Diversitet og inklusion (DEI)

Diversitet og inklusion handler om at skabe mangfoldige, retfærdige og inkluderende arbejdsmiljøer, hvor forskellige perspektiver og identiteter værdsættes. Vi samarbejder med organisationer, der ønsker at fremme diversitet og inklusion. Desværre oplever vi ofte, at organisationerne kæmper med at implementere DEI-initiativer i praksis. Derfor leverer vi professionel rådgivning og støtte til organisationer, så de lykkes med at navigere i de komplekse problemstillinger, som diversitet og inklusion fører med sig, og dermed skaber mere inkluderende og mangfoldige arbejdspladser.

Vores tilgang til diversitet og inklusion

LEADs tilgang til DEI er forankret i forskningsbaserede metoder og en indgående forståelse for de specifikke udfordringer, jeres organisation står overfor. Gennem tæt samarbejde med jer ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, hvor diversitet, ligestilling og inklusion ikke blot er målsætninger, men en integreret realitet. Denne tilgang omfatter en kombination af både individuelle, kulturelle og strukturelle tiltag.

Model DEI

Ydelser i specialområdet

Nedenfor finder du en oversigt over alle vores ydelser inden for DEI

Hvorfor skal jeres organisation arbejde med diversitet og inklusion?

Organisatorisk og ledelsesmæssigt arbejde med diversitet og inklusion er vigtigt for enhver organisation, der ønsker at skabe mangfoldige, retfærdige og inkluderende arbejdsmiljøer. Fem af de centrale grunde til, at I bør beskæftige jer med DEI-initiativer, er: 

1

Udvikling af lederskab: Aktivt ledelsesmæssigt engagement i DEI-initiativer bidrager til at udvikle og forfine en række ledelsesmæssige færdigheder såsom empati, inklusion, kommunikation, konflikthåndtering og fleksibilitet.

2

Fremme innovation og vækst: Diversitet i teams skaber miljøer, der fremmer mangfoldig problemløsning, kontinuerlig læring og kreativitet. Dette beriger ikke kun produktudviklingen, men styrker også organisationens konkurrenceevne i en dynamisk og omskiftelig verden.

3

Øget medarbejderengagement og trivsel: Inkluderende miljøer styrker en følelse af tillid og engagement blandt medarbejdere. Kulturel sensitivitet på tværs af forskelligheder skaber respektfulde og åbne miljøer, der fremmer samarbejde og trivsel.

4

Attraktiv arbejdsplads: Aktivt arbejde med DEI-initiativer skaber attraktive arbejdspladser ved at fremme mangfoldighed og inklusion. Inkluderende kulturer tiltrækker nemlig talentfulde medarbejdere og styrker organisationens omdømme.

5

Samfundsansvar: At omfavne DEI viser, at jeres organisation ansvarligt forpligter sig på – og aktivt arbejder mod – at bidrage til positive sociale og samfundsmæssige forandringer.

Mød konsulentteamet

Partner og områdedirektør

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Referencer

OK_Logo

Formålet med DEI-lederforløbet hos OK var gennem praksisnær undervisning af 100 ledere at skabe bevidsthed om og inspiration til, hvordan de som ledere kunne fremme en inkluderende kultur og sikre en tryg og attraktiv arbejdsplads for alle.

For at sikre, at indhold og format af undervisning ramte rigtigt hos lederne, gennemførte vi tre testworkshops for direktion, AMO-organisation og HR. Med input herfra skræddersyede vi det endelig format og brugte særligt direktionens input til at forankre forløbet strategisk for lederne.

Undervisningen bestod af to workshops med seks-syv uger imellem, dels for at styrke transfer af viden, dels for at have tid til prøvehandlinger mellem de to workshops. Buddy-aftaler understøttede, at lederne blev holdt oppe på deres løfter om prøvehandlinger imellem workshops.

"Jeg startede forløbet med korslagte arme, men jeg synes virkelig, at der er sket noget fra første workshop og til nu. Vi kan tale om ting, som jeg ikke troede, vi kunne tale om i OK. Det er fedt og et stort skridt på rejsen for os.”

Logo for CBS

LEAD underviser på et DEI-udviklingsprogram for direktion, ledere, studieledere, institutledere og øvrige personalledere på CBS.

Programmet har til formål at træne inkluderende ledelseskompetencer hos ledergruppen som et led i CBS’ implementering af deres Gender Equality Plan

I samarbejde med CBS’ D&I Office er der blevet udvalgt forskellige temaer. Det var vigtigt for CBS, at lederne hen over forløbet udviklede et fælles sprog og havde frugtbare dialoger undervejs. Derfor mødtes lederne i læringsgrupper mellem de fire moduler for at praktisere DEI-kompetencer i praksis.

Øvrige temaer: håndtering af diskrimination på en arbejdsplads, diversitetsledelse, mikroaggressioner og normer

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.