Agil organisation - styrk effektivitet og produktivitet

Hvad er en agil organisation?

Få begreber er blevet brugt så meget i de seneste år som agil, agilitet og en agil organisation. Det har desværre ført til, at agil har fået status af at være et udvandet, mere eller mindre meningsløst ord hos mange. Som et hadeord. Men der er gode grunde til, at agilitet er så flittigt benyttet. De grunde er blandt andet, at en agil organisation er en nødvendighed i den foranderlige og uforudsigelige verden, vi lever i.

Ordet agil stammer fra det latinske agilis og er afledt af at agere. Agil betyder at bevæge og handle – og at være let, hurtig og smidig i sine bevægelser. I en organisatorisk sammenhæng henviser agil til evnen netop at være hurtig og smidig i sin tilgang til ledelse og organisering. Nærmere bestemt at være hurtig og smidig til at kunne læse, hvad situationen kalder på, og på baggrund af den analyse at være tilpasningsdygtig i sin ledelsesstil og organisering såvel som i de arbejdsmetoder, der skal til for at løse den givne opgave. Agilitet i ledelse afhænger af evnen til at kunne skabe mening og navigere i en kontinuerligt skiftende kontekst med en høj grad af kompleksitet.

Hvorfor er den agile organisation vigtig for moderne virksomheder?

De traditionelle måder at organisere sig på som virksomhed eller offentlig instans er ikke længere tidssvarende. Hierarkier, bureaukratier, klare kommandoveje og inddelinger i faste afdelinger på baggrund af uddannelse og opgaver afspejler ikke længere, hvordan verden ser ud. Mange teoretikere taler om, at verden i dag er VUCA. Det er et akronym, der står for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity. På dansk vil det sige, at verden er flygtig, usikker, kompleks og flertydig. De interne forandringer i organisationerne sammenholdt med de eksterne omvæltninger i samfundet fra kriser, klima og kampe er gået fra at være afgrænsede projekter til at blive en slags almentilstand.

De samfundsændringer har gjort den agile organisation til en nødvendighed. For måden at håndtere ledelse og organisation på i en VUCA-verden er ikke hverken ren micro management med en kontrollerende leder, der overvåger medarbejderne, eller en rendyrket frihedselskende leder, som sætter medarbejderne fuldstændig fri for at styrke innovation og nytænkning. Micro management fører til uproduktive og demotiverede medarbejdere. De helt frie rammer resulterer i utydelighed, hvor der mangler retning og klarhed om roller og ansvar.

Ledelsesforskningen tyder på, at løsningen befinder sig et sted midt imellem de to muligheder. Vellykket ledelse handler om at balancere mellem at styre og sætte fri. Den rette balance afhænger af sammenhængen, om konteksten, om opgaven. Og når verden bliver mere flygtig, usikker, kompleks og flertydig, viser forskningen, at kravene stiger til, at lederen kan justere sin stil efter konteksten – og bedrive agil ledelse.

Fordele ved den agile organisation

I forbindelse med agile organisationer kan begrebet ”agil” forstås både som 1) en organisatorisk metakompetence og 2) en specifik organisationsform.

Agil ledelse, som den agile organisation bygger på, er et udtryk for en leders metakompetence. Det betyder, at lederen snarere end at abonnere på én ledelsesstil, som altid benyttes (”jeg har løsningen, hvad er problemet?”), så drejer agil ledelse sig om at udnytte hele sit ledelsesrepertoire og ændre tilgang, alt efter hvad konteksten fordrer (”Hvad er problemet? Så må vi finde den bedste løsning”). ’

Overført til en specifik organisationsform refererer metakompetencen til, at organisationen kan tilpasse sig og respondere på diskontinuitet – eller forventningen herom – i sine omgivelser. Her forstås agil organisering som evnen til at ændre og tilpasse organisation og struktur bedst muligt til omstændighedernes indbyggede kraft og dynamikker, hvad enten det handler om linjehierarkiet, matrixorganisationen eller i netværksorganiseringer. Ser man på specifikke organisationsformer, støder man på flere forskellige bud, som for eksempel Adhocrati, SAFe, TEAL, Holocracy, agile organizing og Spotify-modellen.

Fordelene ved en agil organisation kan blandt andet være, at beslutninger hurtigere kan træffes, når de ikke skal igennem faste og langsomme kommandoveje. Det kan styrke effektiviteten og kreativiteten. Samtidig kan de agile organisation være med til at højne tilpasningsevnen i forhold til markedets krav, forventninger og efterspørgsel. Alt sammen til både organisationens og markedets fordel.

Inspiration

Vi hjælper jer med at skabe en agil organisation

I LEAD tilbyder vi rådgivning om transformation fra traditionel til agil organisering og ledelse samt skræddersyede kurser og uddannelsesforløb om agil ledelse.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om agil organisering for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres agile ledelse, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på agil ledelse på ledelses- og medarbejderniveau.

LEADs tilgang til at skabe en agil organisation

På vores forløb får du viden og redskaber til at transformere din organisation til at blive mere agil. Vi prioriterer altid at skræddersy vores kurser og rådgivningsforløb efter klienternes behov, og tager udgangspunkt i den specifikke organisationsstruktur og udfordringer. 

Vores vejledning er typisk baseret på følgende spørgsmål:

Agile organisationsstrukturer: 

Hvordan kan du forme din organisation efter agile principper? Hvor giver det mening at implementere agile metoder i din organisation? Hvad er nødvendigt for at kunne gennemgå en vellykket transformation til agile arbejdsmetoder? Hvordan navigerer du i organisationer, der benytter både hierarkiske og agile strukturer parallelt?

Organisationens kultur: 

Hvad er organisationens grundlæggende antagelser? Hvilket potentiale har organisationen til at blive mere agil? Hvad er nødvendigt at ændre og lære for at lykkes med en agil omorganisering? Hvordan skabes den rette balance afhængig af opgaven og konteksten?

Implementering af agile arbejdsmetoder: 

Hvad er formålet med agile arbejdsmetoder? Hvordan kan vi tilpasse disse metoder til vores specifikke behov og kontekst? Hvordan kan man lede iterative arbejdsprocesser, der fokuserer på løbende tilpasning og forbedring?

Agile teams: 

Hvad skal man være opmærksom på, når man danner tværfaglige, agile teams? Hvordan udvikler man samarbejde og team performance i agile teams? Hvordan fremmer man ledelse i selvorganiserede, tværfaglige teams?

Konsulentteamet som arbejder med agil organisering

Andreas Fricke Møller

Chefkonsulent | Stifter | Læs mere her

Laust Søndertoft Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Mette Tange

Chefkonsulent | Læs mere her

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter |   Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu