Governance

Hvad er governance?

I LEAD er vi specialister i at styre og optegne governance, der er en betegnelse for det system af regler, processer og retningslinjer, som en organisation benytter for at kontrollere og bygge sin måde at operere på op efter. Dette system er med til at definere og fastsætte, hvordan en organisation ser ud, og hvordan den agerer. Governance omfatter også områder som compliance, risikostyring og administration.

Governance handler kort sagt om at kortlægge de styrende processer inden for en samlet organisation eller et bestemt forretningsområde/afdeling. Det kan for eksempel dreje sig om at optegne arbejdsgange, kortlægge beslutningsgange og tydeliggøre beslutningsrettigheder.

Spørgsmål til at optegne governance kan være: Hvordan arbejder vi? Hvem bestemmer hvad? Hvordan bevæger beslutninger sig igennem organisationen? Og hvilken indflydelse har den bevægelse på beslutningskompetencen hos medarbejdere og ledere?Fordele ved god governance

Det centrale i governance er altså at sikre struktur og processer for kontrol og beslutninger – samt den deraf afledte ansvarlighed og adfærd. Når man taler om god governance, henvises der derfor til, at der er tydelige roller, ansvarsfordeling og processer i organisationen. Sagt på en anden måde så er governance et udtryk for at tildele beslutningsrettigheder og den praktiske uddeling af mandater. Så hvem må og skal bestemme hvad i hvilke situationer?

Nogle af fordelene ved at beskæftige sig med governance er:

  • Det understøtter, at organisering og ledelse fungerer på en ansvarlig og koordineret måde, der er dokumenteret og bidrager til at løse organisationens kerneopgaver
  • Det bidrager til organisatorisk compliance, tillid, stabilitet og reducerer risici.
  • Det skaber effektive arbejdsgange og understøtter, at arbejdsopgaver er entydigt placeret i organisationen.

Samtlige disse fordele er essentielle i det at drive og lede en organisation eller virksomhed i en stadigt mere foranderlig verden.

Et konkret eksempel på, hvordan man arbejder med governance, kan være økonomiafdelingen i en forvaltning, der skal reorganiseres. Her er det hensigtsmæssigt at undersøge governance for at sikre, at økonomiafdelingen stadig agerer på den mest fornuftige måde – både i løbet af og efter reorganiseringen. I dette tilfælde bliver det et spørgsmål om at afprøve rolle- og funktionsbeskrivelser og kortlægge beslutningsprocesser, så der er rene og klare linjer om, hvem der gør og bestemmer hvad.

Det er dog vigtigt at understrege, at governance ikke er et engangsforetagende, der resulterer i et foreviget facit. Nej, det skal snarere ses som en fortløbende foranderlig størrelse. Det er en løbende proces og beskriver en række elementer – så som regler, praksisser, processer og retningslinjer – der ændrer sig over tid.
LEADs tilgang til governance

Rammen for at analysere og styre governance bygger på, at sikker drift af økonomi og kerneforretning skal basere sig på en helhedstænkning, hvor der er et stærkt og tydeligt samspil mellem:

  • Styringsmæssige mål
  • Controlling og opfølgning
  • Faglighed i forhold til kerneopgaven
  • Ledelsesarbejdet i dagligdagen
  • Organisationens kultur
  • Tilgangen til fejl og svigt.

I LEAD har vi gentagne gange konstateret, at organisatoriske govervance-setup, der ensidigt fokuserer på beslutningsprocesser og arbejdsgange, ender med at blive mindre effektive og adfærdsregulerende. Derfor anbefaler vi, at governance ikke tænkes løsrevet, men helhedsorienteret og tæt integreret i organisationens kerneforretning, ledelse og kultur.

Inspiration

Vi lærer jer om governance

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om governance, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om governance for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af governance i forbindelse med jeres udfordringer og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller en dybdegående analyse?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Rasmus Engelbrecht

Partner

Tlf: +45 25 55 09 54

E-mail: rel@lead.eu

Konsulentteamet som arbejder med governance

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent

Johan Horsten

Ledelseskonsulent