Marianne Viftrup Hedegaard

Chefkonsulent
Cand.scient.anth., ph.d.

E-mail: mh@lead.eu

Billede af medarbejder i LEAD - Marianne Hedegaard

Marianne Viftrup Hedegaard

Marianne er uddannet antropolog og PhD fra Københavns Universitet. Hun arbejder særligt med kultur- og organisationsudvikling og hjælper med at skabe inkluderende arbejdspladser gennem lederudvikling, analyser, DEI-forløb og undervisning samt strategisk brugerinddragelse. Marianne har en systemisk tilgang til arbejdet med organisationer og ledelse, som tager udgangspunkt i medarbejdere og lederes komplekse og konkrete hverdag, folks måder at skabe mening på samt de sociale dynamikker, normer og kulturelle logikker, der er med til at tegne organisationen og påvirke trivsel, samarbejde og måden de løser opgaver på.

Marianne har ti års erfaring inden for det kulturanalytiske felt og i etnografiske arbejdsmetoder, bl.a. interviewteknik, feltarbejde, fokusgrupper og observationsstudier, og hendes arbejde er drevet af ønsket om at skabe praksisnære analyser og udviklingsforløb, som knyttes tæt til den specifikke virkelighed organisationer og arbejdspladser står i.

Marianne er ved siden af sine opgaver på LEAD tilknyttet Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet som ekstern lektor. Her underviser hun i kvalitative metoder, kultur- og samfundsteori og antropologisk analyse og trækker inspiration fra ny forskning med ind i sit arbejde på LEAD.

Bliv kontaktet af Marianne

Udfyld formularen, så kontakter Marianne dig hurtigst muligt.

Udvalgte publikationer

En bøn til kroppen: Når medarbejdere mærker efter med mindfulnessmeditation. Tidsskriftet Antropologi 2021

Mindful Work. An Ethnography of Mindfulness and the Sociality of feeling in Danish Workplaces. PhD-afhandling, Københavns Universitet 2020

The Mindful Gardener and the Good Employee: Mindfulness Practice and Affective Labor in Danish Workplaces. University of Hawaii Press 2020

Kort, kollektivt feltarbejde i stor skala. Tidsskriftet Antropologi 2017

Podcasts

Podcast, Distribueret ledelse, Kim Martin Nielsen
Ledelsesudvikling

Distribueret ledelse

Et ekspertpanel bestående af to konsulenter og en skoleleder bevæger sig ind i vigtigheden og værdien af distribueret ledelse. Hvad skal du være særlig opmærksom på? Hvornår går det galt, hvis du ikke er det? Hvad er første skridt til at komme i gang med distribueret ledelse?

Hør podcast