Gender Responsive Leadership

Gender Responsive Leadership (GRL) handler om at skabe ledelsesmiljøer, der aktivt fremmer ligestilling. De fremskridt, der tidligere er gjort inden for ligestilling, står i dag under pres og er i visse tilfælde i tilbagegang. Krige, klimaforandringer, pandemier og øget ulighed bremser udviklingen i ligestilling. Der er derfor behov for ledere, der er opmærksomme på udfordringerne, og som proaktivt engagerer sig i at fremme ligestilling. Det indebærer blandt andet at fungere som et forbillede i bekæmpelsen af kønsstereotyper, at sætte tydelige mål for ligestilling og at fremme en kultur, hvor ansvar for ligestilling prioriteres blandt medarbejdere.

Hvorfor skal man som leder arbejde med Gender Responsive Leadership?

Gender Responsive Leadership har stor betydning for den organisatoriske kultur. Ved at styrke ligestilling og mangfoldighed fremmer man en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat og inkluderet – uanset køn. Som leder spiller du en central rolle i at sikre, at din organisation lykkes med ligestillingen. Du behøver ikke at være ekspert på emnet, men du skal kunne integrere et bevidst ligestillings- og retfærdighedsperspektiv i din ledelsespraksis. Det handler om aktivt at reducere kønsulighed, både på arbejdspladsen og i dine egne og dit teams aktiviteter. Det handler om at imødekomme udfordringer relateret til kønsdiskrimination, kønsstereotyper og ulighed.

Kompas
Model Gender responsive leadership

LEADs tilgang til Gender Responsive Leadership inden for DEI

LEADs tilgang til GRL er baseret på viden udviklet af Folke Bernadotte Akademiet. Hos LEAD fokuserer vi blandt andet på at arbejde med fem kerneledelsesfærdigheder, der er grundlæggende for enhver god leder, som ønsker at arbejde med ansvarlig og retfærdig ligestilling:

  1. Vær en rollemodel og allieret.
  2. Sæt mål – og prioriter dem.
  3. Kommuniker klart, tydeligt og overbevisende.
  4. Administrer personale, ressourcer og aktiviteter.
  5. Hold dig selv og andre ansvarlige.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder ledelsessparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om Gender Responsive Leadership med det formål at styrke din og din organisations ledelseskompetencer indenfor ligestilling. Se eksempler på vores ydelser her:

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om GRL for alle niveauer af din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag indenfor GRL-området (b.la. Udvikling at strategi, politikker og handleplaner.)

Uddannelse

Facilitering af uddannelsesforløb og aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og organisationsniveau.

Mød konsulentteamet

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Referencer

OK_Logo

Formålet med DEI lederforløbet for OK var gennem praksisnær undervisning af 100 ledere at skabe bevidsthed om og inspiration til, hvordan man som leder kan fremme en inkluderende kultur og sikre en tryg og attraktiv arbejdsplads for alle.

For at sikre at indhold og format af undervisning ramte rigtigt hos lederne, gennemførte vi tre testworkshops for direktion, AMO-organisation og HR. Med inputs herfra skræddersyede vi det endelig format, og brugte særligt direktionens inputs til at forankre forløbet strategisk for lederne.

Undervisningen bestod af to workshops med seks-syv uger imellem for at sikre transfer af viden og tid til prøvehandlinger mellem de to workshops. Buddy-aftaler understøttede, at lederne blev holdt oppe på deres løfter om prøvehandlinger imellem workshops.

Jeg startede forløbet med korslagte arme, men jeg synes virkelig, der er sket noget fra første workshop og til nu. Vi kan tale om ting, som jeg ikke troede, vi kunne tale om i OK. Det er fedt og et stort skridt på rejsen for os.”

Logo for CBS

LEAD underviser på et DEI ledelsesudviklingsprogram for direktion, ledere, studieledere, institutledere og øvrige personalledere på CBS.

Programmet har til formål at træne inkluderende ledelseskompetencer hos ledergruppen som et led i CBS’ implementering af deres Gender Equality plan

I samarbejde med CBS’ D&I Office er der blevet udvalgt forskellige temaer. Det var vigtigt for CBS at lederne hen over forløbet udviklede et fælles sprog og havde frugtbare dialoger undervejs. Derfor mødtes lederne i læringsgrupper mellem de 4 moduler for at praktisere DEI kompetencer i praksis.

Øvrige temaer: Hvordan håndteres diskrimination på en arbejdsplads, diversitetsledelse, mikroaggressioner og normer

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler