Ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Hvad er ledelse af psykisk arbejdsmiljø?

“Ledelse af psykisk arbejdsmiljø” er et ledelsesdomæne, der er af afgørende betydning for en virksomheds succes. Det henviser til den praksis, som ledere udfører for at skabe og vedligeholde et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives, er motiverede, produktive og engagerede.

I dette felt spiller lederens rolle en vital rolle. Som leder er det ens ansvar at skabe en kultur, der fremmer psykisk trivsel. Det betyder at tilvejebringe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge, værdsatte, hørte og understøttede. Lederen skal sikre, at der er åbne og ærlige kommunikationskanaler, der tillader feedback og ideudveksling, og at der findes tilstrækkelige støttemekanismer for dem, der måtte opleve psykiske udfordringer.

Lederens rolle i det psykiske arbejdsmiljø strækker sig også til at identificere og tackle stressfaktorer i arbejdsmiljøet. Det kan være arbejdspres, dårlig kommunikation, mobning eller chikane. En proaktiv tilgang til disse problemer og en vilje til at løse dem effektivt kan hjælpe med at forebygge psykiske helbredsproblemer og fremme generel medarbejdertrivsel.

At lede det psykiske arbejdsmiljø indebærer desuden at sørge for, at medarbejderne har den nødvendige træning, ressourcer og støtte, de har brug for til at udføre deres arbejde effektivt. Det kræver lederens evne til at forstå individuelle medarbejderes behov og forventninger og at justere dem i overensstemmelse med virksomhedens mål og visioner.

Som en del af at lede det psykiske arbejdsmiljø, er det også vigtigt, at ledere modellerer sund adfærd. En leder, der fremviser empati, lytter til medarbejdernes bekymringer, respekterer arbejdstider og grænser, og prioriterer deres eget mentale helbred, kan skabe en positiv og sund kultur, der fremmer psykisk trivsel på arbejdspladsen.

Hvorfor skal du som leder kunne styrke det psykiske arbejdsmiljø?

At kunne lede det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for en leder af mange grunde. Først og fremmest påvirker det psykiske arbejdsmiljø medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet. Et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig værdsatte, støttede og trygge, kan bidrage til højere jobtilfredshed, øget engagement og bedre arbejdspræstationer. Omvendt kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø føre til stress, udbrændthed og psykiske helbredsproblemer, hvilket kan have negativ indvirkning på medarbejdernes arbejdsindsats og virksomhedens bundlinje.

Desuden kan ledelse af det psykiske arbejdsmiljø påvirke virksomhedens omdømme både internt og eksternt. Medarbejdere, der føler sig mentalt understøttede og anerkendte, er mere tilbøjelige til at anbefale virksomheden som en god arbejdsplads. Udefra kan det give et positivt billede af virksomheden som en ansvarlig og omsorgsfuld arbejdsgiver.

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø er også vigtig for at sikre overholdelse af lovgivningen. Mange lande har arbejdsmiljølovgivning, der kræver, at arbejdsgivere tager skridt til at forebygge arbejdsrelaterede psykiske helbredsspørgsmål og sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Endelig er ledelse af det psykiske arbejdsmiljø en nøglefaktor i at fremme innovation og kreativitet. Et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at tage risici, fejle og lære, og hvor forskellige meninger og ideer værdsættes, er et miljø, der styrker kreativ tænkning og nytænkning.

Så at kunne lede det psykiske arbejdsmiljø er ikke kun et spørgsmål om at være en god leder; det er også afgørende for virksomhedens overordnede succes og bæredygtighed.

LEADs tilgang til at styrke ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Hos LEAD forstår vi vigtigheden af at styrke ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø, og vores tilgang til dette er dybt forankret i vores tro på, at lederen spiller en afgørende rolle.

Vi begynder med at arbejde tæt sammen med lederen for at afdække og forstå de specifikke udfordringer, de står overfor i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Dette gør vi gennem dybdegående samtaler, observationer og eventuelt spørgeskemaundersøgelser.

Når vi har en klar forståelse af situationen, arbejder vi sammen med lederen om at udvikle skræddersyede løsninger og strategier. Disse kan omfatte tiltag som at udvikle lederens kommunikations- og konflikthåndteringsevner, indføre strukturer der støtter åben dialog og feedback, eller implementere initiativer der fremmer anerkendelse og værdsættelse.

Vi er også store fortalere for løbende uddannelse og udvikling af ledere. Derfor kan vores tilgang også omfatte workshops, kurser eller coaching-sessioner, der hjælper lederen med at udvikle deres forståelse af det psykiske arbejdsmiljø og de færdigheder, der kræves for effektivt at lede det.

Derudover erkender vi, at ledelse af det psykiske arbejdsmiljø ikke kun er et individuelt ansvar, men også et organisatorisk ansvar. Vi arbejder derfor også med organisationer for at skabe en kultur, der prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, og som understøtter ledere i deres bestræbelser på at lede det effektivt.

Endelig er vi fast besluttet på at sikre, at vores interventioner har en vedvarende positiv effekt. Vi tilbyder opfølgende sessioner og support for at sikre, at forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø bliver ved med at blive implementeret og udviklet over tid.

Hos LEAD tror vi på, at styrkelse af ledelse af det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for at skabe sunde, produktive og innovative arbejdspladser.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om psykisk arbejdsmiljø samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om psykisk arbejdsmiljø for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Konsulentteamet som arbejder med ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Katrine Bastian

Chefkonsulent | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Chefkonsulent | Læs mere her

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.