Ledelse af digitalisering

Hvad er ledelse af digitalisering?

Ledelse af digitalisering handler om at kunne omsætte organisationens digitale strategi til praksis og forvalte den komplekse proces, det er at transformere en traditionel forretningsmodel til en, der fuldt ud kan drage fordel af digitale teknologier. Lederens rolle i denne transformation er mangefacetteret.

Som leder i en digital transformation skal man først og fremmest forstå de teknologiske muligheder, og hvordan disse kan anvendes til at optimere arbejdsprocesser, skabe nye forretningsmodeller eller forbedre kundeservice. Lederen behøver ikke være ekspert i alle teknologiske detaljer, men skal kunne forstå og formidle det strategiske perspektiv.

En vigtig del af lederens rolle er også at navigere i de forandringer, digitaliseringen medfører for medarbejderne. Det kan handle om at omstrukturere teams, ændre arbejdsprocesser eller måske endda omdefinere hele jobroller. Som leder er det afgørende at kunne lede og motivere medarbejderne gennem disse forandringer, sikre klar kommunikation og støtte op om læring og udvikling.

Endelig spiller lederen en afgørende rolle i at skabe en kultur, der understøtter digital transformation. Det handler om at skabe et miljø, hvor innovation og eksperimentering er velkommen, hvor det er acceptabelt at fejle, og hvor der er fokus på konstant læring.

I en verden, der bliver mere og mere digital, er ledelse af digitalisering ikke længere et valg, men en nødvendighed. Det er ikke en enkeltstående opgave, men en løbende proces, der kræver vedvarende fokus og engagement fra ledelsen. En dygtig leder i digitaliseringen er derfor en, der både kan guide sin organisation strategisk, støtte sine medarbejdere gennem forandring og skabe en kultur, der fremmer digital innovation.

Hvorfor skal du kunne lede en digitaliseringsproces?

I dagens erhvervsliv er digitalisering mere end bare et buzzword – det er en afgørende faktor for virksomheders overlevelse og succes. Som leder er det derfor vigtigt at mestre ledelse af digitalisering for at sikre organisationens fortsatte vækst og relevans.

En af de primære årsager til dette er den hastighed, hvormed teknologiske fremskridt udvikler sig. Ny teknologi kan forandre brancher radikalt og hurtigt, hvilket betyder, at virksomheder, der ikke formår at følge med, risikerer at blive overhalet af konkurrenter, der bedre kan tilpasse sig det digitale landskab.

Derudover kan effektiv ledelse af digitalisering medføre betydelige forbedringer i en organisations drift. Ved at implementere nye teknologier kan virksomheder forbedre effektiviteten, øge produktiviteten og forbedre kundeoplevelsen. Som leder er det dit ansvar at identificere disse muligheder og sikre, at de implementeres på en måde, der bringer mest mulig værdi til organisationen.

Men måske mest afgørende er, at ledelse af digitalisering også handler om at lede mennesker gennem forandring. Digital transformation kan være en udfordrende proces, der kræver, at medarbejderne lærer nye færdigheder og tilpasser sig nye måder at arbejde på. Som leder spiller du en nøglerolle i at støtte dine medarbejdere gennem denne forandring, at kommunikere klart om visionen og formålet med forandringen, og at skabe et miljø, hvor læring og udvikling er prioriteret.

I en verden, der bliver mere og mere digital, er evnen til at lede digitalisering derfor afgørende. Det er ikke bare en teknisk udfordring, men også en ledelsesudfordring, og dem, der formår at mestre begge, vil være bedst rustet til at drive deres organisationer fremad i den digitale æra.

LEAD er en del af Kommunernes Teknologipartnerskab

Kommunernes Teknologipartnerskab er et 1,5-årigt forløb, hvor hver deltagende kommune får hjælp til at implementere en helt konkret digital løsning, der allerede har skabt gevinst i en eller flere andre kommuner. 

