Mangfoldighed og inklusion

Hvad menes der med mangfoldighed og inklusion?

Mangfoldighed og inklusion er to begreber, der ofte bruges som hinandens synonymer. I en organisatorisk sammenhæng er deres betydning da også nært forbundne, men med visse nuanceforskelle.

Mangfoldighed refererer til de områder, hvor vi alle er forskellige fra hinanden. De omfatter blandt andet etnicitet, religion, handicap, køn, kønsidentitet, alder og seksuel orientering. Forskellene kan være synlige eller usynlige og udgør en vigtig del af vores identitet og perspektiver.

Inklusion er de handlinger, vi udfører for at omfavne og inkludere hinandens forskelligheder. Inklusion handler om at sætte pris på og bruge medarbejdernes evner og baggrund til gavn for medarbejderne selv såvel som organisationen. Det indebærer at skabe en arbejdskultur, hvor alle medarbejdere føler sig accepterede og værdsat for dem, de er, og hvor deres stemmer bliver hørt og respekteret.

Fremme af mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen er ikke kun et spørgsmål om at overholde regler og regulativer. Det er en investering i at skabe en stærkere, mere innovativ og konkurrencedygtig organisation, hvor medarbejdere trives og bringer deres bedste selv med på arbejde hver dag.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på mangfoldighed og inklusion

Det er vigtigt at fremme et arbejdsmiljø, hvor forskellige perspektiver og erfaringer værdsættes, og hvor medarbejdere føler sig inkluderet og accepteret uanset deres baggrund, køn, alder, religion, seksuel orientering eller handicap.

Mangfoldighed i medarbejderstaben beriger organisationen ved at bringe forskellige synspunkter og ideer på bordet, hvilket fører til mere nuancerede beslutninger. Dette fremmer også kreativitet og innovation, hvilket kan give organisationen en afgørende konkurrencefordel.

En inkluderende kultur er afgørende for at øge medarbejderengagement og tilfredshed. Når medarbejdere føler sig respekterede og værdsatte for deres forskelligheder, er de mere tilbøjelige til at præstere deres bedste og forblive loyale over for organisationen.

Mangfoldighed og inklusion har også en positiv indvirkning på organisationens omdømme og evne til at tiltrække talent. Virksomheder, der prioriterer disse værdier, er mere attraktive for både potentielle medarbejdere og kunder og opfylder samtidig lovgivningsmæssige og etiske standarder vedrørende lige muligheder.

Kort sagt er opmærksomhed på mangfoldighed og inklusion en investering i organisationens fremtidige succes, da det skaber en sund og produktiv arbejdskultur til gavn for både medarbejdere og virksomhedens resultater.

LEADs tilgang til mangfoldighed og inklusion

Mangfoldighed og inklusion er en begavet måde som organisation at sikre sig, at alle kompetencer og ressourcer bliver bragt i spil.

Mangfoldighed sikrer, at der er plads til alle, mens inklusion gør, at alle får lige og retfærdige muligheder. Begge dele er med til at sørge for, at organisationen kan rekruttere og fastholde medarbejdere og ledere.   

Hos LEAD mener vi, at mangfoldighed og forskellighed er ressourcer, som bidrager til trivsel, samarbejde, vækst og udvikling – hvis de vel at mærke benyttes fornuftigt.  

  • Ønsker I at beskæftige jer mere fokuseret med mangfoldighed og inklusion, kan vi blandt andet hjælpe jer med at: 
  • Udvikle politikker for, hvordan I som organisation forholder jer til mangfoldighed og inklusion 
  • Integrere mangfoldighed og inklusion i jeres fremtidige strategi – og efterfølgende implementere på det 
  • Klæde jeres ledere på til at tale om og lede med fokus på mangfoldighed og inklusion 
  • Skabe en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og ledere. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om mangfoldighed og inklusion samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om mangfoldighed og inklusion for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu