Strategiudvikling

Hvad er strategiudvikling?

Strategiudvikling er processen med at definere en virksomheds fremadrettede retning og beslutte om de ressourcer, der skal bruges til at opnå disse mål. Det er et kontinuerligt og dynamisk arbejde, der omfatter alt fra markedsvurdering, konkurrentanalyse, identifikation af virksomhedens kernekompetencer og fastsættelse af langsigtede mål, til udvikling af taktiske planer for, hvordan disse mål kan opnås.

 

Ved hjælp af strategiudvikling kan virksomheder forstå deres nuværende position i forhold til deres konkurrenter, identificere nye vækstmuligheder, og fastlægge hvilke handlinger der skal tages for at opnå deres mål. Denne proces hjælper virksomheder med at blive mere bevidste om deres forretningsmiljø, at reagere proaktivt på industrielle og markedsmæssige ændringer, og sikre at alle dele af organisationen arbejder sammen mod fælles mål.

Hvorfor skal du arbejde med strategiudvikling?

Arbejde med strategiudvikling er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at være bæredygtig og konkurrencedygtig i det moderne erhvervsliv. Her er nogle af de vigtigste grunde:

Forstå din virksomhed og marked: Strategiudvikling hjælper med at forstå din virksomheds styrker og svagheder, samt de muligheder og trusler, der findes i dit marked. Denne forståelse er grundlæggende for at tage velinformerede beslutninger.

Fastlægge mål: Ved at definere klare, realistiske og målbare mål, kan strategiudvikling hjælpe med at guide virksomhedens indsats og ressourcer mod det, der virkelig betyder noget.

Skabe klarhed og samhørighed: En veludviklet strategi sikrer, at alle dele af organisationen arbejder sammen mod fælles mål. Det skaber klarhed for alle medarbejdere om, hvor virksomheden er på vej, og hvad deres rolle er i at nå der.

Forberede for fremtiden: I en hastigt skiftende verden, er det afgørende at være forberedt på fremtiden. Strategiudvikling hjælper virksomheder med at forudse og tilpasse sig ændringer i markedet, og at være proaktive i stedet for reaktive.

fav

Case: Sådan lykkedes Thisted Kommune med en ny erhvervsstrategi

– Der er ét ord: Service. Service over alt andet.

Sådan siger Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, til spørgsmålet om, hvordan kommunen er lykkes med at blive højdespringer i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse.

Katalysatoren for den flotte placering er Thisted Kommunes erhvervsstrategi. For blot få år tilbage var erhvervslivet i kommunen nemlig i stærk modvind. Store virksomheder som Coloplast og Oticon forlod kommunen, hvilket blev medvirkende til, at arbejdet med en ny strategi tog sin begyndelse.

Resultatet er markant. I 2015 var Thisted Kommune nummer 92 ud af landets 98 kommuner i Erhvervsklimaundersøgelsen. I 2020 sprang kommunen op på en samlet 16. plads og var med helt i front på områder som sagsbehandling, fysiske rammer, dialog med erhvervslivet og information.

LEADs tilgang til strategiudvikling

I en kompleks og hastigt foranderlig verden er en stærk og fleksibel strategi altafgørende for enhver virksomhed. Hos LEAD forstår vi betydningen af at have en klar strategisk retning, der kan guide dine beslutninger og handlinger, hjælpe dig med at navigere i forandringernes tider og sikre din fortsatte vækst og succes.

Vores tilgang til strategiudvikling er både videnskabelig og praktisk. Vi kombinerer den nyeste forskning inden for feltet med vores mange års erfaring i forskellige brancher for at tilbyde løsninger, der er skræddersyede til din unikke situation og behov. Vi arbejder tæt sammen med dig og dit team for at forstå din virksomhed, din branche, dine kunder og din konkurrencesituation, hvilket gør os i stand til at udvikle strategier, der kan give dig en konkurrencemæssig fordel.

Strategiudvikling hos LEAD er ikke kun en teoretisk øvelse – det handler om at skabe reel forandring og resultater. Vi lægger vægt på implementering, og vores konsulenter vil støtte dig i hvert skridt af processen, fra idégenerering og planlægning til eksekvering og opfølgning.

Hos LEAD tager vi en holistisk tilgang til strategiudvikling. Vi mener, at en effektiv strategi skal adressere alle aspekter af din virksomhed, fra dine interne processer og ressourcer til din markedsposition og kundebase.

Her er nogle nøglepunkter i vores tilgang:

Dybdegående analyse: Vi starter med en dybdegående analyse af din virksomhed og din branche for at forstå de muligheder og udfordringer, du står overfor.

Brugerinddragelse: Vi involverer dine medarbejdere i processen for at sikre ejerskab og engagement i den nye strategi.

Målorienteret: Vi sætter klare mål for strategien og udvikler konkrete handlingsplaner for at opnå dem.

Resultatorienteret: Vi måler succes på baggrund af de resultater, strategien skaber for din virksomhed.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om strategiudvikling samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om strategiudvikling for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Christian Nyvang Qvick

Partner

Cand.scient.pol

Mobil: +45 26 79 85 93

Email: cnq@lead.eu