E-bog: Growth mindset

Med et growth mindset tror man på, at evner kan udvikles gennem indsats og vedholdenhed, modsat henviser et fixed mindset til overbevisningen om, at evner er medfødte og uforanderlige. Mindset handler altså grundlæggende om, hvordan vi forstår evner og udviklingsmuligheder.

Growth Mindset versus Fixed Mindset

Et growth mindset abonnerer på, at evner er noget, der kan udvikles. Hårdt arbejde og fejl ses derfor som naturlige elementer i udviklingen mod topperformance.