fbpx

Marianne Viftrup Hedegaard

Ledelseskonsulent
Cand. Scient. Anth, PhD.

E-mail: mh@lead.eu

Tlf: 27622462

Marianne Viftrup Hedegaard

Som antropolog har Marianne en tilgang til arbejdet med organisationer og ledelse, som tager udgangspunkt i menneskers levede liv, sociale dynamikker og kulturelle logikker. Med baggrund i flere forskningsprojekter om stress og mental sundhed i arbejdslivet, har Marianne et særligt blik for samspillet mellem individuelle og kollektive forhold på arbejdspladsen, når det gælder trivsel, motivation og stressforebyggelse. Mariannes forskningsarbejde har desuden givet hende indsigt i at formidle komplekse data på en præcis måde, som hjælper organisationer videre i deres arbejde med at skabe inddragelse, samarbejdsrum og effektive arbejdsgange.

Marianne har mere end ti års erfaring inden for det kulturanalytiske felt og i etnografiske arbejdsmetoder, bl.a. interviewteknik, feltarbejde, fokusgrupper og case-beskrivelser, og hendes

arbejde er drevet af ønsket om at skabe praksisnære analyser og udviklingsforløb, som knyttes tæt til den specifikke virkelighed organisationer og arbejdspladser står i.

Marianne befinder sig godt i krydsfeltet mellem forskning og praksis og er ved siden af sine opgaver på LEAD tilknyttet Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet som ekstern lektor. Her underviser hun i kvalitative metoder, kultur- og samfundsteori og antropologisk analyse og trækker inspiration fra ny forskning med ind i sit arbejde på LEAD.

Bliv kontaktet af Marianne

Udfyld formularen, så kontakter Marianne dig hurtigst muligt.

Udvalgte publikationer

En bøn til kroppen: Når medarbejdere mærker efter med mindfulnessmeditation. Tidsskriftet Antropologi 2021

Mindful Work. An Ethnography of Mindfulness and the Sociality of feeling in Danish Workplaces. PhD-afhandling, Københavns Universitet 2020

The Mindful Gardener and the Good Employee: Mindfulness Practice and Affective Labor in Danish Workplaces. University of Hawaii Press 2020

Kort, kollektivt feltarbejde i stor skala. Tidsskriftet Antropologi 2017

Podcasts