Sådan lykkes du med at implementere planlagte forandringer

4 tilgange til at komme godt i mål Én ting er at formulere en strategi og lægge en plan. En anden ting er at omsætte strategien og planerne til konkrete handlinger i hverdagen. Det er i den sidste del, implementeringsfasen, at det typisk går galt, når organisationer ikke lykkes med forandringer. Implementering af forandringer er […]

Tværfaglige teams sætter borgeren i centrum

Faste tværfaglige borgerteams kan både skabe større stabilitet og kontinuitet for de ældre og øge arbejdsglæden og fagligheden for medarbejderne i ældreplejen, viser erfaringer fra Sønderborg Kommune. Et stigende antal ældre i befolkningen sætter pres på både økonomi og den service, hjemmeplejen og sygeplejen skal levere både i dag og i fremtiden. Desuden er der […]

Fra idé til praksis – fokus på ledelse af implementering

Du har prøvet det før. Nye tiltag eller forandringer i din institution eller organisation skal gennemføres, og det er dit ansvar, at det lykkes. Hvad er kriterierne for dit valg af tilgange? Er du overhovedet klar over, at der er flere tilgange at vælge imellem – eller hiver du altid samme tilgang og greb op […]