Strategisk ledelse af DEI-dagsordenen

Hvis du ønsker at drive DEI agendaen med tydelige resultater er det nødvendigt at arbejde med DEI på et strategisk og strukturelt niveau. LEAD kan hjælpe dig med at udarbejde og implementere en DEI-strategi og styringsmodel, der er skræddersyet til din organisations specifikke behov. Vi starter altid med analyse af og forståelse for organisationen, hvorefter vi sammen udarbejder handleplaner og eventuelle mål. Med fokus på diversitet og inklusion kan du skabe en arbejdskultur, hvor alle medarbejdere, uanset baggrund, føler at de hører til at de bliver set, hørt og værdsat for, hvem de er, og hvad de bringer til organisationen.

Hvorfor skal man som leder og organisation arbejde strategisk med DEI?

En del af de kriser, som vi oplever i disse år, kan være et tegn på, at vi ikke opererer på et langsigtet bæredygtigt niveau ved udviklingen af vores organisationer. AT arbejde bæredygtigt fordrer, at vi inkluderer langt flere perspektiver, end vi plejer. Det er et vilkår for fremtidens organisationer, der skal tilpasse sig fremtidens krav og bidrage til at løse de problemer, vi står overfor. Komplekse udfordringer har sjældent enkle løsninger og derfor mener vi i LEAD at det er vigtigt at arbejde med DEI agendaen på forskellige niveauer i din organisation; strukturelt, kulturelt og individuelt.

At lykkes med den strategiske DEI dagsorden kan bidrage med at skabe:

  • At skabe motiverede medarbejder i trivsel, og dermed en attraktiv arbejdsplads, der både formår at tiltrække og tilknytte medarbejdere hos jer
  • At styrke et inkluderende fællesskabet og fremme den psykologisk tryghed i organisationen, hvilket skaber grobund for vidensdeling, læringskultur, åbenhed og innovation
  • At styrke jeres organisatoriske modstandsdygtighed – og resiliens – ved at styrke jeres evne til at træffe bæredygtige beslutninger, så I er bedre rustet til at håndtere både perioder med fremgang, men også krisetider
strand, lederudviklingsforløb, implementeringsstrategi
Natur billede af havre, lederudviklingsforløb, implementeringsstrategi

Strategisk orienteret

Vi hjælper med alt fra en DEI kernefortælling, udarbejdelse af politikker, inkluderende processer samt udarbejdelse af handleplaner og eventuelle mål. Vi opererer på flere niveauer i den strategiske proces, så du både kan se forandringer i din egen organisation og i samspillet med eksterne interessenter og samfundsaktører.

Analysearbejde

DEI strategiarbejde starter altid med en analyse af organisationen, hvor vi blandt andet undersøger hvor mangfoldig organisationen er? Hvorvidt organisationens ledere og medarbejdere føler sig inkluderet? Hvilke barriere der findes for øget inklusion? Samt en analyse af jeres branche for at identificere netop de muligheder og udfordringer i står overfor.

Brugerinddragelse

Vi involverer jeres medarbejdere i processen for at sikre ejerskab og engagement i den nye strategi og for at sørger for at få de minoritetsgjorte perspektiver inddraget.

Målorienteret

Vi opsætter ofte måltal strategien og udvikler konkrete handlingsplaner for at opnå dem.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder strategisk sparring, analyse og medarbejderinddragelse skræddersyet til at udvikle din organisations strategiske arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion. Se eksempler på vores ydelser her:

Strategisk sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag indenfor DEI-området (bl.a. Udvikling at strategi, politikker og handleplaner.)

Analyse

Vi udarbejder analyseværktøjet, både kvantitative, kvalitative og skrivebordsanalyser af jeres branche og generel kommunikation

Medarbejderinddragelse og netværk

Vi hjælper med at facilitere medarbejdergrupper og netværk

Mød konsulentteamet

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Referencer

OK_Logo

Formålet med DEI lederforløbet for OK var gennem praksisnær undervisning af 100 ledere at skabe bevidsthed om og inspiration til, hvordan man som leder kan fremme en inkluderende kultur og sikre en tryg og attraktiv arbejdsplads for alle.

For at sikre at indhold og format af undervisning ramte rigtigt hos lederne, gennemførte vi tre testworkshops for direktion, AMO-organisation og HR. Med inputs herfra skræddersyede vi det endelig format, og brugte særligt direktionens inputs til at forankre forløbet strategisk for lederne.

Undervisningen bestod af to workshops med seks-syv uger imellem for at sikre transfer af viden og tid til prøvehandlinger mellem de to workshops. Buddy-aftaler understøttede, at lederne blev holdt oppe på deres løfter om prøvehandlinger imellem workshops.

Jeg startede forløbet med korslagte arme, men jeg synes virkelig, der er sket noget fra første workshop og til nu. Vi kan tale om ting, som jeg ikke troede, vi kunne tale om i OK. Det er fedt og et stort skridt på rejsen for os.”

Logo for CBS

LEAD underviser på et DEI ledelsesudviklingsprogram for direktion, ledere, studieledere, institutledere og øvrige personalledere på CBS.

Programmet har til formål at træne inkluderende ledelseskompetencer hos ledergruppen som et led i CBS’ implementering af deres Gender Equality plan

I samarbejde med CBS’ D&I Office er der blevet udvalgt forskellige temaer. Det var vigtigt for CBS at lederne hen over forløbet udviklede et fælles sprog og havde frugtbare dialoger undervejs. Derfor mødtes lederne i læringsgrupper mellem de 4 moduler for at praktisere DEI kompetencer i praksis.

Øvrige temaer: Hvordan håndteres diskrimination på en arbejdsplads, diversitetsledelse, mikroaggressioner og normer

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.