4 fokusområder for ledere I en kompleks verden

Børn og unge skal undervises på nye måder, ældre skal rehabiliteres som et led i en ny måde at yde pleje og omsorg på, og ledige skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Kerneopgaverne i kommunerne er på stort set alle velfærdsområder præget af en række reformer, som sætter nye mål for opgaveløsningen. Det betyder, at de […]

Sådan satte hvidovre borgerne og det tværdående samarbejde I centrum

Hvidovre Kommune har fået et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag. Det sætter en tydelig fælles retning for, hvor kommunen skal hen, og fungerer som en løftestang for at sætte borgerne i centrum og optimere det tværgående samarbejde. Udgangspunktet er Ny Syntese. Vi skal leve op til borgernes forventninger Ligesom mange andre kommuner oplever Hvidovre Kommune, at borgernes […]

Introduktion til “A new synthesis of public administration”

Denne artikel introducerer et nyt forskningsbaseret bud på, hvorledes man strategisk kan arbejde med at positionere og lede offentlige organisationers skabelse af velfærd. I 2006 indledte Jocelyne Bourgon(2) et nu næsten 10-årigt forskningsprojekt, der har involveret over 200 topledere, politikere og forskere fra bl.a. Australien, Canada, Holland, England, Brasilien, Singapore og New Zealand. Forskningsspørgsmålet var […]

Ny syntese vinder frem I kommunerne

Den Nye Syntese Ny bog: Moderne velfærdsledelse er ikke enten-eller: Enten have styr på butikken og producere mere for mindre. Eller skabe innovation og robusthed. Det er både-og, lyder essensen af en ny syntese for velfærdsledelse, som mange kommunale direktioner har fokus på i øjeblikket. Her kan du blive klogere på, hvad de taler om. […]

Ny syntese: 4 ting der skaber velfærd

Hvordan skaber du øget velfærd eller større værdi, selvom budgettet er stramt, kompleksiteten er høj, og der er forandrede forventninger fra borgere og politikere? Ifølge ”Den nye syntese” skal du både mestre de klassiske dyder og samtidig have to nye områder i spil. Læs mere om de fire fokusområder her. Hvordan får du regnestykket til […]

Den nye syntese for offentlig værdiskabelse

I denne korte artikel får du en række konkrete eksempler på, hvordan ny syntese er bragt i spil og skaber værdi i forskellige organisationer. Artiklen er en kort version af en længere artikel bragt i FOA. Læs med og få inspiration til, hvordan du selv kan tænke ny syntese ind i dit arbejde med at skabe […]

10 værktøjer til borgerinddragelse

Hvordan løser du ligningen som offentlig leder? Du forventes fortsat at skabe velfærd og offentlig værdi, selvom budgettet er stramt, kompleksiteten høj, og der er skiftende forventninger fra borgere og politikere. Et godt bud på en strategisk ramme til at navigere i denne kontekst er ”Den ny syntese”, der peger på fire fokusområder, som ledere […]