonsulentuddannelsen har været et superspændende læringsforløb, hvor jeg har fået en masse nye redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger. Jeg har eksempelvis fået større fokus på at skelne mellem, hvornår jeg vælger at indtage en position som hhv. proces- eller ekspertkonsulent, ligesom jeg har fået nogle helt konkrete redskaber, som kan være med til at styrke organisationen i det strategiske arbejde. Samtidig er det blevet tydeligt for mig, hvor vigtig forberedelsen af en proces er, for at få skabt et forløb, der skaber værdi og effekt i organisationen”

Deltager, HR-Konsulent, Brønderslev Kommune

Proceskonsulentuddannelsens opbygning og pris

Vi har sammen med hundrede praksiseksperter analyseret erfaringer om principper og byggesten i de forandringer, som lykkedes bedst. Vi har sammenlignet med den nyeste forskning i vellykket implementering, forandringsledelse, proceskonsultation og organisatorisk læring. Hertil har vi lagt vores forskningsbaserede modeller.

Proceskonsulentuddannelsen koster:

49.900,- kr. (ekskl. moms) ekskl. certificeringer

60.900,- kr. (ekskl. moms) inkl. certificering i LVI-360 og Effect-profil

Vi anbefaler at  købe proceskonsulentuddannelsen med certificeringer, da det giver dig mulighed for at benytte redskaberne i din daglige praksis. Vi benytter selv disse redskaber i stort set alle sammenhænge, da vi kan dokumentere bedre resultater.

 

MODUL 1

PROCESKONSULTATION OG ORGANISATORISK UDVIKLING – DAG 1 & 2
(grundlæggende modul)

 • Procestilgang vs. eksperttilgang

 • Det konsultative rum – grundlæggende tilgange til udvikling og proceskonsultation

 • Den strategiske position: Skab handlemuligheder, der realiserer organisationens strategi

 • OD-positionen: Brug fælles læring som løftestang for udvikling

 • Gamemastery – Evnen til at indgå i og samtidig ændre kommunikative mønstre

 • Tale- og lyttepositioner

MODUL 2

SPARRINGSPARTNER OG PROCESFACILITATOR: SAMTALER OG WORKSHOPDESIGN – DAG 3 & 4

(grundlæggende modul)

 • 1-1-samtaler – at blive en fremragende sparringspartner og mestre professionelle samtaler

 • Den systemiske position: Skab positiv forandring ved at udvikle relationer og handlemønstre

 • Den anerkendende position: Skab udvikling ved at forbinde nuværende praksis med drømme og visioner. 

 • Teamcoachingværktøjer: Struktureret dialog og brobygningsværktøjer

 • Workshopdesign – sådan skaber du inspirerende og effektive workshops 

MODUL 3

DESIGN FOR EFFEKT OG SÆT UDVIKLING RIGTIGT I GANG – DAG 5 & 6

 • Behovsafdækning og målsætning

 • Afklaringsmøde og afklaringsprocesser

 • Træning på egne cases

 • Grundlæggende principper i design og organisering af effektive forandrings- og udviklingsforløb

MODUL 4

AVANCERET PROCESFACILITERING OG PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT – DAG 7 & 8

 • Facilitering af grupper – metoder, redskaber, kropssprog og gennemslagskraft

 • Udvikling af teams – modeller og tilgange til både fysisk og virtuel facilitering

 • Forandringskommunikation og personlig gennemslagskraft

 • Træning på egne cases

MODUL 5

IMPLEMENTERING AF FORANDRINGSPROJEKTER – DAG 9 & 10

 • Action Learning Consulting – systematiske læringsprocesser der udvikler både medarbejder og organisation

 • Understøttelse og vedvarende motivation til opgaven

 • Implementeringslederens- og konsulentens værktøjskasse, coaching, supervision og sparring

MODUL 6

FORANKRING OG SYNLIGGØRELSE AF GEVINSTER – DAG 11 & 12

 • Forskellige typer implementeringsledelse der defineres af opgave og kontekst

 • Agil implementeringstilgang til implementeringslæring

 • Træning i forandringsledelse gennem simulator

Uddannelsesdatoer 2024

København

Proceskonsulentuddannelsen løber over 12 dage og er fordelt på seks moduler og afholdes på nedenstående datoer på Overgaden Oven Vande 10, 3. sal, 1415 København K

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Aarhus

Proceskonsulentuddannelsen løber over 12 dage og er fordelt på seks moduler og afholdes på nedenstående datoer på Vestergade 43, 8000 Aarhus

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Hold 20 – København
Den 15. og 16. maj 2024
Den 17. og 18. juni 2024
Den 13. og 14. august 2024
Den 9. og 10. september 2024
Den 2. og 3. oktober 2024
Den18. og 19. november 2024

Hold 22 – København
Den 18. og 19. september 2024
Den 30. og 31. oktober 2024
Den 20. og 21. november 2024
Den 6. og 7. januar 2025
Den 3. og 4. februar 2025
Den 10. og 11. marts 2025

Hold 19 –  Aarhus
Den 16. og 17. april 2024
Den 14. og 15. maj 2024
Den 17. og 18. juni 2024
Den 12. og 13. august 2024
Den 2. og 3. september 2024
Den 8. og 9. oktober 2024

Hold 21 – Aarhus
Den 24. og 25. september 2024
Den 23. og 24. oktober 2024
Den 11. og 12. november 2024
Den 11. og 12. december 2024
Den 21. og 22. januar 2025
Den 24. og 25. februar 2025

Download uddannelsesmaterialet for proceskonsulentuddannelsen

Mød underviserne

Uddannelsens gennemgående undervisere er Kim Martin Nielsen og Asbjørn Molly fra LEAD.

Kim har 22 års erfaring som konsulent, underviser og coach. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling ifm. forandring, læring og kvalitet i opgaveløsningen.

Asbjørn er ekstern lektor i procesledelse og organisatorisk forandring ved Aalborg Universitet, og har gennem de sidste 15 år arbejdet med udvikling og forskning inden for ledelsesudvikling og organisatorisk læring, dels på universitetet og dels med afsæt i forskellige konsulenthuse.

Vævet ind i uddannelsen er oplæg fra andre konsulenter og forskere hos LEAD, der har skrevet bøgerne og udviklet modellerne, som du undervises i. Du vil eksempelvis kunne møde Rasmus Thy Grøn, Rikke Lindekilde, Andreas Fricke Møller og Torsten Conrad

 

Tilmeld dig uddannelsen her

Udfyld nedenstående formular, så vil vores rådgivere, Jeff og Lukas, tage hånd om din tilmelding til uddannelsen.. 

De står selvfølgelig også til rådighed hvis du har behov for uddybende spørgsmål. 

Jeff Bøgeholt 

Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk

Læs en af vores mange artikler omkring procesoptimering

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.