I partnerskabet har vi fokus på den organisation, teknologierne skal virke i, god implementering, medarbejderinddragelse, et stærkt tværfagligt samarbejde og en god overgang til drift. 

Eksperter fra LEAD vil assistere i partnerskabets forskellige processer, sikre fremdrift og hjælpe deltagerne med at komme i mål. 

LEADs tilgang til ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering: Digitalisering er en ledelsesopgave, men mange ledere – fra topledelsen til personalelederne – er i tvivl om deres ansvar og opgaver. Vi hjælper med at afklare opgaver, mandat og ansvar. Desuden udvikler vi kompetencer hos lederne og gennemfører en proces, hvor roller trænes og afprøves i praksis. 

  • Strategi: Tiden er måske løbet fra digitale strategier i den gammeldags forståelse af, hvad strategi er. Det digitale er en del af hele organisationen og blender sammen med det analoge, de fysiske møder og organisatoriske processer. Vi har stor erfaring med strategiprocesser, procesfacilitering af ledelse og forståelse for digitalisering, som vi kan benytte til at styre jer sikkert igennem digitalisering.  

  • Implementering og gevinst-realisering: Både offentlige og private organisationer erfarer, at de har udfordringer med at implementere digitale indsatser – og dermed hente gevinsterne hjem. Vi er eksperter i at implementere løsninger og høste gevinsterne. 

  • Interim projektledelse af digitalisering og digital modenhed: Implementering af digitale indsatser kræver ofte meget af både ledere og projektledere. Nogle gange mangler den rette person til at stå med dette ansvar. Vi stiller interim projektledere til rådighed to-fem om ugen. Projektlederen er en uhyre kompetent person, der assisterer gennem projektet.
     
  • Keynotes og inspirationsoplæg: Har I brug for et inspirerende oplæg til et leder- og medarbejderseminar eller til en hel dag om ledelse af digitalisering, så står vi gerne for det. Vi designer forløb og indhold sammen med jer. 

Arbejder I med af ledelse af digitalisering, kan I overveje et samarbejde med LEAD. Vi begynder i ledelseskæden og har både praktisk og faglig forståelse for ledelsesopgavens mange opgaver, dilemmaer og udfordringer. Vi forstår digitalisering og har beskæftiget os med det i en årrække – både praktisk og i forskningssammenhæng.  

Ledelse af digitalisering minder om andre ledelsesopgaver. Lederen skal formulere formål, vision, kommunikere mening, lede forandringen og håndtere konflikter. Men det er også et område, hvor lederen er afhængig af specialister i og uden for egen organisation, der taler et fagsprog og gør brug af processer, som lederen ofte ikke forstår. Lederen er nødt til at delegere og involvere på usikker grund. Derfor stiller ledelse af digitalisering store krav til lederen, og her kan vi hjælpe. 
Forside til bog: Digitalisering og teknologi kræver ledelse

Case: Det kræver ledelse at håndtere digitale og teknologiske tiltag

I denne case kan du læse om hvordan Viborg Kommunes ledelse mærker udfordringen med at tiltrække og tilknytte kompetent arbejdskraft. Som tilfældet også er i mange andre dele af landet.

At gå den i møde kommer til at kræve mange indsatser på en lang række områder, og det stiller krav til godt samarbejde på tværs af hele organisationen.

Teknologi og digitalisering er to helt centrale fokusområder for kommunen og de arbejder hård på at håndtere og lykkedes med denne udfordring. Derfor har de sammen med LEAD koncentreret sig om at sikre en tydelig retning og en klar ansvarsfordeling i arbejdet med digitale og teknologiske tiltag på tværs af kommunen. 

Du kan læse meget mere om Viborg Kommunes arbejde med området i vores e-bog.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledelse og digitalisering for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kaare Pedersen

Partner

Ph.D, Cand. Techn. Soc

E-mail: kp@lead.eu

Tlf: 31 25 35 04

 

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler