E-bog: Growth mindset

Med et growth mindset tror man på, at evner kan udvikles gennem indsats og vedholdenhed, modsat henviser et fixed mindset til overbevisningen om, at evner er medfødte og uforanderlige. Mindset handler altså grundlæggende om, hvordan vi forstår evner og udviklingsmuligheder.

E-bog: Den professionelle proceskonsulent – værktøjer til professionel procesledelse

Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl giver i denne bog metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i organisationer. Bogen er udstyret med en lang række metoder, hvilke belyses gennem cases og eksempler. Her sættes blandt andet fokus på teamudvikling, konfliktløsning, promovering af arbejdsglæde og mange andre metoder. Bogen henvender sig til konsulenten eller lederen, der efterspørger effektiv organisationsudvikling og redskaber til effektfulde forandringsprocesser

E-bog: Implementeringstrappen – når du vil lykkes med implementering

Hos LEAD arbejder vi med IMPLEMENTERINGSTRAPPEN, der bryder vejen mod den succesfulde implementering op i fire trin. Modellen bygger på forsknings- og praksiserfaringer, som denne artikels forfatter, Just Bendix Justesen, har gjort sig indenfor den offentlige sektor. Fire trin, der kan hjælpe dig godt i gang med din implementering Vi opnår alt for sjældent den fulde […]