Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

LEAD er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver med ekspertise i det psykosociale område. Vi kan derfor yde professionel rådgivning og gennemføre skræddersyede løsninger, hvis I har fået påbud fra Arbejdstilsynet, eller hvis I ønsker at forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø.

Autorisationen er Arbejdstilsynets anerkendelse af, at vi opfylder bestemte krav og standarder, som Arbejdstilsynet har fastsat. Disse krav og standarder handler om vores kompetencer og relevante erfaring og er Arbejdstilsynets blåstempling af, at vi har den høje kvalitet, som kræves at stå for den komplekse rådgivning.

Hvorfor benytte sig af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

Når man som private virksomhed eller offentlig organisation oplever udfordrende og vanskelige situationer, kan det være svært at finde de rette løsninger internt. Situationerne kan omfatte alt fra komplekse lovkrav til uforudsete problemer i arbejdsmiljøet, der kræver specialiseret viden og ekspertise. I sådanne tilfælde kan en ekstern arbejdsmiljørådgiver fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed være nødvendig.

Hvis I har fået påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, er det desuden et krav, at I vælger en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at hjælpe jer med at håndtere og forebygge de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der er blevet påpeget. Det er Arbejdstilsynets måde at sikre, at I kan være trygge ved, at I får den ekspertise og støtte, der skal til for at håndtere disse problemer på en redelig, professionel og gennemgribende måde.

Fyrtårn, DEI, implementeringsstrategi

Påbud

To af de hyppigste påbud, som kræver vejledning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område, er:

Undersøgelsespåbud

Hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikre og sunde, kan I modtage et undersøgelsespåbud. Påbuddet kræver, at I foretager undersøgelser, tager prøver eller gennemfører inspektioner for at sikre, at arbejdsforholdene er acceptable. Undersøgelserne skal foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på det psykosociale område.

Rådgivningspåbud

Rådgivningspåbuddet udstedes til virksomheder og organisationer, der har komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som er vanskelige at håndtere. At modtage et rådgivningspåbud indebærer, at I skal søge hjælp fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at tackle og forebygge det specifikke arbejdsmiljøproblem, der er omfattet af påbuddet.

LEADs tilgang som autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område fokuserer vi på at fremme et sundt og godt arbejdsmiljø. Vi er specialiseret i at identificere og løse udfordringer, der har med medarbejdernes psykologiske og sociale velbefindende at gøre. Vores mål er at skabe en arbejdskultur, der øger trivsel, produktivitet og arbejdsglæde.

Vi rådgiver derfor om undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og hjælper med at løse problemer som mobning, seksuel chikane, stress, høje og uklare krav, vold og trusler.

SEKSUEL CHIKANE

HØJE OG UKLARE KRAV

VOLD OG TRUSLER

LEAD's tilgang til det psykosociale arbejdsmiljø

LEAD’s tilgang til det psykosociale arbejdsmiljø er præget af proaktivitet, skræddersyede løsninger og en helhedsorienteret tilgang for at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø.

 I kan derfor forvente:

Ekspertise

I får adgang til ekspertviden og erfaring inden for arbejdsmiljøområdet. Det sikrer jer en høj kvalitet.

Lovgivning

Vi kender lovgivningen på området og sørger derfor for, at de beslutninger og ændringer, I træffer, stemmer overens med lovgivningen, og det minimerer risikoen for bøder og strafansvar.

Kvalitetssikring

Autorisationen fra Arbejdstilsynet er et kvalitetsstempel, der garanterer, at den ydede rådgivning opfylder høje standarder og krav. I er derfor sikre på at få professionel og pålidelig assistance.

Forebyggelse og risikohåndtering

Vi kan hjælpe med at identificere og håndtere risici og problemer på en proaktiv måde. Det forebygger arbejdsrelateret stress, mistrivsel og mentale sundhedsudfordringer.

Sådan kan vi for eksempel hjælpe

Indledende screening

Vi kan stå for at gennemgå den indledende screening af, hvordan situationen er i jeres organisation. Ved at gennemgå screeningen inden et tilsyn står i stærkt i mødet med Arbejdstilsynet, fordi I både får et overblik over arbejdsmiljøet og kan adressere eventuelle mangler før tilsynets inspektion.

APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Vurderingen er et vigtigt værktøj i organisationens bestræbelser på at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø. LEAD kan bistå med at identificere og vurdere risici i jeres arbejdsmiljø – og med at identificere de områder, hvor der er behov for en indsats samt lave en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.

Ydelser på forskellige niveuaer

Problemer i arbejdsmiljøet kan have med alle niveauer i organisationen at gøre. For at sikre en grundig løsning rådgiver vi på individ-, gruppe-, leder- og organisationsniveau. Alt afhængigt at situationen i jeres organisation koncentrerer vi vores indsats mod ét eller flere af niveauerne.

Udarbejdsning af forløb

Et samarbejde med LEAD og arbejdsmiljøet i jeres organisation begynder med en indledende samtale. Målet er give os et indgående kendskab til jeres situation, så vi kan tilrettelægge den rette løsning, der imødekommer jeres udfordringer. Efter samtalen udarbejder vi en grundig analyser, som vi benytter i et samarbejde med ledelsen i jeres organisation til at definere og udforme det endelige forløb.

Derefter afvikler vi som oftest strukturerede samtaler med en række medarbejdere i jeres organisations forskellige led, så vi afdækker de forskellige psykosociale udfordringer. Samtalerne giver mulighed for et psykologisk og neutralt rum, hvor det er muligt at fortælle om og modtage sparring på de specifikke udfordringer.

Resultaterne af disse samtaler integreres i analyserne og danner grundlag for de efterfølgende indsatser. Herefter præsenterer LEAD den endelige analyse samt anbefalinger til nødvendige tiltag og næste skridt, som besluttes i samarbejde med ledelsen i jeres organisation.

Tiltag og indsatser kan fx være forskningsbaserede workshops og temamøder, hvis formål er at styrke samarbejde og kulturfællesskab. Disse aktiviteter faciliterer dialog og møder, der fremmer fælles forståelse og et trygt, motiverende miljø til at fremme en positiv og styrket arbejdskultur. Tiltag og indsatser kan dog også være individuelle samtaler, gruppedrøftelser, faciliteret dialog, øvelser, oplæg, arbejde med værktøjer og modeller, sparring, coaching og konfliktmægling.

Mød vores arbejdsmiljørådgivere

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Faglig direktør og stifter

Partner

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Ledelseskonsulent

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med arbejdsmiljørådgivning?

Udfyld formularen nedenfor, og vi ringer dig op hurtigst muligt.

Claus Elmholdt

Faglig direktør og stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu